Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Thực hiện quyết toán thuế cho từng đối tượng nộp thuế Thu hồi giấy phép với ca sĩ trốn thuế thu nhập

Thực hiện quyết toán thuế cho từng đối tượng nộp thuế Thu hồi giấy phép với ca sĩ trốn thuế thu nhập

Tải bản đầy đủ - 110trang

nhiều chi phí cho xã hội. Vì vậy, chúng ra cần cố gắng sớm có những qui định và biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích thanh tốn qua tài khoản.

3.2.2.6 Đăng ký mã số thuế cho tất cả các đối tượng lao động


Để tránh tình trạng nhiều lao động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng lại khơng có mã số thuế như vậy sẽ gây khó khăn cho quản lý thu
thuế. Vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kê khai và nộp thuế thu nhập thì ngành thuế nên tiến hành cấp mã số thuế cho tất cả các đối tượng lao động
có thu nhập. Đồng thời với việc cấp mã số thuế, cơ quan thuế sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thu nộp thuế của từng đối
tượng nộp thuế và khiến cho một số đối tượng nộp thuế không thể trốn thuế được vì họ đều chịu sự quản lý của cơ quan thuế.

3.2.2.7 Thực hiện quyết toán thuế cho từng đối tượng nộp thuế


Việc quyết toán thuế cho từng đối tượng nộp thuế là cần thiết. Việc này sẽ giúp cơ quan thuế biết được tình hình thu nhập và nộp thuế của từng đối tượng,
qua đó có thể cung cấp cho các cơ quan khác, các nhà lập chính sách hoặc chính cơ quan thuế cũng có thể sử dụng trong việc phân tích và đánh giá về chính sách
thuế khả năng nộp thuế của dân cư. Quyết toán thuế hàng năm cũng sé giúp cơ quan thuế có thể phát hiện ra các trường hợp sai phạm thông qua việc so sánh
mức thuế thu nhập nộp giữa các năm với nhau.

3.2.2.8 Thu hồi giấy phép với ca sĩ trốn thuế thu nhập


Cuối tháng 10 năm 2004, Tổng cục thuế đã có hai cuộc họp tai Hà Nội và TP HCM phổ biến về nghĩa vụ thuế đối với các ca sĩ, vận động viên trong lĩnh
vực văn hóa, thể thao, có sự tham gia của Bộ Văn hóa- Thơng tin. Với các vận động viên, cán bộ thuế không gặp nhiều khó khăn bởi thu nhập của họ hầu hết
được lưu giữ tại các sổ gốc của ngành. Còn với các diễn viên, nghệ sĩ, nhất là các ca sĩ, đúng là cho đến hết năm 2004, các Chi cục thuế TP H CM và Hà Nội
hầu như chưa thu được đồng thuế nào. Cơ quan quản lý thuế thu nhập mới chỉ đề nghị Bộ Văn hóa- Thơng tin sớm có cơng văn gửi Sở văn hóa các tỉnh, thành
95 95
phố đốc thúc các ca sĩ khẩn trương kê khai, nhắc nhở các đơn vị tổ chức biểu diễn chuẩn bị xuất trình chứng từ, hóa đơn liên quan đến các chương trình biểu
diễn. Ca sĩ thường biểu diễn ở nhiều nơi cả trong nước và ngoài nước, vậy ngành thuế cần có các biện pháp để biết chính xác được thu nhập của họ bằng
cách như sau: Trước tiên để các ca sĩ tự kê khai theo tờ khai mẫu số 08, có bổ sung chi
tiết về thu nhập chịu thuế hàng tháng vì đối tượng nộp tờ khai quyết tốn năm có thu nhập từ nhiều nơi. Có người thu nhập đến mức chịu thuế, có người thu
nhập chưa đên mức chịu thuế; đảm bảo tổng hợp tất cả các nguồn thu để tính đúng thu nhập bình qn tháng. Sau đó căn cứ căn cứ trên chứng từ, hóa đơn
lưu giữ các chương trình biểu diễn để đối chiếu. Với các ca sĩ trong nước đi biểu diễn có thu nhập ở nước ngồi, cục thuế cần phối hợp với cục xuất nhập cảnh để
lấy tên ca sĩ nước đến, số lần đi lưu diễn… Việt Nam đã kí hiệp định thuế với trên 40 nước trên thế giới, Tổng cục thuế sẽ rất thuận lợi trong việc lấy nguồn
tin từ bên nước bạn. Tuy nhiên, chúng ta cần mở rộng kí kết hiệp đinh thuế với nhiều nước hơn nữa như Mỹ chẳng hạn.
Ngoài ra ca sĩ hát ở phòng trà, quán bả sẽ khấu trừ 10 thu nhập. Nhưng để chính xác Tổng cục thuế cần tổ chức các cuộc kiểm ta thử một vài phòng trà
hoặc rà sốt các phòng trà. Sau đó, nếu ca sĩ khơng kê khai trung thực mức thu nhập của mình, khi bị phát hiện họ sẽ phải nộp phạt với mức cao từ 1 đến 3 lần
so với số thuế phải nộp, thậm chí có thể thu hồi giấy phép biểu diễn. Bộ văn hóa Thông tin cũng cần phối hợp với Tổng cục thuế với hình thức xử lý này.

3.2.2.9 Rà sốt phòng trà để thu thuế thu nhập của ca sĩ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hiện quyết toán thuế cho từng đối tượng nộp thuế Thu hồi giấy phép với ca sĩ trốn thuế thu nhập

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×