Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
Giải pháp mở rộng thị trờng xuất khẩu Giải pháp mở rộng thị trờng nội địa

Giải pháp mở rộng thị trờng xuất khẩu Giải pháp mở rộng thị trờng nội địa

Tải bản đầy đủ - 94trang

đầu t nồi hấp, máy may, máy cán tuy vậy công ty vẫn ch
a áp dụng hết công suất của dây chuyền này do vậy cần có biện pháp sau:
- Đối với dây chuyền sản xuất mới côngty có kế hoạch sản xuất phù hợp sao cho vừa phát huy tối đa vừa đảm bảo công suất.
- Đối với dây chuyền cũ để có thể sản xuất các sản phẩm đảm bảo chất l- ợng công ty cần có kế hoạch thờng xuyên, thay dần các thiết bị quá cũ.

4.5.2. Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm


Trong những năm qua công ty đã thiết kế nhiều mẫu mã sản phẩm nhng cha đa dạng, do vậy công ty cần chú ý thu nhập mẫu mã trên thị trờng trong và
ngoài nớc để đa dạng hoá sản phẩm của mình bằng cách tìm hiểu thu thập các mẫu của các hãng nổi tiếng nh NIKE, ADIDAS, Pama

4.5.3. Tìm kiếm và mở rộng các phân đoạn thị trờng tiêu thụ


Nghiên cứu thị trờng, tìm khách hàng là công việc thờng xuyên của tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế mở hiện nay. Những sản phẩm sản xuất ra
luôn cần phải có thị trờng dù lớn hay nhỏ để tiêu thụ

4.5.3.1. Giải pháp mở rộng thị trờng xuất khẩu


Với sản phẩm giầy vải, thể thao truyền thống công ty xác định thị trờng tiêu thụ của mình là Mỹ, Nhật Bản, Đức tr
ớc mắt công ty hợp tác với các bạn
hàng Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Anh, tiếp cận, xâm nhập và tìm hiểu thị trờng để đIều chỉnh cơ cấu đầu t, nhịp độ phát triển sản xuất cho phù hợp, phấn đấu đến
năm 2010 sẽ xuất khẩu sản phẩm trực tiếp đến tay ngời tiêu dùng nớc ngoài. + Phơng hớng mở rộng
- Hợp tác chặt chẽ với các bạn hàng để tìm hiểu nhu cầu thị hiếu ngời tiêu dùng, cung cấp sản phẩm có chất lợng cao theo đúng yêu cầu
khách hàng, đảm bảo giữ vững những đơn hàng của năm trớc Hàn Quốc, Đức, Anh, Pháp là những thị trờng có tiềm năng tiêu thụ lớn
- Khôi phục lại thị trờng Nga, Đông Âu thông qua nghiên cứu lại thị tr-
- 80 -
ờng này và tăng cờng tiếp thị giới thiệu sản phẩm. - Công ty cần sửa đổi và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO
9002 để làm tấm giấy thông hành thâm nhập vào thị trờng. - Tìm các đối tác có tên tuổi nh: ADIDAS, NIKE để khai thác tâm lý
của ngời Mỹ thích các sản phÈm nỉi tiÕng.
- ThiÕt lËp mèi quan hƯ víi b¹n hàng thông qua cạnh tranh giá cả. Nếu giá giày thể thao ở Mỹ có xu thế bình quân là 7,5 USD đôi thì sản
phẩm công ty giá xuất bình quân chỉ 3,2 USD đôi
- EU là thị trờng chính của công ty, sản phẩm đợc xuất khẩu chủ yếu sang thị trờng này thông qua khách hàng trung gian theo đơn đặt
hàng. Đây là thị trờng rất khó tính và áp dụng hạn ngạch với Việt Nam vì vậy phải mở rộng thị trờng xuất khẩu trực tiếp công ty cần
quan tâm:
+ Tranh thủ hỗ trợ và giúp đỡ các quốc gia có thiện chí với Việt Nam nh: Pháp, Bỉ, Thuỵ Điển, Đức thông qua hợp đồng kí kết với các quốc gia này để
kí kết với các quốc gia khác.
+ Sản xuất đa dạng sản phẩm có vệ sinh công nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế.
+ Triển khai hiệu quả phơng thức mua nguyên vật liệu, bán thành phẩm để hai bên đều có lợi .

2.5.3.2. Giải pháp mở rộng thị trờng nội địa


Công ty phải đặc biệt quan tâm đêns thi trờng nội địa với 80 triệu dân ở các độ tuổi khác nhau, các vùng địa lí khác nhau. Hiện nay thị trờng nội địa vẫn đang
đợc mở rộng, tuy nhiên trong thời gian tới công ty cần phải coi trọng:
- Tăng cờng ngân quỹ cho quảng cáo, tiếp thị giới thiệu sản phẩm rộng rãi trên các thi trờng. Đối với một số sản phẩm giầy trung bình, công
ty chỉ nên tập trung vào một số tỉnh, huyện giáp ranh với các thành phố lớn.
- Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm vừa mục tiêu quảng bá vừa
- 81 -
mục tiêu xác định vị trí cạnh tranh của các sản phẩm. - Bám sát thị trờng đề ra chính sách giá cả hợp lý kích thích tiêu thụ,
mở thêm đại lí. Xây dựng quy chế mở đại lý mới để khuyến khích các đại lý, đồng thời tạo mọi điều kiện để các đại lý phát triển lớn
mạnh, có khả năng xâm nhập thị trờng tốt hơn
- Nghiên cứu và thực hiện đúng quy định của nhà nớc về sử dụng nhãn mác hàng hoá.
Thị trờng đang là nỗi lo lớn nhất của ban lãnh đạo công ty. Hàng năm công ty bỏ ra hàng tỷ VNĐ để đầu t tăng năng lực sản xuất, sản phẩm sản xuất
tăng theo hàng năm nhng thị trờng lại trì trệ thu hẹp. Giải pháp trên nhằm giải quyết đầu ra cho sản xuất, tăng lợi nhuận, khơi thông vốn cho công ty.
4.5.4. Tăng cờng đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ tay nghề cho ngời lao động, nhân viên hoạt động tiêu thụ
Để nâng cao hiệu quả tiêu thụ cần phải phát huy vai trò tích cực của nguồn nhân lực trong công ty, từ công tác tuyển chọn, đào tạo đến bố trí sử
dụng lao động sao cho ngời lao động làm chủ đợc công việc của mình và tiến hành công việc đạt hiệu quả cao nhất. Công ty cần có biện pháp đào tạo và đào
tạo lại công nhân để khác phục kịp thời cho quá trình đổi mới, phát huy vai trò tự chủ của ngời lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các hớng giải quyết: + Công ty liên hệ với các trung tâm đào tạo và quản lí kinh tế để mở các
lớp bồi dỡng và cập nhật kiến thức kinh doanh cho cán bộ quản lý, thuê chuyên gia về ngành công nghiệp sản xuất giầy về giảng dạy nâng cao trình độ kĩ thuật
cho công nhân theo kế hoạch đào tạo hàng năm.
+ Đào tạo cán bộ quản lý: căn cứ vào tiêu chuẩn cho các chức danh trong công ty để lập kế hoạch đào tạo cụ thể.
+ Thờng xuyên tổ chức đào tạo cho cán bộ nhân viên chuyên môn để cập nhật kiến thức phục vụ kịp thời nhu cầu mới của khách hàng: chú trọng đào tạo
nhân viên thiết kế mẫu, nhân viên kĩ thuật phân xởng, nhân viên làm mẫu và
- 82 -
nhân viên quảng cáo + Có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề và dự trù đào tạo đột xuất ngắn
hạn khi phát sinh thay đổi công nghệ, đầu t thiết bị công nghệ mới + Thờng xuyên trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực quản lí, lĩnh vực kÜ
tht nghiƯp vơ trong c«ng ty. Tỉ chøc thi tay nghề 3 tháng một lần, 6 tháng một lần .
+ Tổ chức tuyển chọn thu hút nhân tài làm việc tai công ty. Đây là giải pháp thay thế đội ngũ kế cận nên công ty cần phải đặc biệt chú trọng.
+ Tổ chức tuyển dụng đội ngũ công nhân khoẻ mạnh, có lòng nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng phát triển tay nghề tốt. Sau khi tuyển
dụng cần có sự đào tạo hợp lý: 6 tháng đầu học nghề và chỉ đa công nhân vào
làm việc khi họ thực sự nắm bắt đợc những điều đã học, còn những công nhân không đủ năng lực công ty có thể loại bỏ ngay mặc dù đã phải bỏ chi phí để
tuyển dụng cũng nh đào tạo. + Tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ hợp lí, tránh bộ máy quản lí cồng kềnh
4.5.4.1. Nâng cao phơng thức tiêu thụ sản phẩm và tăng cờng các hoạt đông hỗ trợ tiêu thụ
Mục tiêu quan trọng nhất của công tác tiêu thụ là thu hút ngày càng nhiều khách hàng cho công ty thông quá công tác giao dịch, sử dụng các phơng thức phân
phối tiêu thụ, thủ tục giao nhận hàng hoá và phơng thức thanh toán với khách hàng trên quan điểm coi khách hàng là thợng đế. Do vậy công ty cần tìm ra mọi cách
để lựa chon cho mình phơng thức tiêu thụ hợp lí, phơng thức thanh toán đơn giản, gọn nhẹ, cách thức bán hàng đa dạng, hiệu quả.

4.5.4.2. Về tổ chức mạng lới tiêu thụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp mở rộng thị trờng xuất khẩu Giải pháp mở rộng thị trờng nội địa

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×