1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Một số giải pháp về tiêu thụ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.52 KB, 38 trang )


hết các phòng khác không có, điều này cũng gây khó khăn cho việc quản lý các giấy tờ, số liệu... của các phòng ban.

3. Một số giải pháp về tiêu thụ.


3.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức tiêu thụ.


Đối với công tác tiêu thụ hàng hoá và đặc biệt là công tác xuất nhập khẩu đòi hỏi nhân viên phải có năng lực thực sự mới có thể đảm bảo cho quá trình kinh doanh.
Việc nâng cao trình độ cán bộ phòng kinh doanh là rất cần thiết để giúp họ có những kiến thức mới về tiêu thụ s¶n phÈm còng nh mét sè kiÕn thøc vỊ kinh doanh,
marketing... Hiện nay phòng kinh doanh của Công ty có 9 ngời, trong đó 5 ngời có trình độ đại
học, một trung cấp làm cán bộ quản lý, còn lại là 2 lái xe và một mậu dịch viên bán hàng tại cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty. Phòng kinh doanh đảm
nhận toàn bộ việc tiêu thụ hàng hoá của Công ty. Với cơ cấu quản lý là một trởng phòng kinh doanh, một phó phòng kinh doanh và bốn nhân viên giao dịch, một bán
hàng và hai vận chuyển. Cách phân bổ nh trên là hợp lý nhng để đạt hiệu quả cao hơn, công ty nên chuyển phòng kinh doanh thành phòng Marketing có nhiệm vụ
nghiên cứu thị trờng, xây dựng chiến lợc kinh doanhbao gồm chiến lợc sản phẩm, chiến lợc tiêu thụ... còn phòng kế hoạch hiện tại đổi tên thành phòng điều độ sản
xuất. Với mô hình này sẽ đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, đồng thời phát huy đợc tốt khả năng của nhân viên. Phòng marketing xem xét các nhu cầu
thị trờng, giá cả đối, thủ cạnh tranh, dự báo thị trờng từ đó đánh giá kết luận mặt hàng nào thích hợp với loại thị trờng nào, chất lợng, giá cả ra sao sau đó thông báo
cho bộ phận quản lý để có kế hoạch tiêu thụ hàng hoá cho phù hợp, đồng thời có kế hoạch vận chuyển hợp lý nhằm phát huy tối đa tính nhịp nhàng, đồng bộ giữa các bộ
phận trong phòng kinh doanh. 3.2.
Mở rộng mạng l ới tiêu thụ, hoàn thiện kênh phân phối và ph
ơng thức tiêu thụ sản phẩm.
Hiện nay Công ty mới chỉ có các đại lý ở các tỉnh: Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Giang... và Hà Nội. Việc phân bố này ảnh hởng không nhỏ đến việc tiêu
thụ sản phẩm của Công ty. Trong thời gian tới cùng với sự nỗ lực duy trì thị phần hiện có. Công ty nên khảo sát nghiên cứu thị trờng của các tỉnh Miền Trung trở vào
nhất là thÞ trêng MiỊn Nam bëi lÏ thu nhËp hiƯn nay ở vùng Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh là tơng đối cao, số lợng dân c tập trung ở các vùng này khá đông
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
và ở đây cũng có nhiều những doanh nghiệp sản xuất xe đạp, xe máy nên nhu cầu về sản phẩm cơ khí có khả năng tăng cao.
Mạng lới tiêu thụ sản phẩm của Công ty cần phải tổ chức dày đặc hơn và có quy mô hơn. Công ty nên mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm kết hợp sử dụng cả hai
kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp.
Việc hình thành các đại lý mới sẽ giúp cho Công ty dễ dàng điều tiết đợc lợng hàng hoá, tăng đợc khối lợng hàng hoá bán ra trên thị trờng. Nếu việc khảo sát
nghiên cứu và thâm nhập thị trờng ở Miền Trung trở vào diễn ra thuận lợi thì việc mở các đại lý mới ở đây sẽ có thể làm tăng lợng sản phẩm tiêu thụ của Công ty theo ớc
tính có thể gần gấp đôi các mặt hàng gia dụng INOX có thể có mức lợi nhuận tăng 70 do doanh thu tăng 100. Các mặt hàng phụ tùng xe máy, xe đạp cũng có thể có
mức lợi nhuận tăng. Các mặt hàng phụ tùng dụng cụ cơ khí có thể tìm đợc chỗ đứng trên thị trờng. Ngoài ra Công ty nên xây dựng một lực lợng bán hàng có kiến thức và
trình độ xã hội, am hiểu về sản phẩm của Công ty khi cần có thể hớng dẫn ngời mua cách sử dụng sản phẩm cũng nh tính năng và tác dụng của nó.

3.3. Duy trì và mở rộng thị tr


ờng tiêu thụ sản phẩm.
Trong những năm qua Công ty đã có thị trờng tiêu thụ sản phẩm của mình rất rộng rãi: Trong nớc có thị trờng ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng... nớc ngoài có thị tr-
ờng ở các nớc Đông Âu, Nhật, Hàn Quốc... Sau khi hệ thống các nớc XHCN ở Đông Âu bị sụp đổ thì thị trờng này bị tiêu tan, toàn bộ doanh thu từ thị trờng nớc ngoài
đến nay chỉ còn chiếm hơn 20 tổng doanh thu của Công ty. Chính vì vậy việc duy trì và mở rộng thị trờng đối với Công ty đặc biệt là thị trờng nớc ngoài là rất cần thiết
cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Theo tôi hớng mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty hiện nay là:
Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật bởi vì các sản phẩm INOX của Công ty có nhiều lợi thế nh dễ làm, mẫu mã đẹp, chất lợng tốt, giá rẻ do
đó khả năng chiếm lĩnh thị trờng và mở rộng tiêu thụ sẽ tốt hơn.
Khôi phục các thị trờng ở Đông Âu đã bị mất trớc đây, đồng thời mở rộng tìm kiếm các thị trờng nớc ngoài khác, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nớc
ngoài có công ty ở Việt Nam nh các đơn vị sản xuất cùng nghành: công ty VIHA, LIXEHA, công ty xe đạp thống nhất...
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513

4. Cải tiến và hoàn thiện mét sè chÝnh s¸ch vỊ Marketing Mix.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×