1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Cải tiến và hoàn thiện một số chính sách về Marketing Mix.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.52 KB, 38 trang )


4. Cải tiến và hoàn thiện một số chính sách về Marketing Mix.


Qua quá trình xem xét chính sách tiêu thơ cđa C«ng ty trong thêi gian qua t«i thÊy cần lu ý một số vấn đề nhằm hoàn thiện chính sách tiêu thụ của doanh nghiệp.
a. Về chiến lợc mặt hàng kinh doanh. Nhìn chung các mặt hàng chủ yếu của Công ty vẫn có thể mở rộng khả năng
tiêu thụ, vấn đề đặt ra là làm sao đáp ứng đợc nhu cầu tiêu dùng về số lợng và chủng loại cũng nh chất lợng mặt hàng tiêu thụ.
Do vậy Công ty nên tạo ra sự khác biệt về sản phẩm của mình nhằm phân biệt với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh thông qua một số điểm:
Các đặc trng kỹ thuật của sản phẩm: sự vận hành, sự an toàn chắc chắn, kích thớc chính xác, trọng lợng, thẩm mỹ...
Kiểu bao gói, mẫu mã, vận chuyển... Các dịch vụ trớc, trong và sau khi bán hàng nh tín dụng, bảo hành, thời hạn
giao hàng, lắp đặt, các trợ giúp kỹ thuật khác... Xây dựng một danh mục sản phẩm và phát triển theo bề sâu của danh mục đó
bằng cách tạo ra những mẫu mới, tạo ra các sản phẩm có chất lợng cao, độc đáo, tính chuyên môn hoá cao, đáp ứng nhu cầu thị trờng, tạo ra những phân đoạn mới phù
hợp với các nhu cầu biến đổi phức tạp.
Định ra các chính sách cá thể hoá sản phẩm của mình thông qua việc hớng tới mô đun của gam sản phẩm đó, ngời tiêu dùng có thể tự tạo ra mẫu sản phẩm, hệ
thống mà họ mua tức là để họ tự lắp ráp lấy nh các sản phẩm bằng INOX... tạo sự linh hoạt trong sản xuất.
b. Về chính sách giá cả. Công ty nên áp dụng chính sách giá cả theo mức giá thị trờng, trong khi áp
dụng chính sách cần chú ý đến việc quan sát nắm vững giá cả của các mặt hàng kinh doanh trên thị trờng đặc biệt là giá cả của các đơn vị cùng sản xuất kinh doanh các
mặt hàng nh của doanh nghiệp để từ đó có sự điều chỉnh giá cả cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của đơn vị trong từng giai đoạn. Nếu Công ty áp dụng giá cứng thì
có nhiều hạn chế nh nhu cầu tiêu dùng thay đổi theo từng loại thị trờng, khu vực dân c và các thời điểm thời gian. Chẳng hạn khi giá cả thị trờng xuống thấp mà Công ty
vẫn giữ nguyên giá cũ thì khối lợng sản phẩm bán sẽ giảm xuống thấp, lu thông hàng hoá giảm dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn, giảm doanh thu, giảm lợi nhuận... Do vậy
Công ty nên áp dụng theo các chính sách sau:
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
Công ty vẫn áp dụng giá thống nhất đã quy định với khách hàng nhng có kèm theo các khoản khuyến mại cho những khách hàng mua với số lợng lớn nh tặng
thêm sản phẩm, hoặc tặng các sản phẩm khác mà Công ty đang sản xuất. Điều này vừa phát huy uy tín của Công ty, vừa thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm.
Khuyến khích khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty thông qua việc đa ra những phơng thức thanh toán hợp lý và các mức chiết khấu u đãi sau:
- Nếu khách hàng trả tiền ngay: chiết khấu 5 giá bán. - Nếu khách hàng trả chậm một tháng: chiết khấu 4 giá bán.
- Nếu khách hàng trả chậm từ 2-3 tháng: không chiết khấu. c. Chính sách phân phối.
Công ty nên sử dụng kết hợp cả hai kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp, trong
đó phân phối gián tiếp qua các đại lý, cửa hàng bách hoá, siêu thị là chủ yếu. Ngoài ra với một số trờng hợp khách yêu cầu đợc nhận hàng tại nơi ngời mua, Công ty cũng
tổ chức vận chuyển hàng theo đúng quy định.
Các đại lý đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp. Phần lớn hoạt động tiêu thụ của Công ty do các đại lý đảm nhiệm. Do
vậy Công ty nên có những biện pháp u tiên đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các đại lý nh: nhận vận chuyển hàng hoá miễn phí đến cho khách hàng, u đãi các chính
sách hoa hồng cho các đại lý...
Tuy nhiên, Công ty nên tăng cờng hoạt động tiêu thụ bằng hình thức bán buôn qua đại diện thơng mại và bán buôn qua hội chợ:
Bán buôn qua các đại diện thơng mại tức là thông qua các đại diện thơng mại nhân viên tiếp thị gửi danh mục hàng hoá hoặc mẫu hàng đến các đơn vị có nhu
cầu từ đó nắm bắt đợc tình hình biến động thị trờng một cách nhanh chóng, mở rộng thị trờng tiêu thụ, rút ngắn thời gian lu động. Khi sử dụng ngời môi giới cần lựa chọn
kỹ về mặt uy tín, sự lành nghề và khả năng kiểm soát của doanh nghiệp đối với hoạt động của họ.
Bán buôn qua hội chợ: Đây là phơng thức đợc các doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng thông qua hội chợ đặc biệt là hội chợ thơng mại. Công ty có thể mở
rộng các quan hệ kinh tế tìm đợc khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên để thực hiện đợc phơng thức này đòi hỏi phải có sự đầu t lớn về con ngời, mặt hàng, các chi phí khác...

d. Chính sách quảng cáo khuếch trơng và xúc tiến bán hàng.


Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
Để thúc đẩy quá trình bán hàng Công ty cần tiến hành một loạt các hoạt động hỗ trợ bán hàng nh: thông tin quảng cáo, tham gia hội chợ triển lãm, tổ chức hội nghị
khách hàng, tham gia các tổ chức liên kết kinh tế... Hàng năm Công ty chỉ bỏ ra một lợng chi phí nhỏ để dùng cho quảng cáo, với mức chi phí này Công ty đã không thể
thực hiện các hoạt động hỗ chợ bán hàng một cách thờng xuyên và rộng rãi, điều này là nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế tiêu thụ sản phẩm, giảm lợi nhuận của Công ty.
Do vậy Công ty cần tăng cờng hoạt động quảng cáo hơn nữa trên các phơng tiện thông tin đại chúng nhằm làm cho khách hàng biết đến các sản phẩm của doanh
nghiệp, lôi cuốn đợc khách hàng đến với Công ty để nâng cao sức tiêu thụ cho Công ty.
II.
Một số ý kiến khác liên quan tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
1. Chính sách về thu mua nguyên vật liệu.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Đối với các loại nguyên vật liệu chính nh các loại thép cacbon Công ty phải nhập khẩu từ nớc ngoài,
chủ yếu là từ Hàn Quốc, do nớc ta cha sản xuất đợc các loại thép có chất lợng cao, kích cỡ lớn. Còn đối với các loại nguyên vật liệu phụ nh xăng, dầu, than, hoá chất...
thì Công ty đều mua đợc ở trong nớc nên có nhiều thuận tiện. Do vậy Công ty cần có biện pháp giải quyết việc thu mua nguyên vật liệu chính để sản xuất. Qua thực trạng
sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo quá trình thu mua nguyên vật liệu đợc hiệu quả hơn, khắc phục đợc những hạn chế hiện nay tôi đề xuất một số biện pháp
giải quyết sau:
Mua nguyên vật liệu: Công ty cần mua nguyên vật liệu của nhiều bạn hàng khác nhau, chẳng hạn nh ngoài việc mua thép chủ yếu của Hàn Quốc, Công ty có thể
tìm kiếm thêm các bạn hàng khác nh các nhà cung cấp ở thị trờng Trung Quốc, các nớc t bản nh Mỹ, Đài Loan... Nếu làm đợc nh vậy Công ty sẽ có điều kiện thuận lợi
nh: tạo ra sự cạnh tranh giữa những ngời bán để từ đó tìm ra ngời bán có điều kiện thuận lợi nhất về giá cả, chất lợng nguyên vật liệu, thời hạn thanh toán, vận chuyển...
đảm bảo cho sản xuất, phòng ngừa đợc sự trục trặc từ ngời bán, gây gián đoạn trong quá trình cung ứng nguyên vật liệu, đồng thời giúp Công ty mở rộng các mối quan hệ
kinh tế xã hội và từ đó cũng tạo cơ hội cho Công ty trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm.
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
Tận dụng tối đa những sản phẩm thép sản xuất ở trong nớc có khả năng đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều này vừa tạo sự thuận tiện
trong việc thu mua, lại vừa giảm đợc chi phí trong việc xác định giá thành và giá bán sản phẩm.Từ đó góp phần hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng
doanh thu và tăng lợi nhuận cho Công ty.
áp dụng chính sách tơng hỗ, tức là ngời bán đồng thời là ngời mua hàng của Công ty, có nghĩa là đổi hàng lấy nguyên vật liệu và ngợc lại. Điều này góp phần giải
quyết tốt công tác tiêu thụ sản phẩm đồng thời tạo công ăn việc làm cho ngời lao động và tạo mối quan hệ thân thiết với các bạn hàng quốc tế.

2. Nghiên cứu và phát triển sản phÈm míi.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×