Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Cơng tác tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân

Cơng tác tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ - 110trang

Các nước cũng có quy định về vấn đề này tùy theo trình độ phát triển kinh tế – xã hội của từng quốc gia. Ví dụ như Mỹ quy định “suất miễn giảm thu
nhập” cho người nộp thuế trong trường hợp này phải chứng minh được rằng mình phảo cung cấp quá nửa sự hỗ trợ cho cá nhân ăn theo thì sẽ được miễn thu
2350 USDnăm. Mức này được xác định theo tỷ lệ lạm phát từng năm có sự điều chỉnh.

1.2.2.2 Cơng tác tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân


Sau khi đã được phê chuẩn và ban hành, chính sách thuế thu nhập cá nhân được tổ chức thực hiện. Đây là khâu đóng vai trò quan trọng nhất quyết định
hiệu quả của việc sử dụng công cụ thuế. Nhờ việc tổ chức thực hiện chính sách thuế và q trình tính, thu thuế mới diễn ra trong thực tế, đồng thời cá quy định
về quá trình này mới đến được với mọi người dân thơng qua tun truyền, phổ biến chính sách thuế. Nội dung tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá
nhân bao gồm:
- Tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế
Ngồi những quy định trong văn bản pháp quy có được hồn hảo hay khơng thì sự thành cơng trong việc thực hiện các chính sách thuế còn phụ thuộc
rất lớn vào sự hiểu biết sâu sắc và ý thức chấp hành nghiêm túc của cán bộ thuế cũng như người nộp thuế. Để nội dung của chính sách thuế đến với mọi người
dân trong xã hội, cơ quan thuế cần phải tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách thuế. Cơng tác này cần phải được thực hiện trước hết từ cán
bộ thuế, sau đó tới mọi người dân. Để thành cơng trong tun truyền, phổ biến thuế thì các cơ quan thuế có
thể thông qua phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân…
+ Đối với cán bộ thuế: Việc tập huấn nghiệp vụ về một chính sách thuế nào đó cho các cán bộ ngành thuế, nhất là cán bộ cơ sở thường được tiến hành
ngay sau khi Nhà nước ban hành một chính sách thuế mới hoặc sửa đổi bổ sung
26 26
một chính sách thuế đã có. Thơng qua tập huấn, các cán bộ thuế có thể nắm chắc được các chính sách thuế từ mục đích, ý nghĩa đến nội dung cụ thể, đủ khả
năng chun mơn và làm tròn nhiệm vụ một tuyên truyền viên giỏi về thuế . + Đối với mọi người dân trong xã hội: công tác tuyên truyền phổ biến về
nghĩa vụ thuế và nội dung của các chính sách thuế đến mọi tầng lớp dân cư cần phải được tiến hành đều đặn, thường xuyên.
- Tiến hành Tổ chức quản lý thu thuế
Đây là nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Muốn thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân, cần phải
xây dựng một đội ngũ cán bộ thuế chuyên trách được đào tạo chuyên sâu trong công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân. Đội ngũ này cần phải được tổ chức
một cách thống nhất, đồng bộ và có khoa học. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ vừa tiết kiệm được chi phí cho cơng tác quản lý thu thuế đồng thời vẫn đảm
bảo thực hiện tốt công tác này. Những nội dung của công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
Quản lý đối tượng nộp thuế. Đây là khâu đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý thu thuế thu
nhập cá nhân. Quản lý tốt đối tượng nộp thuế sẽ đảm bảo phần lớn hiệu quả của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Trong công tác quản lý đối tượng nộp
thuế, chúng ta chưa biết chính xác ai là những đối tượng phải nộp thuế trước khi kê khai thu nhập của họ . Do đó, cần giám sát thu nhập của tất cả các đối
tượng lao động, từ đó chúng ta có thể xác định được đối tượng nào phải nộp thuế và nộp thuế bao nhiêu. Hàng năm, cơ quan thuế phải tiến hành đăng ký đối
tượng nộp thuế. Phương thức thủ cơng và quản lý bằng mạng vi tính là hai phương thức đăng ký đối tượng nộp thuế thường được áp dụng. Vì đối tượng
nộp thuế thu nhập cá nhân ở đây nhiều và không tập trung nên phương thức quản lý bằng mạng vi tính thích hợp với cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.
Theo phương thức này thì cơ quan quản lý thuế cần phải tiến hành cấp mã số
27 27
thuế cho các đối tượng nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập thống nhất trong phạm vi cả nước. Mỗi đối tượng nộp thuế được gắn với một mã số duy nhất.
Mọi thông tin cần thiết về đối tượng nộp thuế được nạp vào máy vi tính với một file riêng mà tên file là mã số của đối tượng nộp thuế. Khi cần kiểm tra một đối
tượng nộp thuế, cơ quan quản lý chỉ cần mở file theo mã số của đối tượng đó, nhờ đó mà tránh được tình trạng bỏ sót các đối tượng nộp thuế đồng thời cũng
đảm bảo sự nhanh gọn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế. Các các tính thuế và nộp thuế:
Cách thứ nhất: Thông qua cơ quan ủy nhiệm thu hay cơ quan chi trả thu nhập tính thuế cho các đối tượng nộp thuế làm việc trong đơn vị mình và có thu
nhập do đơn vị mình chi trả. Sau khi tính thuế và khấu trừ thuế của đối tượng nộp thuế, cơ quan chi trả thu nhập sẽ tiến hành khấu trừ phần thuế phải nộp ra
khỏi thu nhập trước thuế của đối tượng nộp thuế để đem nộp cho cơ quan thuế. Cơ quan chi trả thu nhập sẽ được hưởng một khoản tiền theo tỉ lệ trên số thuế
thu được và nộp cho cơ quan thuế. Cách thứ hai : Đối tượng nộp thuế sẽ trực tiếp kê khai thu nhập của mình
và tự tính mức thuế mình phải nộp. Sau đó, các đối tượng nộp thuế sẽ đến nộp tờ khai cho cơ quan thuế và tiến hành nộp khoản thuế cho cơ quan thuế hay cơ
quan có chức năng thu thuế. Cơ quan thuế sẽ có nhiệm vụ ghi lại tất cả các khoản thuế mà các đối tượng nộp thuế phải nộp, để từ đó có thể giám sát và
kiểm tra khi cần thiết. Đồng thời đó cũng là cơ sở để đảm bảo sự minh bạch trong công tác thu nộp thuế, cả cho đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế cũng
như cơ quan ủy nhiệm thu.

1.2.2.3 Thanh tra thuế thu nhập cá nhân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơng tác tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×