1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Các yếu tố hình thành nên thị trường: Chức năng của thị trường

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 86 trang )


6
Thị trường có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau: theo đối tượng giao dịch, theo tính chất và cơ chế vận hành thị trường, theo quy mô, phạm vi..nhưng với căn cứ vào
mục tiêu của đề tài và tính chất của thị trường thuốc thì hình thức phân loại thị trường theo số lượng người mua và số lượng người bán là phù hợp hơn cả.Trong đó thị trường
được chia làm hai loại 
Thị trường độc quyền Thị trường độc quyền là lượng hàng hóa, dịch vụ và giá của chúng được điều khiển
theo ý muốn của một hoặc nhiều nhóm người có cung lợi ích từ hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.Thị trường độc quyền bao gồm thị trường độc quyền hồn hảo và khơng hồn
hảo. 
Thị trường cạnh tranh Thị trường cạnh tranh xuất hiện khi có nhiều người mua nhiêu người bán cùng thực
hiện hành vi mua bán trên một loại hàng hóa, dịch vụ hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ.Trong đó, các doanh nghiệp tham gia trên thĩ trường này có thực lực tương đối như
nhau và các quan hệ kinh tế diễn ra tương đối ổn định và khách quan.Thị trường cạnh tranh bao gồm cạnh tranh hồn hảo và khơng hồn hảo.

1.1.2 Các yếu tố hình thành nên thị trường:


Thị trường bao gồm ba yếu tố: 
Chủ thể thị trường:là các pháp nhân kin tế có lợi ích độc lập, có quyền tụ chủ quyết định các sách lược, chiến lược hoạt động của mình
 Khách thể thị trường: là các sản phẩm hữu hình hoặc vơ hình được trao đổi
thông qua thị trường, các sản phẩm đã tồn tại trên thực tế hoặc các sản phẩm sẽ có trong tương lai
 Giới trung gian thị trường: là hệ thống cầu nối hữu hình hoặc vơ hình liên kết
giữa các các thành phần đang tham gia hoạt động trên thị trường với nhau.

1.1.3 Chức năng của thị trường


7
Dù thị trường có nhiều loại khác nhau nhưng nhìn chung thị trường thực hiện ba chức năng chủ yếu và ln có quan hệ mật thiết với nhau như sau:
 Chức năng thừa nhận cơng dụng XH của hàng hố giá trị sử dụng XH và lao
động đã chi phí để sản xuất ra nó. Nếu hàng hố bán được và bán với giá cả bằng giá trị thì XH đã thừa nhận cơng dụng của nó cũng như thừa nhận mức hao phí lao động
để sản xuất ra nó phù hợp với mức hao phí lao động XH cần thiết, giá trị hàng hoá được thực hiện. Nếu hàng hố khơng bán được thì hoặc là cơng dụng của hàng hố
khơng được thừa nhận, hoặc là do chi phí sản xuất cao hơn mức trung bình của XH nên XH khơng chấp nhận. Nếu hàng hố bán được với giá cả thấp hơn giá trị thì có
nghĩa là XH chỉ thừa nhận cơng dụng của nó và một phần chi phí sản xuất ra nó. 
Chức năng cung cấp thông tin cho người sản xuất và tiêu dùng về cơ cấu hàng
hố, giá cả, chất lượng...Chức năng thơng tin ln tác động các chức năng khác. 
Chức năng kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. Từ những thông tin thu được trên thị trường, người sản xuất hay tiêu dùng sẽ có những điều chỉnh kịp thời
để phù hợp với biến đổi của thị trường. Nhờ đó mà sản xuất và tiêu dùng được hạn chế hoặc kích thích.
1.2. Một số vấn đề liên quan đến thuốc và việc sản xuất thuốc 1.2.1. Thuốc và một số khái niệm liên quan
Theo luật dược 2005, thuốc được định nghĩa như sau: Thuốc là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đốn bệnh hoặc
điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, trừ thực phẩm chức năng.
Theo điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, thuốc được định nghĩa như sau: Thuốc là những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng vật, hay sinh học được
bào chế để dùng cho người nhằm:
8
 Phòng bệnh, chữa bệnh,
 Phục hồi, điều chính chức năng cơ thể,
 Làm giảm triệu chứng bệnh,
 Chuẩn đoán bệnh,
 Phục hồi và nâng cao sức khoẻ,
 Làm mất cảm giác một bộ phận hay tồn thân,
 Làm ảnh hưởng q trình sinh đẻ,
 Làm thay đổi hình dạng cơ thể.”
Theo nhóm nghiên cứu, thuốc là một loại hàng hố đặc biệt, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Thuốc vừa tuân theo quy luật thị trường, vừa chịu sự quản lý
nghiêm ngặt của nhà nước. Thuốc biệt dược là thuốc có tên thương mại do cơ sở sản xuất thuốc đặt ra, khác với
tên gốc hoặc tên chung quốc tế. Thuốc gerenic là tên chung của các loại thuốc được sản xuất đại trà khi bằng sáng chế,
phát minh hết hiệu lực, thuốc khơng còn được độc quyền bởi các công ty nắm giữ bằng phát minh, sang chế.
Nguyên liệu làm thuốc là chất tham gia vào thành phần cấu tạo sản phẩm trong quá trình sản xuất thuốc.
Thuốc thành phẩm là dạng thuốc đã qua tất cả các giai đoạn sản xuất, kể cả đóng gói trong bao bì cuối cùng và dán nhãn.

1.2.2. Khái niệm về cung ứng thuốc


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

×