1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Q trình hình thành và phát triển của cơng ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU
INTIMEX TRONG THỜI GIAN QUA

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX.


1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty


Trước đây, công ty xuất nhập khẩu Intimex nguyên là tổng công ty xuất nhập khẩu nội thương được thành lập năm 1979. Trải qua quá trình phát
triển và sau một số lần thay đổi tổ chức và tên gọi, từ năm 2000 cho đến nay được đổi thành Cơng ty xuất nhập khẩu Intimex.
Q trình thành lập gồm hai giai đoạn chính: •
Năm đầu thành lập vào ngày 2361979 •
Năm 2000 chính thức là cơng ty xuất nhập khẩu Intimex. Trụ sở chính: 96 Trần Hưng Đạo- Hà Nội
Tel 04.9423240 – 04.9424250 Fax 04.9424250
Email: inforintimexco.com
intimexhn.vnn.vn Website: http: www.intimexco.com
Ngày 26031979 công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã đã chính thức được hình thành, và gọi tắt là công ty Xuất nhập khẩu nội
thương. Ngày10081985 do việc điều chỉnh các tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ nội thương thông qua nghị định số 255HĐBT đã chuyển công ty
Xuất nhập khẩu nội thương và hợp tỏc xó trc thuc B ni thng thnh
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
công ty Xuất nhập khẩu nội thương hợp tác xã. Ngày08031993 căn cứ vào nghị định số 387HĐBT và theo đề nghị của tổng giám đốc công ty Xuất
nhập khẩu nội thương và hợp tác xã, Bộ trưởng Bộ thương mại ra quyết định tổ chức lại công ty thành 2 công ty trực thuộc:
- Công ty nội thương và hợp tác xã Hà nội - Công ty nội thương và hợp tác xã Hồ Chí Minh.
Ngày 20031995 Bộ trưởng Bộ thương mại đã quyết định hợp nhất công ty thương mại - dịch vụ Việt Kiều và công ty xuất nhập khẩu nội
thương và hợp tác xã Hà Nội trực thuộc Bộ. Tuy nhiên công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã Hà Nội
vào thời điểm đó hoạt động khơng còn phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội khi mà các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, việc trao đổi hàng hố
theo hệ thống nội thương khơng còn tồn tại nên ngày 861995 căn cứ vào Nghị định 95CP ngày 04121993 của chính phủ và văn bản số 1992VB-
KH ngày 14011995 của uỷ ban kế hoạch Nhà nước, theo đề nghị của công ty Xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã Hà Nội tại công văn số 336IN-
VP ngày 25051995 đổi tên thành công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã Hà Nội thành công ty xuất nhập khẩu dịch vụ thương mại - Bộ thương
mại. Trên cơ sở đó ngày 24061995 căn cứ Nghị định số 95CP ngày
14121993 của chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ thương mại, Bộ trưởng thương mại đã chính thức ra quyết định
phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty XNK-DV-TM công ty là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ thương mại. Tên giao dịch đối ngoại
là: Foreign trade interprise intimex viết tắt là INTIMEX.
TrÇn ThÞ Quúnh Nga Líp: TMQT 46
Cơng ty thực hiện chế độ thanh tốn độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu
riêng theo thể thức Nhà nước quy định. Công ty chịu trách nhiệm kinh tế và dân sự về các hoạt động và tài sản của mình. Cơng ty hoạt động theo pháp
luật của Nhà nước nói chung, luật Doanh nghiệp và luật thương mại nói riêng. Trụ sở chính của cơng ty được đặt tại 96 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.
Nhìn chung, cơng ty có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tốt, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty, hầu hết đội ngũ kinh doanh của
công ty đều là người có trình độ, sức khỏe và kinh nghiệm. Do vậy, công ty xuất nhập khẩu Intimex đã trở thành một đối tác có uy tín, đáng tin cậy cho
bạn hàng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Hiện nay côn ty Xuất nhập khẩu Intimex là một trong những doanh
nghiệp có quy mơ lớn của Bộ Thương mại. Số lượng lao động của Cơng ty tính đến thời điểm tháng 92006 là 1.191 người, trong đó có gần 64 là lao
động trẻ mới tuyển dụng, được đào tạo cơ bản, có trình độ chun mơn, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Công ty.
Trong những năm đầu đổi mới của nến kinh tế đất nước, Công ty phát triển mạnh mẽ chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu, đặc biệt là kinh
doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản. Bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, trong giai đoạn 2001 – 2003, Công
ty bắt đầu mở rộng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nội địa, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống phân phối bán buôn và bán lẻ với chuỗi siêu thị
mang thương hiệu Intimex. Công ty xuất nhập khẩu Intimex đã được Hội đồng Nhà nước Cộng
hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân Chương lao động hạng 3. Hàng năm Công ty đều được Bộ thương mại tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.
Ngồi ra Cơng ty còn nhận được nhiều bằng khen ca Ban chp hnh Cụng
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
đồn thương mại và du lịch Việt Nam, UBND Hà Nội, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn…

2. Chức năng, lĩnh vực kinh doanh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×