1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giục người mua mở LC và kiểm tra LC Chuẩn bị và kiểm tra hàng xuất khẩu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


năm 2007 đạt 5.010.000 USD thấp hơn so với năm 2006 nhưng đây chỉ là kim ngạch xuất khẩu từ công ty mẹ, một số công ty con đã tách ra thực hiện
phương án cổ phần hóa. Ta thấy rằng, tỷ trọng kim ngạch cà phê tăng dần qua các năm trong tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Từ
85,67 năm 2005 lên tới 87,1 năm 2006, còn năm 2007 các cơng ty con đã tách khỏi công ty mẹ nên nguồn thu kim ngạch cà phê từ công ty mẹ thấp
chỉ đạt 50.100.000 USD, chiếm 73,25 . Trong mấy tháng đầu năm 2008, giá cà phê có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu dùng cà phê trên thế giới tăng,
đặc biệt nhu cầu tiêu thụ nội địa ở hai nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới là Braxin và Việt Nam tăng mạnh.
III.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY XNK INTIMEX.

1. Giục người mua mở LC và kiểm tra LC


Công ty yêu cầu người nhập khẩu mở thư LC, thông thường LC được mở từ 20-25 ngày trước thời hạn giao hàng. Phương tiện để thông báo
thường được Công ty dùng là thư điện tử, fax hoặc điện thoại. Khi công ty nhận được thông báo LC đã mở thì cơng ty sẽ nhờ Ngân hàng Ngoại thương
Việt Nam Vietcombank kiểm tra tính chân thực của LC, đồng thời Công ty tiến hành kiểm tra nội dung của LC so với nội dung của hợp đồng.
Nếu việc kiểm tra cho thấy nội dung LC không phù hợp với hợp đồng, hay có những điều khoản khơng thể thực hiện được thì cơng ty u cầu
người nhập khẩu và ngân hàng mở LC chỉnh sửa cho phù hợp. Khi chấp nhận LC công ty mới tiến hành các công việc tiếp theo của hợp đồng xuất
khẩu.

2. Chuẩn bị v kim tra hng xut khu


Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Vì công ty không phải là nhà sản xuất ra mặt hàng cà phê mà chỉ là đơn vị thuần túy tiến hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa cho nên
trong quá trình chuẩn bị hàng cho xuất khẩu công ty phải thực hiện công việc sau:
Tập trung hàng hóa Căn cứ vào điều khoản được quy định trong hợp đồng xuất khẩu,
công ty sẽ tiến hành hợp đồng mua cà phê của các đơn vị cung ứng cà phê trong nước như: Thanh Kiều, Hưng Bình, Trung Thành…chủ yếu ở Đắc Lắc
và Lâm Đồng. Hợp đồng mua bán và hợp đồng ngoại thương diễn ra đồng thời. Ưu điểm của nớ là diễn ra nhanh chóng, chi phí sử dụng vốn thấp,
khơng mất chi phí bảo quản, lưu kho hàng hóa. Điều kiện thanh tốn, cơng ty sẽ tiến hành thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng 80 giá trị
hợp đồng, 20 còn lại trả sau khi hàng được đóng gói vào container. Bao bì, đóng gói hàng hóa
Cà phê là mặt hàng nơng sản nên dễ bị ảnh hưởng tới chất lượng, do vậy việc đóng gói bao bì là điều rất cần thiết và bắt buộc. Thơng thường
Cơng ty đóng cà phê vào bao đay đơn mới, mỗi bao 60kg tịnh. Loại bao bì này sẽ tránh cho cà phê khơng bị ẩm hoặc nấm mốc làm ảnh hưởng tới chất
lượng. Kẻ ký mã hiệu hàng hóa
Khi cà phê được đóng vào bao, Công ty sẽ tiến hành kẻ mã hiệu lên bao bì nhằm thơng báo những chi tiết cần thiết cho việc giao nhận, bốc dỡ,
bảo quản. Nội dung trên bao bì sẽ ghi: Tên người gửi và người nhận, trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bao bì, thành phần đăng ký chất lượng…Sau
đó, cà phê được xếp vào container, trờn container s ghi y : Tờn nc v
Trần Thị Quúnh Nga Líp: TMQT 46
địa điểm hàng đến, tên nước và địa chỉ hàng đi,hành trình chuyên chở, tên tàu,số hiệu của chuyến đi.
Kiểm tra chất lượng cà phê Mặt hàng cà phê của công ty thường được xuất khẩu sang thị trường
khó tính như: Thụy Sỹ, Đức, Nga, Anh…Vì vậy, u cầu về chất lượng, số lượng, độ ẩm…của cà phê được công ty chú trọng. Công ty luôn kiểm tra
chặt chẽ, nghiêm ngặt cà phê trước khi giao hàng. Nội dung kiểm tra như: kiểm tra về phẩm chất, trọng lượng, độ ẩm, phần trăm vỡ…dựa theo hợp
đồng đã ký. Ngồi ra, mặt hàng cà phê còn phải được qua khâu kiểm tra dịch thực vật, việc kiểm dịch thực vật được tiến hành bởi phòng thực vật địa
phương và được cấp chứng thư. Việc kiểm tra chất lượng cà phê được thực hiện hai lần. Lần thứ nhất, tổ chức kiểm tra tại nơi cung ứng trong quá trình
thực hiện hợp đồng nội, thông thường do kỹ thuật viên của công ty cử đến để tiến hành. Lần thứ hai, được tiến hành trước khi cà phê được đóng vào
container và kẹp chì; trong lần kiểm tra này công ty thường thuê Cafecontrol do hợp đồng quy định kiểm tra và cấp chứng thư. Chứng thư là một loại
giấy tờ quan trọng trong việc thanh toán và giải quyết tranh chấp có thể xảy ra sau này.

3. Thuê phương tiện vận tải


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×