1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

. LỜI MỞ ĐẦU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU


Hiện nay trong xu hướng toàn cầu hóa, vấn đề mở cửa và hội nhập đã và đang cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chú trọng. Các Doanh
nghiệp nói chung khơng chỉ muốn phát triển ngành hàng kinh doanh của mình trong thị trưòng nội địa mà ln muốn tiến sâu ra thị trường quốc tế.
Thị trường Quốc tế luôn luôn biến động, hoạt động xuất nhập khẩu tuy khơng còn mới mẻ song nó ln mang tính thời sự cấp bách và là mối quan
tâm hàng đầu của các Doanh nghiệp trong nền kinh tế Quốc dân. Xuất khẩu đóng góp vào q trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy nền sản
xuất phát triển, tạo tiền đề cho mọi ngành cùng có cơ hội phát triển, tăng cường hiệu quả sản xuất của từng nước, giúp các nước tạo ra năng lực sản
xuất mới do có sự phân công lao động quốc tế. Đặc biệt, trong quy trình xuất khẩu thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu được coi là khâu quan
trọng có tính chất quyết định đến sự thành bại của toàn bộ thương vụ xuất khẩu của Doanh nghiệp. Đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên
chính thức của WTO, thì vấn đề xuất khẩu càng được chú trọng phát triển và Nhà nước đẫ sử dụng nhiều chính sách thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nhằm
đem lại hiệu quả cao cho nền kinh tế nước nhà. Trong quá trình thực tập tại cơng ty Xuất Nhập Khẩu Intimex, em nhận thấy đây là một doanh nghiệp
Nhà nước thực hiện chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp, với kinh nghiệm kinh doanh quốc tế gần 30 năm Cơng tyđã tạo dựng được cho
mình một vị thế vững chắc trên thị trường nội địa và nước ngoài. Thực tế cho thấy, kim ngạch cà phê xuất khẩu của Cơng ty rất lớn, tuy nhiên còn
nhiều vấn đề cần được nghiên cứu nhằm thúc đẩy hiệu quả thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại Công ty để thu được lợi nhuận cao. Bởi vậy, việc
nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu đem lại kết quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty
là rất cần thiết, xây dựng một thương hiệu Intimex uy tớn trờn th trng th
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
giới cũng như trong nước. Với những lý do trên và cùng với sụ giúp đỡ của Thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn và các cô chú trong Công ty Xuất
Nhập Khẩu Intimex em đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại cơng ty xuất nhập khẩu
Intimex”.
Mục đích nghiên cứu của chuyên đề: là để hệ thống hóa lý thuyết về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê trong điều kiện kinh
doanh thực tế của Cơng ty. Từ đó phân tích, đánh giá và xây dựng kiến nghị để giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng
xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Intimex.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: là nghiên cứu các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex với phạm vi nghiên cứu là tập trung vào mặt hàng cà phê
với thời gian giới hạn từ năm 2005-2007 trên các thị trường chủ yếu của công ty.
Phương pháp nghiên cứu: Với đề tài mang tính bao quát vàực tế
nên chuyên đề sử dụng phương pháp quan sát, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp và phương pháp so sánh.
Nội dung của đề tài bao gồm các phần sau: Chương I: Lý luận chung về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng
xuất khẩu. Chương II: Thực trạng tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê
tại công ty xuất nhập khẩu Intimex trong thời gian qua. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực
hiện hợp ng xut khu c phờ ti cụng ty Intimex.
Trần Thị Quúnh Nga Líp: TMQT 46

PHẦN II. NỘI DUNG


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×