1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CƠNG TY AN VIỆT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (212.59 KB, 19 trang )


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CƠNG TY AN VIỆT


Phân tích ma trận swot để đưa ra một số biện pháp nâng cao tình hình tiêu thụ của cơng ty An Việt.
SWOT Cơ hội O
1. Được hưởng mức thuế ưu đãi của nhà nước.
2.
Chính sách kinh tế và giao thương quốc tế ngày
càng mở rộng
3.
Nhu cầu tiêu thụ của khách hang càng tăng.
Thách thức T
1. Có nhiều đối thủ cạng tranh lớn trong nước và ngoài
nước như Trung Quốc, Thái Lan…
2. Thị hiếu của người tiêu dung thay đổi nhanh chóng.
Điểm mạnh S
1.
Cung ứng đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng hàng hóa cho
- S3+O1,O2,O3: phát triển
thị trường.
- S2,S3+T1,T2: phát triển sản
phẩm
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
14
khách hàng. 2. Có đội ngũ nhân viên lành
nghề 3. Sản phẩm đa dạng với
nhiều mặt hàng
Điểm yếu W
1. Chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào không đồng
đều. 2. Chi phí thu gom và vận
chuyển cao 3. Tình hình tài chính của
cơng ty còn hạn chế. 4. Mức độ am hiểu thị trường
thế giới còn hạn chế.
- W4+O3: nghiên cứu thị
trường.
-W1,W2+T1: cắt giảm chi phí
nâng cao chất lượng sản phẩm
3.1
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường đây là giai đoạn quan trọng không thể bỏ qua đặc biệt là những thị trường mới mà công ty muốn thâm nhập. Nghiên cứu thị trường thường xuyên giúp công
ty nắm bắt nhu cầu của thị trường giúp công ty chiếm lĩnh thị trường trong và ngồi nước và giảm bớt rủi ro. Cơng ty cũng cần chú ý những vấn đề sau khi nghiên cứu thị trường mới:
mơi trường kinh tế vì cơ cấu kinh tế quyết định nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ; mơi trường chính trị luật pháp cần tìm hiểu về thái độ với việc mua hàng nhập, sự ổn định về chính trị,
sự biến động tỷ giá ngoại tệ; mơi trường văn hóa vì mỗi quốc gia đều có những phong tục, tập quán, những quy tắc, những điều cấm kị riêng của mình; mơi trường cạnh tranh trong và
ngồi nước. Việc tìm hiểu khách hàng chấp nhận mặt hàng này hay mặt hàng kia như thế nào là điều mà cơng ty hết sức chú ý.
3.1
Phát triển thị trường
Còn rất nhiều thị trường tiềm năng mà Công ty An Việt đã bỏ sốt nên cơng ty cần mở rộng sang các thị trường này để tránh đánh mất cơ hội vào các công ty khác. Mở rộng qui mô
sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng và tăng cường xuất khẩu nhằm
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
15
làm giảm rủi ro cho cơng ty và đồng thời cũng làm giảm giá thành sản phẩm, giúp cho công ty hoạt động hiệu quả hơn.
3.2
Phát triển sản phẩm
Bên cạnh việc mở rộng thị trường công ty cần phải phát triển sản phẩm ở thị trường hiện tại, bằng cách cải tiến những sản phẩm của công ty và cho ra đời những sản phẩm mới lạ, đọc
dáo thu hút phân khúc khách hàng mà công ty đã bỏ sót. Đồng thời phải kết hợp với xây dựng thương hiệu , để sản phẩm thủ công mỹ nghệ của công ty được nâng cao giá trị hơn.

3.4 cắt giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

×