1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giám sát và điều hành hợp đồng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


Người xuất khẩu tiến hành giao hàng cho nhà nhập khẩu và nhanh chóng hồn thành bộ chứng từ phù hợp với yêu cầu của bản ghi nhớ để xuất trình
cho ngân hàng. - Thanh tốn bằng phương thức chuyển tiền: Sau khi giao hàng xong
thì nhà xuất khẩu phải nhanh chóng hồn thành việc lập bộ chứng từ phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, đồng thời chuyển đến cho nhà nhập khẩu để họ
tiến hành kiểm tra. 2.9.Khiếu nại và giải quyết khiếu nại nếu có
Trong quá trình thực hiện hợp đồng rất dễ xảy ra các tranh chấp và khiếu nại là phương pháp để giải quyết các phát sinh trong quá trình thực
hiện hợp đồng, bằng cách các bên trực tiếp thương lượng nhằm đua ra các giải pháp mang tính pháp lý thoả mãn hay không thỏa mãn các yêu cầu của
bên khiếu nại. Khiếu nại giải quyết các tranh chấp, đảm bảo quyền lợi cho các bên mà khơng làm mất uy tín cũng như chi phí của mỗi bên. Có thể có
những trường hợp khiếu nại như: - Người mua khiếu nại người bán hoặc người bán khiếu nại người mua.
- Người mua và người bán khiếu nại người chuyên chở và bảo hiểm. - Người bán khiếu nại công ty bảo hiểm khi hàng hóa bị tổn thất do các
rủi ro đã được mua bảo hiểm gây nên.

3. Giám sát và điều hành hợp đồng


3.1.Khái niệm, vai trò của giám sát và điều hành hợp đồng Hoạt động giám sát hợp đồng đề cập đến những công việc mà mỗi
bên phải thực hiện để đảm bảo rằng mỗi bên thực hiện các nghĩa vụ của mình như đã quy định hay ngm quy nh trong hp ng.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Cần phải thiết lập một hệ thống nhắc nhở về các nghĩa vụ hợp đồng tại các thời điểm thích hợp đểc các bên có thể thực hiện đúng các nghĩa vụ
của mình trong hợp đồng. Việc thiết lập hệ thống thu nhập các thông tin về thực hiện hợp đồng của bên đối tác cũng cần phải thực hiện để thơng qua đó
theo dõi tiến độ và thời gian biểu của các cơng đoạn để có thể nhắc nhở đối tác ở các thời điểm thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao và tối ưu hóa quy trình
tổ chức thực hiện hợp đồng. Như vậy, giám sát hợp đồng là một hệ thống báo cáo sớm, cảnh tỉnh
về các giai đoạn mà mỗi bên phải thực hiện để đảm bảo cho hai bên tránh được sự chậm trễ hoặc sai sót trong thực hiện hợp đồng.
Khi cả hai bên thực hiện trung thực các nghĩa vụ hợp đồng thì kết quả hợp đồng sẽ được nâng cao, đem lại lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên,
trong thực tế có nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mà lúc xây dựng hợp đồng không dự đốn trước được. Có một số ngun nhân
chính như: một là các bên hiểu các điểu khoản hợp đồng theo hướng khác nhau; hai là có những sự cố mà khơng thể khắc phục để có thể trung thành
với các nghĩa vụ đã ký như trong hợp đồng; ba là có một số các điều khoản trong hợp đồng có khi còn để “mở” mà các bên phải quyết định trong quá
trình thực hiện hợp đồng. Một số các tình huống trên có thể là thứ yếu, nhưng một số khác lại rất quan trọng điều đó yêu cầu mỗi bên phải có sự
điều hành trước những thay đổi đó để hợp đồng được tiến hành thuận lợi. Điều hành hợp đồng là tất cả các quy định cần phải đề ra để giải
quyết những vấn đề khơng tính được hoặc không giải quyết được một cách đầy đủ trong thời gian xây dựng hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp
đồng, thường xun có các tình huống này một cách có lợi nhất trên cơ sở đánh giá thực tế về tình hình và những khả năng lựa chọn cú th tỡm c.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Giám sát hợp đồng liên quan đến việc nhận dạng và theo dõi các sự kiện. Nó cũng lưu ý đến việc quản lý ở những điểm mấu chốt của vấn đề
đang được đặt ra và tổ chức hàng loạt hoạt động giám sát xung quanh các sự kiện đó nhằm phòng ngừa những rủi ro. Hoạt động giám sát còn tạo ra những
dữ liệu thông tin quan trọng cho hoạt động điều hành hợp đồng. Giám sát và điều hành hợp đồng là hoạt động khơng thể thiếu được
trong q trình tổ chức thực hiện hợp đồng. 3.2.Nội dung, phương pháp giám sát và điều hành hợp đồng
Việc giám sát và điều hành hợp đồng đòi hỏi phải xác định những thành phần chủ yếu trong hợp đồng có tính chất sống còn đối với việc thực
hiện hợp đồng thành cơng. Các điều khoản hợp đồng cần giám sát chặt chẽ là: Khối lượng hàng hóa, Chất lượng hàng hóa, Bao bì hàng hóa, Lịch giao
hàng, Chỉ định tàu, cảng,Chứng từ cần thiết để xuất trình hải quan và các thủ tục khác, Giá và thanh toán, Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
Để tiến hành giám sát hợp đồng người ta thường sử dụng các phương pháp: Hồ sơ theo dõi hợp đồng, Phiếu giám sát hợp đồng, Phiếu chỉ số giám
sát hợp đồng, các phương pháp sử dụng máy điện tốn. Trong đó phiếu giám sát hợp đồng được sử dụng nhiều nhất. Điều hành hợp đồng thường tập trung
giải quyết các vấn đề: Sự thay đổi về quy định chất lượng hàng hóa trong hợp đồng, các giải quyết khi giao hàng không phù hợp với quy định trong
hợp đồng, lịch giao hàng, điều chỉnh giá, các điều khoản thanh toán, hợp đồng vận tải, bảo hiểm và giải quyt cỏc trng hp khiu ni, tranh chp
nu cú.
Trần Thị Quúnh Nga Líp: TMQT 46
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ.

1. Nhân tố khách quan


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×