Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
Về tổ chức mạng lới tiêu thụ Về công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Về tổ chức mạng lới tiêu thụ Về công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 94trang

nhân viên quảng cáo + Có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề và dự trù đào tạo đột xuất ngắn
hạn khi phát sinh thay đổi công nghệ, đầu t thiết bị công nghệ mới + Thờng xuyên trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực quản lí, lĩnh vùc kÜ
tht nghiƯp vơ trong c«ng ty. Tỉ chøc thi tay nghề 3 tháng một lần, 6 tháng một lần .
+ Tổ chức tuyển chọn thu hút nhân tài làm việc tai công ty. Đây là giải pháp thay thế đội ngũ kế cận nên công ty cần phải đặc biệt chú trọng.
+ Tổ chức tuyển dụng đội ngũ công nhân khoẻ mạnh, có lòng nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và có khả năng phát triển tay nghề tốt. Sau khi tuyển
dụng cần có sự đào tạo hợp lý: 6 tháng đầu học nghề và chỉ đa công nhân vào
làm việc khi họ thực sự nắm bắt đợc những điều đã học, còn những công nhân không đủ năng lực công ty có thể loại bỏ ngay mặc dù đã phải bỏ chi phí để
tuyển dụng cũng nh đào tạo. + Tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ hợp lí, tránh bộ máy quản lí cồng kềnh
4.5.4.1. Nâng cao phơng thức tiêu thụ sản phẩm và tăng cờng các hoạt đông hỗ trợ tiêu thụ
Mục tiêu quan trọng nhất của công tác tiêu thụ là thu hút ngày càng nhiều khách hàng cho công ty thông quá công tác giao dịch, sử dụng các phơng thức phân
phối tiêu thụ, thủ tục giao nhận hàng hoá và phơng thức thanh toán với khách hàng trên quan điểm coi khách hàng là thợng đế. Do vậy công ty cần tìm ra mọi cách
để lựa chon cho mình phơng thức tiêu thụ hợp lí, phơng thức thanh toán đơn giản, gọn nhẹ, cách thức bán hàng đa dạng, hiệu quả.

4.5.4.2. Về tổ chức mạng lới tiêu thụ


Hiện nay công ty đã sử dụng hình thức bán buôn, đại lý, bán lẻ qua các cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Trong thời gian tới công ty nên tổ chức mạng lới
tiêu thụ phong phú hơn theo hai cách sau:
+ Tổ chức thêm các cửa hàng bán lẻ qua giới thiệu sản phẩm mới, nếu
- 83 -
làm đợc điều này sản phẩm của công ty sẽ đến đợc tận tay ngời tiêu dùng không thông qua bộ phận trung gian. Với cách làm này công ty sẽ có dịp để hiểu rõ
hơn tâm t, nguyện vọng, thị hiếu của ngời tiêu dùng với sản phẩm của công ty
và công ty sẽ điều chỉnh lại chính sách sản phẩm hoặc chính sách giá cả để tăng khả năng thoả mãn nhu cầu khách hàng.
Thực hiện theo cách này công ty cần tập trung u tiên cho các thị trờng ở xa nh: Huế, Đà Nẵng, Nha Trang hoặc các thị tr
ờng có tốc độ tiêu thụ mạnh
nh: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh + Mở rộng thêm các đại lý phân phối sản phẩm
Hiện nay, số lợng các đại lý của công ty có hơn 100 đại lý phân bố từ Bắc vào Nam, trong đó Hà Nội và thành phố HCM đợc xem là có nhiều đại lý hơn
cả. do đó công ty cần tiếp tục mở rộng thêm các đại lý đồng thời cũng có thoả thuận quy định chặt chẽ hơn với các đại lý về các vấn đề nh: tài sản thế chấp,
chia sẻ thông tin tiêu thụ, cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ ghi trong hợp đồng để tránh tình trạng nhiều đại lý không trung thành với công ty trong
công tác tiêu thụ sản phẩm.

4.5.4.3. Về công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm


Sản phẩm giầy là một loại sản phẩm mang tính mùa vụ nên để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm công ty nên tăng cờng các hoạt động xúc tiến bán hàng
và đề ra các chính sách u đãi đối với các đại lý phân phối. - Hoạt động xúc tiến bán hàng
Trong thị trờng cạnh tranh hiện nay, vai trò hoạt động xúc tiến bán hàng rất quan trọng,đây là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy công tác tiêu
thụ. Công ty nên tổ chức đội ngũ nhân viên chào hàng đợc trang bị các kiến thức tiếp thị để hä cã thĨ biÕt c¸ch giíi thiƯu, thut phơc kh¸ch hàng. Tăng c-
ờng các hình thức xúc tiến bán hàng nh tham gia các hội chợ triển lãm, gửi giấy chào hàng, tổ chức các hội nghị khách hàng, tổ chức các đoàn đem sản phẩm
mẫu đi chào hàng ở các địa phơng. Bên cạnh đó, để khuyến khích sự lựa chọn
- 84 -
của khách hàng công ty nên tích cực sử dụng các công cụ quảng cáo để đề cao những u điểm về sản phẩm của mình. Thông qua quảng cáo khách hàng sẽ có
cái nhìn cụ thể hơn đối với tng loại sản phẩm của công ty. Quảng cáo còn biến
những nhu cầu tiềm ẩn thành nhu cầu hiện thực, là động cơ thôI thúc ngời tiêu dùng quyết định mua sản phẩm.
- Chính sách u đãi đối với các đại lý Hiện nay, các đại lý của công ty đợc mua trả chậm căn cứ vào tài sản thế
chấp, bằng cách đó khuyến khích các đại lý chịu trách nhiệm tài sản và rủi ro liên quan đến hàng hoá của mình. Để thúc đẩy các đại lý gắn bó chặt chẽ hơn
với công ty cần phải tạo ra sự hấp dẫn về lợi ích cao hơn nữa. Tuy nhiên, để áp dụng biện pháp này một cách hiệu quả đòi hỏi cần phải có sự phân chia đánh
giá tình hình thực hiện công tác tiêu thụ của các đại lý thành các nhóm nhỏ. Từ ®ã sÏ cã u ®·i vÒ møc hoa hång, chiÕt khấu, giảm giá, thởng, với từng nhóm.
Chỉ có nh vậy mới tạo ra động lực để khuyến khích các đại lý hoạt động tốt duy trì và phát huy kết quả mà họ đạt đợc, qua đó khắc phục tình trạng bình quân
chủ nghĩa Khi công ty có phơng thức tiêu thụ hợp lí và có các hoạt động tiêu thụ
tốt, thành quả mà công ty có thể thấy trực tiếp là số lợng sản phẩm tiêu thụ đợc tăng nhanh, mối quan hệ giữa công ty với đại lý rÊt tèt, vµ uy tÝn còng nh danh
tiÕng cđa công ty ngày càng đợc nhiều khách hàng, ngời tiêu dùng biết đến. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong công tác tiêu thụ sản
phẩm.
Phần v Kết luận và kiến nghị

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về tổ chức mạng lới tiêu thụ Về công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×