1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khái niệm về cung ứng thuốc Tính đặc thù của thuốc và ngành cơng nghiệp dược

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 86 trang )


8
 Phòng bệnh, chữa bệnh,
 Phục hồi, điều chính chức năng cơ thể,
 Làm giảm triệu chứng bệnh,
 Chuẩn đoán bệnh,
 Phục hồi và nâng cao sức khoẻ,
 Làm mất cảm giác một bộ phận hay toàn thân,
 Làm ảnh hưởng quá trình sinh đẻ,
 Làm thay đổi hình dạng cơ thể.”
Theo nhóm nghiên cứu, thuốc là một loại hàng hố đặc biệt, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Thuốc vừa tuân theo quy luật thị trường, vừa chịu sự quản lý
nghiêm ngặt của nhà nước. Thuốc biệt dược là thuốc có tên thương mại do cơ sở sản xuất thuốc đặt ra, khác với
tên gốc hoặc tên chung quốc tế. Thuốc gerenic là tên chung của các loại thuốc được sản xuất đại trà khi bằng sáng chế,
phát minh hết hiệu lực, thuốc không còn được độc quyền bởi các cơng ty nắm giữ bằng phát minh, sang chế.
Nguyên liệu làm thuốc là chất tham gia vào thành phần cấu tạo sản phẩm trong quá trình sản xuất thuốc.
Thuốc thành phẩm là dạng thuốc đã qua tất cả các giai đoạn sản xuất, kể cả đóng gói trong bao bì cuối cùng và dán nhãn.

1.2.2. Khái niệm về cung ứng thuốc


Cung ứng thuốc được định nghĩa là quá trình đưa thuốc từ nơi sản xuất đến tận người sử dụng dựa trên bốn nhiệm vụ cơ bản là lực chọn thuốc, mua sắm thuốc quốc gia,
phân phối thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc. Trong đó:
9
 Lựa chọn thuốc
Việc lựa chọn thuốc cho một quốc gia được dựa vào những căn cứ sau: +Mơ hình bệnh tật, mơ hình tử vong toàn quốc.
+Các phác đồ điều trị chuẩn đã được xây dựng. +Kinh phí quốc gia và khả năng chi trả của người bệnh
+Dự tốn tình hình bệnh tật trong kì tới +Tham khảo danh mục thuốc, hoạt chất, mơ hình bệnh tật đã được lưu hành của WHO
hoặc một số quốc gia có tương đồng về kinh tế, y tế. 
Mua sắm thuốc quốc gia +Xác định nhu cầu về số lượng và chủng loại
+ Lựa chọn các phương thức cung ứng mua bán, đấu thầu quốc gia, địa phương, đơn vị
+Kí kết các hợp đồng kinh tế mua bán +Thanh toán tiền và kiểm nhận thuốc
 Phân phối thuốc
+Cung cấp thông tin về thuốc cho các đối tượng bệnh viện, bệnh nhân, các trung gian trên kênh phân phối.
+Tồn trữ thuốc +Vận chuyển, giao nhận thuốc đến các đơn vị y tế, các kênh phân phối
+Thanh, quyết toán tiền thuốc, kiểm nhận 
Hướng dẫn sử dụng thuốc +Bán thuốc OTC hướng dẫn sử dụng
+Kê đơn, bán thuốc, hướng dẫn sử dụng
10
+Các hoạt động truyền thông về sử dụng thuốc an tồn hợp lí Ngồi ra, q trinh cung ứng thuốc còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau như môi trường công nghệ, thông tin, sự phát triển khoa học hay tăng trưởng kinh tế..Các yếu tố này cùng với 4 nhiệm vụ căn bản trên tạo ra một
chu trình cung ứng thuốc khép kín. Mỗi bước trong chu trình đều có vai trò quan trọng và tạo tiền đề cho các bước tiếp theo.

1.2.3. Tính đặc thù của thuốc và ngành cơng nghiệp dược


Thuốc là một loại hàng hố đặc biệt, là sản phẩm thiết yếu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Việc mua hàng của khách hàng hoàn toàn bị động.
Khách hành thường mua thuốc theo sự kê đơn hoặc hướng dẫn của bác sĩ hoặc người có chun mơn. Mức cầu thị trường của loại hàng hố này khơng phụ thuộc vào giá cả
của hàng hố. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc chủ yếu là nguồn nguyên liệu thứ cấp đã qua sơ chế. Việc sơ chế nhằm tổng hợp những chất hóa học
phục vụ cho việc sản xuất thuốc nên đòi hỏi một cơng nghệ cao và hiện đại, vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thuốc đều phải nhập khẩu nguồn nguyên liệu. Từ
những đặc thù của thuốc, ngành công nghiệp sản xuất thuốc cũng trở thành một ngành khá đặc biệt.
Thứ nhất, việc sản xuất và bào chế các loại thuốc đòi hỏi độ chính xác cao đối với từng hàm lượng biệt dược nên việc sản xuất thuốc phải được thực hiện trên dây chuyền máy
móc thiết bị hiện đại, cơng nghệ cao. Vì thế, ngành cơng nghiệp dược được coi là một ngành kỹ thuật - công nghệ cao. Hiện nay, Việt Nam là một nước đang phát triển nên
kỹ thuật – cơng nghệ còn thấp nên các doanh nghiệp chủ yếu đầu tư vào bào chế thuốc gốc, chưa có khả năng sản xuất thuốc cơng nghệ cao.
Thứ hai, việc sản xuất thuốc được tiến hành theo lô. Số thuốc được lấy ra để thử trong mỗi lô sẽ bị huỷ và không được đưa vào sử dụng. Vì thế, khơng thể kiểm tra tất cả
11
lượng thuốc trong lơ hàng. Khi đưa ra thị trưòng, thuốc phải đảm bảo chất lượng như trong phòng thí nghiệm, đảm bảo độ an tồn cho bệnh nhân sử dụng. Vì vậy, việc sản
xuất thuốc yêu cầu phải có sự đồng đều và chính xác cao. Thứ ba, việc nghiên cứu để đưa ra một loại thuốc mới đòi hỏi phải nghiên cứu lâu dài
và cẩn trọng. Vì thế chi phí nghiên cứu cho một loại thuốc mới là rất cao. Các công ty dươc ở Mỹ thông thường mất từ 8,5 đến 10 triệu USD cho một loại thuốc mới. Một
loại thuốc trước khi được đưa ra thị trường phải được nghiên cứu lâm sang trong một thời gian dài thử nghiệm lâm sang trên chuột, động vật trước, nếu thành cơng thì sẽ
tiến hành thử nghiệm trên bệnh nhân. Thứ tư, nhiều sản phẩm có chu kỳ đời sống rất dài và trong q trình sử dụng có thể
phát hiện ra nhiều công dụng. Các sản phẩm khi mới được phát minh sẽ được đăng ký bảo hộ quyền sáng chế. Khi hết thời gian bảo hộ bản quyền sáng chế, các sản phẩm
này trở thành thuốc generic, các doanh nghiệp khác đều có quyền sử dụng hóa dược của sản phẩm để bào chế thuốc generic tương đương. Vì thế, thị trường dược phẩm trở
nên đa dạng và phong phú.

1.2.4. Tính đặc thù của thị trường thuốc


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

×