1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


- Hàng nơng sản: trong q trình hội nhập kinh tế thế giới việc nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, đặc biệt là chất lượng nông sản là một trong
những chiến lược hàng đầu của công ty nhằm chuyển hướng xuất khẩu ngun liệu thơ sang hàng hố nơng sản tinh chế có chất lượng và giá trị cao.
Cơng ty đã triển khai xây dựng các nhà máy sản xuất như: + Nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu Intimex Nghệ An
+ Xí nghiệp chế biến nơng sản xuất khẩu Intimex Nghệ An + Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Intimex Hồ Chí Minh
+ Xí nghiệp chế biến nơng sản xuất khẩu Intimex Bình Dương + Xí nghiệp chế biến kinh doanh Cà phê xuất khẩu Intimex Buôn Mê
Thuột + Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Nai
-Hàng thủy hải sản: Năm 2003, công ty đã triển khai đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu tại một số tỉnh như: Quảng
Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An…nhằm chủ động hơn trong cung cấp nguyên liệu và chế biến, nâng cao giá trị mặt hàng xuất khẩu
Cùng với việc tiếp nhận Nhà máy thuỷ sản đông lạnh Hoằng Trường – Thanh Hố, Xí nghiệp ni tơm xuất khẩu Thanh Hóa, cơng ty đã và đang
triển khai xây dựng một số dự án nghiên cứu nuôi trồng và chế biến thuỷ sản.
-May mặc: công ty Intimex đã sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu, kinh doanh nội địa với hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm và đại lý.
Trong tháng 42003, xí nghiệp đã thực hiện thành công phương án cải tạo, mở rộng nhà xưởng nhằm phục vụ tốt hơn cho việc sản xuất hàng
dệt may xuất khẩu.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy ca cụng ty


Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Hiện nay cơ cấu tổ chức của cơng ty rất lớn để có thể đảm đương các thương vụ kinh doanh lớn. Lực lượng lao động của công ty hiện nay được
thể hiện qua bảng số liệu sau: Bảng 1: Cơ cấu lao động của Cơng ty
Tổng số lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp đến thời điểm 30092006 là 1.191 người.
Loại lao động Số người
Tỷ lệ Phân theo hợp đồng lao động
LĐ không thuộc diện ký HĐLĐ GĐ, PGĐ, KTT
3 0,25
LĐ tuyển dụng trước ngày 3081990 388
32,58 LĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời
hạn 471
39,55 LĐ làm việc theo HĐLĐ xác định thời gian đủ
từ 12 đến 36 tháng 652
54,74 LĐ làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công
việc nhất định có thời gian dưới 12 tháng 65
5,46 Tổng
1.191 100
Phân theo trình độ Đại học và trên đại học
382 32,07
Đại học và trên đại học 30
2,52 Trung cấp
250 20,99
Lao động phổ thơng 529
44,42 Tổng
100 100
Nguồn: phòng kinh doanh tổng hợp Nhận xét: Nhìn qua bảng số liệu trên ta thấy số lượng lao động rất lớn,
công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lao động cụ thể. Người có trình độ đại học, trên đại học chiếm số lượng lớn nhất.
Cơng ty có 10 đơn vị trực thuộc, 15 phòng ban với tổng số lao động là hơn 1000 người. Nguồn nhân lực của cơng ty rất dồi dào và có trình độ, nghiệp
vụ tốt nên trong kinh doanh công ty luôn đạt kết quả tốt. Cơ cấu công ty bao gồm nhiều bộ phận và các đơn vị kinh doanh ở các tnh thnh nờn hot ng
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
sản xuất kinh doanh của công ty rất rộng bao gồm nhiều lĩnh vực. Hiệu quả đạt được cao nên vị thế của cơng ty trên thị trường trong và ngồi nước rất
tốt. Nhờ đó mà cơng ty ln nỗ lực để ngày càng nâng cao hình ảnh của mình ngay trên thị trường trong nước va trên thị trường quốc tế.
Công ty thực hiện chế độ quản lý theo chế độ thủ trưởng, trên cơ sở quyền làm chủ tập thể lao động. Cơ cấu tổ chức của công ty gồm:
Đứng đầu là giám đốc do Bộ trưởng Bộ thương mại bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện duy nhất của Doanh nghiệp trước pháp
luật, có quyền đưa chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Giám đốc quản lý điều hành công ty theo chế độ một thủ trưởng và chịu trách nhiệm về mọi
hoạt động của cơng ty trước pháp luật, cấp trên và tồn thể cán bộ cơng nhân viên tồn cơng ty.
Tiếp theo là hai phó giám đốc và một kế tốn trưởng. Phó giám đốc do giám đốc lựa chọn và đề nghị Bộ trưởng Bộ thương mại bổ nhiệm và miễn
nhiễm. Kế toán trưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc cơng ty, có trách nhiệm giúp cho giám đốc công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kế
tốn thống kê, thơng tin kinh tế và hạch tốn kinh tế, thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, báo cáo kết quả hoạt động của công ty theo quy định hiện
hành của Nhà nước. Giám đốc công ty tổ chức quản lý cả mạng lưới kinh doanh phù hợp
với nhiệm vụ của công ty và quy định phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy thương mại.
Với một hệ thống các phòng ban khá đầy đủ, mỗi phòng cú nhim v chuyờn mụn nht nh.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
- phòng kinh tế tổng hợp: có chức năng tham mưu, hướng dẫn và thực hiện các nhiệm vụ cộng tác. Nhiệm vụ củ thể của phòng là phát triển thị
trường, phát triển mặt hàng kinh doanh mới - Phòng kế tốn tài chính: thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty,
các công tác báo cáo kế toán hay theo qui định của Nhà nước, chứng từ thu chi rõ rang hợp lệ.
- Phòng hành chính quản trị và phòng tổ chức lao động tiền lương: quản lý các công văn, giấy tờ hồ sơ của công ty và cán bộ công nhân viên, liên hệ
và phối hợp chặt chẽ bộ phận tổ chức lao động để giải quyết các việc về lương, về đào tạo cán bộ và nâng cao nghiệp cho cán bộ, cơng nhân viên của
cơng ty. - Phòng nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu: có chức năng tổ chức hoạt
động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp theo điều lệ và giấp phép kinh doanh của cơng ty.
- Phòng tin học ứng dụng: có nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp các thơng tin mới hàng ngày trên thị trường, quản lý và điều hành hệ thống mạng máy tính
nội bộ, xây dựng các chương trình quản lý kinh doanh theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của cơng ty.
- Văn phòng Ngồi ra còn có các đơn vị trực thuộc
- Chi nhánh: Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Tp HCM - Đơn vị trực thuộc: xí nghiệp kinh doanh tổng hợp thành phố Hồ Chí
Minh, trung tâm thương mại Intimex Hà Nội, xí nghiệp may, xí nghiệp chế biến tiêu sạch, nhà máy thủy sản Hoằng Trường, nhà máy tinh bột sắn Thanh
Chng Ngh An
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Bộ máy cơng ty gọn nhẹ giảm đầu mối tăng quy mơ, các phòng ban quản lý tập trung tồn cơng ty, các đơn vị trực thuộc, các phòng kinh doanh đủ
lớn, hiện nay cơ cấu công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:
Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
B C
H Đ
ản g
ủy C
ôn g
ty B
an g
iá m
đốc C
ôn g
ty K
hối c
ác c
ơn g
ty c
on
K hối
c ác
p hò
ng k
in h
do an
h
K hối
c ác
p hò
ng q
uả n

Phòng Kinh tế Tổng hợp
Phòng hành chính quản trị
Phòng Tài chính Kế tốn
Phòng Xây dựng cơ bản
Phòng Thơng tin và tin học
Phòng TCCB-LĐTL Phòng
kinh doanh 10 Phòng
kinh doanh 6 Phòng
kinh doanh 3 Phòng
kinh doanh 2 Phòng
kinh doanh 1 Công ty CP SXTM
Intimex Công ty CP Sài Gòn
Intimex Cơng ty CP XNK
Intimex
K hơ
í c ác
c hi
n há
nh v
à đơ
n vị
tr ực
th uộc
T rạ
m nuô
i đi ệp
V ăn
Đ ồn
X N
K D
T H
Đ ồn
g N
ai
C hi
n há
nh Int
im ex
Đ ồn
g N
ai T
ru ng
tâ m
th ươ
ng m
ại T
rn g t
âm D
V V
iễ n
th ơng
X N
T hủy
sả n
T ha
nh H
óa
N hà
m áy
T S
H oằ
ng T
rư ờng
B Đ
H d
ự á n
D iễ
n K
im
C hi
n há
nh Int
im ex
Đ à N
ẵn g
C hi
n há
nh Int
im ex
N gh
ẹ A n
C hi
n há
nh Int
im ex
H ải
P hò
ng
B C
H C
ơn g
đo àn
C ơn
g
ty

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×