1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Về nghiên cứu thị tr ờng.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.52 KB, 38 trang )


phẩm cùng loại đang đợc bán trên thị trờng nhng những thị trờng dành sự u ái cho Công ty còn rất hạn hẹp.
Thị phần của một số thị trờng còn chiếm tỷ lệ cha cao.Việc xác định khách hàng và chiếm lĩnh thị trờng cha tốt. Công ty cần phải nhanh nhạy đa ra thị trờng
những sản phẩm mang tính độc quyền. Đây cũng là một phần do doanh nghiệp cha có tác động vào nhận thức của khách hàng, nhằm đa sản phẩm của mình đợc sử dụng
và có tính thuyết phục hơn.
Hệ thống phân phối của Công ty còn nhỏ hẹp vì Công ty chỉ có ít đại lý ở một số tỉnh. Công ty còn thiếu một số lực lợng bán hàng hùng hậu, kinh nghiệm bán
hàng còn hạn chế.
Công tác xây dựng chiến lợc tiêu thụ sản phẩm của Công ty cha đợc hợp lý. Công ty hầu nh cha xây dựng đợc kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cụ thể mang tính chiến
lợc lâu dài. Chiến lợc sản phẩm của Công ty cha thích ứng đợc với thị trờng vì cha có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chiến lợc sản phẩm, giá cả phân phối và các kỹ thuật
yểm trợ. Nh vậy để thích ứng với thị trờng và tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm, Công ty cần có biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trên.
Chơng III Một số phơng hớng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng
thị trờng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu
I.
Một số phơng hớng và biện pháp.

1. Về nghiên cứu thị tr ờng.


Để nâng cao chất lợng của công tác tiêu thụ sản phẩm hiện nay của Công ty, tôi thấy vấn đề hiện nay là phải có đợc những căn cứ chính xác để xây dựng chiến l-
ợc kinh doanh, các chính sách, biện pháp để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
Việc nghiên cứu thị trờng để nắm bắt các thông tin về thị trờng bao gồm:
Loại thị trờng mà công ty có thể bán đợc hàng ở đó. Chuyên ngành KDTMQT
Lớp - 513
Loại sản phẩm mà thị trờng đó chấp nhận.
Giá cả bình quân về sản phẩm đó.
Những yêu cầu đòi hỏi chủ yếu của thị trờng đối với sản phẩm mà Công ty
sản xuất.
Nâng cao chất lợng nghiên cứu thị trờng chính là việc nâng cao chất lợng các thông tin trên đây. Nói cách khác chất lợng nghiên cứu thị trờng thể hiện ở việc nâng
cao chất lợng trong việc thu thập và xử lý thông tin để từ đó giúp Công ty đa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn. Có thể nghiên cứu nhu cầu theo các tiêu
thức khác nhau nh nghiên cứu nhu cầu thị trờng theo giá, nghiên cứu nhu cầu đã thoả mãn, cha thoả mãn, nhu cầu mới hình thành...
Đối với thị trờng xuất khẩu: thị trờng xuất khẩu của Công ty còn thu hẹp ở các nớc, Nhật, Hàn Quốc, Triều Tiên, còn ngoài ra các thị trờng khác gần nh bị lãng
quên. Nh vậy, vấn đề cần phải xem xét ở đây là phải nghiên cứu các thị trờng nớc ngoài khác nh các nớc Đông Âu, Châu Âu... để phát triển các thị trờng này Công ty
cần có các biện pháp: Cử một số đại diện sang tìm hiểu nhu cầu thị trờng, tham gia hội chợ thơng mại, quảng cáo ở các nớc này, giao dịch, ký kết hợp đồng...
Về thị trờng nội địa, Công ty nên nghiên cứu ở một số thị trờng chính nh Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và một số thành phố khác để tập hợp số liệu từ đó lên kế
hoạch sản xuất cung ứng lợng sản phẩm phù hợp, tránh tình trạng gây tồn đọng sản phẩm, làm giảm chất lợng sản phẩm và dẫn đến tình trạng giảm giá do các yếu tố chủ
quan gây nên.
Đối với các mặt hàng kinh doanh của Công ty, công ty nên đa dạng hoá các mặt hàng, thị trờng có nhu cầu mặt hàng nào thì Công ty có mặt hàng đó để đáp ứng.
Nhng Công ty nên chuyên sâu về một vài mặt hàng nào đó mà Công ty có thế mạnh, ví dụ qua những năm vừa mặt hàng bộ dụng cụ xe máy, hàng INOX của Công ty tiêu
thụ khá nhiều, Công ty cần phải duy trì và phát triển hơn nữa.
Để phát triển thị trờng trong quá trình tiêu thụ Công ty cần phải thu thập những thông tin phản hồi để nắm bắt đợc tình hình thị trờng một cách chính xác hơn.
Có thể tổ chức bán các mặt hàng mới kết hợp với bán hàng và thu thập ý kiến của khách hàng, có thể trng bầy và giới thiệu sản phẩm mới tại cửa hàng giới thiệu sản
phẩm, các đại lý, hội nghị khách hàng, triển lãm thơng mại hoặc trên các phơng tiện báo chí, đài, vô tuyến. Trng cầu ý kiến của khách hàng qua phỏng vấn hoặc câu hỏi
trên phiếu điều tra, thăm dò...
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513

2. Nâng cao chất l ợng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×