1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Vai trò của Nhà Nước trong việc quản lí sản xuất và phân phối thuốc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 86 trang )


55
tăng này bé hơn. Như vậy có thể nói cơng tác bình ổn giá của Chính phủ đã phát huy tác dụng đối với nhóm ngành hàng Dược phẩm Y tế.

2.5 Vai trò của Nhà Nước trong việc quản lí sản xuất và phân phối thuốc


Nhà nước thiết lập những định hướng nhằm phát triển ngành Dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn theo hướng cơng nghiệp hố - hiện đại hố, chủ động hội
nhập khu vực và thế giới nhằm bảo đảm cung ứng đủ thuốc thường xuyên và có chất lượng, bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý và an toàn, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo
vệ sức khoẻ nhân dân. Cụ thể là việc đẩy nhanh công tác xây dựng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam; chương trình về phát
triển và sắp xếp, tổ chức mạng lưới lưu thông thuốc đến 2015 tầm nhìn 2020... với ưu tiên phát triển các ngành cơng nghiệp hố dược, cơng nghiệp bào chế, cơng nghiệp
dược liệu, cơng nghiệp bao bì, đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành công nghiệp dược...
Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng phát triển, quy hoạch từng vùng trồng dược liệu đồng thời giữ vai trò trung tâm xây dựng các cơ chế chính sách thơng
thống, tạo điều kiện tốt nhất cho ba nhà: Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông liên kết chặt chẽ phát triển những sản phẩm dược liệu hiệu quả; trong đó, quy
hoạch hệ thống các cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu gắn liền với xúc tiến đầu tư, quy hoạch, sắp xếp hệ thống phân phối, hệ thống kiểm tra, giám sát về giá, chất lượng, tính
cạnh tranh. Nhà Nước đảm bảo sự cơng bằng trong cung ứng thuốc, trong đó:
+Đảm bảo chính sách quốc gia cho việc cung ứng thuốc thiết yếu cho nhân dân. +Cấp kinh phí mua thuốc cho cơng tác phòng chống chiến dịch, các bệnh xã hội, sinh
đẻ có kế hoạch nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển xã hội.
56
+Trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng cao, vùng sâu. +Trợ cấp trực tiếp cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội thay cho việc trợ cấp
qua giá, thực hiện cơ chế một giá thuốc trong cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh cho nhân dân và tạo điều kiện phát triển ngành dược.
Nhà nước đưa ra những quy định chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dược để phục vụ người bệnh trong nước và hướng tới xuất khẩu. Những
lĩnh vực được ưu đãi mức cao nhất là ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học vào sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn quốc tế, sản xuất nguyên
liệu thuốc kháng sinh, thuốc phòng chống các bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu và thuộc đông y.
Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ trong việc tập hợp thông tin để định hướng về tiềm năng thị trường cho doanh nghiệp dược phát triển để ngành y tế có thể đạt được mục tiêu đến
năm 2015, giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70 tổng giá trị thuốc sử dụng và đến năm 2020 con số này là 80. Đồng thời, chủ trương xây dựng các chương trình,
đề án liên quan đến phát triển ngành dược có tính đến chỉ tiêu hiệu quả trong kinh doanh của các doanh nghiệp, phân tích rõ sự phân bổ giá trị gia tăng từ khi nhập sản
phẩm đến tay người tiêu dùng để trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp định hướng mục tiêu phát triển.
57
Tổng kết chương 2
Nhu cầu sử dụng thuốc của người dân ngày càng tăng qua các năm về số lượng, chủ loại và chất lượng của các sản phẩm thuốc. Để đáp ứng nhu cầu này các công ty Dược
Việt Nam đã tiến hành phát triển các dự án mới, đầu tư nâng cấp cơng nghệ máy móc đạt tiêu chuẩn GDP, GSP, GPP… để gia tăng số lượng sản phẩm cung ứng và đảm bảo
chất lượng thuốc cung ứng cho thị trường. Các kênh phân phối thuốc hiện nay rất phát triển phục vụ tốt cho người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe nhưng cũng còn một
số hạn chế cần khắc phục để có thể gia tăng năng lực cạnh tranh khi các doanh nghiệp nước ngoải được phép gia nhập thị trường bán lẻ trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề
khó khăn nhất hiện nay của ngành Dược chính là hầu hết nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc là nhập khẩu từ nước ngoài gây rất nhiều rủi ro cho hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp cũng như là những đời sống xã hội khi giá nguyên liệu đột ngột tăng giảm. Do đó, trong thời gian lâu dài, chúng ta cần có những biện pháp cụ thể
để khắc phục tình trạng này. Đây là những căn cứ quan trọng để nhóm nghiên cứu tiến hành đề ra giải pháp cho ngành Dược Việt Nam trong giai đoạn sắp tới ở chương 3.
58
CHƯƠNG 3: BÀN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU TRONG NƯỚC
Chương này gồm 3 phần: những vấn đề tồn tại trong ngành dược Việt Nam và những giải pháp cụ thể cho sự phát triển ngành dược. Ở phần đầu, nhóm nghiên cứu đưa ra
các nhận xét về ngành dược Việt Nam được rút ra từ những phân tích ở chương II nhằm giải thích lý do tại sao ngành dược Việt Nam chưa phát triển. Ở phần tiếp theo,
nhóm nghiên cứu đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể dựa trên tình hình thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm phát triển ngành dược của một số nước trên thế giới. Ở phần
cuối, nhóm nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị với các cơ quan ban ngành liên quan.

3.1. Những vấn đề tồn tại trong ngành dược Việt Nam


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

×