1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Nhân tố khách quan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ.

1. Nhân tố khách quan


1.1.Chính sách của Nhà nước Những nhân tố này khơng chịu sự kiểm sốt của doanh nghiệp do đó
doanh nghiệp phải thích ứng. Các chính sách của Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của
doanh nghiệp.Các chính sách này bao gồm chính sách về thuế thuế xuất nhập khẩu và mức thuế suất áp dụng đối với từng loại mặt hàng xuất khẩu,
chính sách luật pháp như luật hải quan, luật thương mại…Tất cả các chính sách nhằm khuyến khích hoặc hạn chế hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Việc khuyến khích thể hiện ở các chính sách, biện pháp liên quan đến tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho
xuất khẩu, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Tuy nhiên đối với hàng hóa bị cấm thì Nhà nước có hình phạt và biện pháp cưỡng
chế riêng. Các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cần tận dụng những chính sách khuyến khích của Nhà nước để có được ưu đãi, điều kiện thuận lợi cho
việc kinh doanh, vì đó là hành lang pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
1.2.Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc Đây là yếu tố phụ thuộc về cơ sở hạ tầng cho hoạt động xuất nhập
khẩu. Các yếu tố này hạn chế hay tăng cường năng lực giao dịch mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống giao thông vận tải và dịch vụ
giao nhận hàng hóa ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển hàng hóa. Sự phát triển của hệ thống giao thơng vận ti nhm m bo tớnh nhanh chúng,
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
kịp thời về thời gian, địa điểm. Vì vậy nó giúp doanh nghiệp có thể đơn giản hóa các khâu trong quá trình xuất khẩu.
Cùng với việc phát triển hệ thống giao thông vận tải là sự phát triển của hệ thống thông tin liên lạc. Để vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia
khác nhau doanh nghiệp cần phải có khả năng giao tiếp với khách hàng mục tiêu, những người cung ứng, các cơ quan và tổ chức có liên quan đến hoạt
động xuất nhập khẩu. Việc giao tiếp thành công hay thất bại là phụ thuộc vào hệ thống thơng tin liên lạc. Nó giúp cho doanh nghiệp có được những thơng
tin một cách nhanh nhất và chính xác nhất. 1.3.Nhân tố tỷ giá hối đối
Đối với hoạt động xuất khẩu, đồng tiền thanh toán mà hai bên thỏa thuận thường là đồng tiền mạnh vì vậy giá hàng hóa xuất khẩu phụ thuộc vào
tỷ giá hối đoái. Một sự biến động nhỏ của tỷ giá hối đoái cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đến hiệu quả của
hợp đồng thương mại. Tỷ giá hối đoái tác động trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu, nó là giá cả của ngoại tệ tính theo nội tệ hay là
quan hệ giữa tỷ lệ đồng ngoại tệ với nội tệ. Vì vậy tỷ giá tại thời điểm ký kết hợp đồng thấp hơn tỷ giá tại thời điểm thanh tốn thì doanh nghiệp bị lỗ, còn
nếu tỳ giá cao hơn so với thời điểm thanh tốn thì doanh nghiệp lãi. 1.4.Nhân tố khác
Ngồi nhân tố trên, quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố khác như:
- Đối với mặt hàng nhạy cảm thì yếu tố thời tiết là vơ cùng quan trọng. Bởi vì thời tiết liên quan tới chất lượng của các mặt hàng này. Một sự thay
đổi nhỏ về thời tiết, khí hậu cũng sẽ làm cho mặt hàng nhy cm b h hng,
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
biến đổi về chất lượng. Khi hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng thì doanh nghiệp sẽ bị khiếu nại và mất uy tín trong kinh doanh.
- Đối với việc đóng gói hàng hóa, màu sắc trang trí bao bì vơ cùng quan trọng. Nó có thể vi phạm tới văn hóa của bên nước nhập khẩu nên trong
q trình đóng gói hàng hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa của nước nhập khẩu. Khoảng cách địa lý xa làm cho hàng hóa
dễ bị hư hỏng, biến dạng, không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Việc nghiên cứu khoảng cách địa lý giúp doanh nghiệp đề phòng được các trường
hợp xảy ra đối với hàng hóa, tránh bị khiếu nại, tạo uy tín cho bạn hàng về chất lượng sản phẩm.
- Tình hình phát triển kinh tế của thị trường xuất khẩu thể hiện ở sự phát triển của sản phẩm quốc nội GDP, thu nhập dân cư, tình hình lãm
phát, lãi suất… - Tình hình chính trị, hợp tác quốc tế: thể hiện xu thế hợp tác giữa các
quốc gia kéo theo sự hình thành các khối kinh tế và chính trị của nhóm quốc gia đó. Vì vậy nó sẽ tác động đến thị trường xuất nhập khẩu của doanh
nghiệp. - Đặc điểm và sự thay đổi của yếu tố văn hóa-xã hội: ảnh hưởng nhu
cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của bạn hàng. - Ngoài ra, mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp, mọi thành phần
kinh tế khi tham gia xuất nhập khẩu đã dẫn đến sự bùng nổ số lượng doanh nghiệp, đôi khi dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh. Đây là thách thức
cho các doanh nghiệp ngoại thương hiện nay. - Mức độ cạnh tranh quốc tế thể hiện ở sức ép của các doanh nghiệp
hoạt động trong cùng một thị trường xuất khẩu. Đây là khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn thâm nhập duy trì, mở rộng thị trường xut nhp khu ca
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
mình. Yếu tố này ln biến đổi tạo thành dòng chảy liên tục, tạo ra cơ hội và rủi ro cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nhân tố chủ quan


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×