1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Áp lực cạnh tranh từ khách hàng Áp lực cạnh tranh từ hàng hóa thay thế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (580.18 KB, 99 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
lực đe dọa khi trên thị trường số lượng nhà cung ứng ít, nguồn hàng khơng nhiều, khơng có hàng hóa thay thế khác…, doanh nghiệp phụ thuộc vào nhà
cung ứng. Khi đó nhà cung ứng có thể gây sức ép bằng cách tăng giá bán, giảm chất lượng sản phẩm, giảm mức độ dịch vụ đi kèm qua đó làm giảm khả
năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu trên thị trường số lượng nhà cung ứng nhiều, nguồn hàng
phong phú và có nhiều hàng hóa thay thế.Khi đó các nhà cung ứng khơng thể gây sức ép cho doanh nghiệp được mà sẽ phải cạnh tranh với nhau , doanh
nghiệp thương mại có thể tự do lựa chọn nguồn cung ứng hàng hóa ổn định với giá cả phải chăng, chất lượng tốt, dịch vụ thuận lợi
Đối với một doanh nghiệp thương mại,các yếu tố đầu vào là hết sức quan trọng. Do đó, để họat động kinh doanh có hiệu quả thì doanh nghiệp cần tạo
dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung ứng, tăng cường quan hệ kinh tế hợp tác tạo điều kiện lẫn nhau với nhà cung ứng.Đa dạng hóa các nguồn cung ứng.

c, Áp lực cạnh tranh từ khách hàng


Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tòan bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. Khách hàng được phân thành 2
nhóm bao gồm khách hàng lẻ và nhà phân phối. Cả 2 nhóm đều gây áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành. Khách hàng có thể được xem
như một sự đe dọa cạnh tranh khi họ buộc doanh nghiệp giảm giá hoặc có nhu cầu chất lượng cao và dịch vụ tốt hơn. Ngược lại, khi khách hàng yếu sẽ
mang đến cho doanh nghiệp cơ hội để tăng giá kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Khách hàng thường có quyền lực đàm phán trong một số trường hợp sau: - Khách hàng mua khối lượng lớn
- Sản phẩm do nhiều nhà cung ứng cung cấp trong khi người mua là một số ít và có quy mô lớn
Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B 38
Chuyên đề tốt nghiệp
- Khách hàng có đầy đủ thơng tin về nhu cầu, giá cả… của nhà cung cấp - Khi khách hàng vận dụng chiến lược liên kết dọc.
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, việc thu hút được khách hàng tiềm năng và giữ được sự trung thành của khách hàng truyền thống ln là vấn đề
sống còn của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu, dự đóan nhu cầu khách hàng, cải thiện sản phẩm để có thể thu hút khách hàng,
tăng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ trong ngành.

d, Áp lực cạnh tranh từ hàng hóa thay thế


Sản phẩm và dịch vụ thay thế là những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu tương đương với các sản phẩm dịch vụ trong ngành. Đặc điểm
cơ bản của nó thường có các ưu thế hơn sản phẩm bị thay thế ở các đặc trưng riêng biệt. Vì vậy sản phẩm thay thế thường có sức cạnh tranh cao hơn do
được sản xuất trên những dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn. Do sức ép của sản phẩm thay thế sẽ làm cho cường độ cạnh tranh trong nội bộ ngành tăng
lên, làm dần dần thu hẹp thị trường của các sản phẩm bị thay thế đặc biệt là các sản phẩm đang ở thời kì suy thối, đòi hỏi các doanh nghiệp phải giảm
giá hoặc cải thiện tình hình hoạt động. Sức ép của sản phẩm thay thế làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngành do mức giá cao nhất bị khống chế.
Để chống lại sức ép cạnh tranh do các sản phẩm thay thế tạo ra doanh nghiệp thương mại cần phải nắm bắt được sự xuất hiện của hàng hóa thay thế
mới và giá cả của chúng để quyết định mức giá bán sản phẩm của mình với mức giá cạnh tranh để khơng bị mất thị trường, thị phần và khách hàng. Đồng
thời cần phải hướng tới các sản phẩm mới, khách hàng mới

e, Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ hiện tại trong ngành


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

×