Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ - 94trang

Phần I Mở đầu

1.1. Tính cấp thiết của đề tài


Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tÕ cïng víi sù c¹nh tranh khèc liƯt, xu híng héi nhËp nỊn kinh tÕ víi c¸c níc trong khu vực và trên thế giới
đòi hỏi các nớc phải năng động, sáng tạo. Đến năm 2006 Việt Nam phấn đấu gia nhập WTO và 2020 cơ bản trở thành một nớc công nghiệp điều đó mở ra nhiều cơ
hội cũng nh thách thức đối với DN Việt Nam, để có thể đứng vững và phát triển đợc đòi hỏi DN phải năng động, vơn lên để tự khẳng định mình.
Mỗi DN muốn đứng vững trên thị trờng phải giải quyết tốt các vấn đề sau: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất nh thế nào? dịch vụ cho ai? đồng
thời phải chuyển đổi theo hớng giảm dần vai trò cạnh tranh theo giá và tăng dần cạnh tranh phi giá, DN phải làm tốt công tác tiêu thụ vì đã sản xuất phải có tiêu
thụ, có tiêu thụ DN mới tồn tại và phát triển.
Công tác tiêu thụ sản phẩm của DN thành công hay thất bại phụ thuộc vào yếu tố chủ quan là: khả năng tổ chức, điều hành, chất lợng, sản phẩm, mẫu
mã yếu tố khách quan là: thị tr
ờng, chính sách, thị hiếu, giá cả Nh vậy để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cần phải nghiên cứu xem xét mức
độ ảnh hởng của các yếu tố từ đó đề ra những giải pháp và biện pháp khắc phục kịp thời.
Công ty giầy Thợng Đình là một DN sản xuất có quy mô tầm cỡ trong ngành sản xuất của nớc nhà nói chung và trong ngành giầy Thợng Đình nói
riêng. Các mặt hàng của công ty đã tạo đợc uy tín lớn đối với ngời dân trong và ngoài nớc. Kim ngạch xuất khẩu giầy luôn đứng hàng đầu trong ngành giầy Hà
Nội với kim ngạch xuất sang các nớc: Đức, ý, Anh, Pháp chiếm 58 tổng số
hàng tiêu thơ. Song tríc søc Ðp cđa thÞ trêng hiƯn nay công ty giầy Thợng Đình
chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty giầy trong nớc nh: công ty da giầy Hà Nội, giầy dép Thăng Long, giầy Thuỵ Khuê, giầy dép Bitis Và đặc biệt là
hàng Trung Quốc, hàng ngoại nhập với giá rẻ hơn Chính vì vậy buộc công ty

- 1 -
phải chú trọng hơn trong công tác tiêu thụ sản phẩm bởi đây là nhân tố quan trọng ảnh hởng tới lợi nhuận của DN, điều mà bất cứ DN nào cũng đặt lên hàng
đầu. Xuất phát từ thực tiễn đó chúng tôi tiến hàng nghiên cứu đề tài
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giầy của công ty giầy Th-
ợng Đình Hà Nội.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×