1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Thuê phương tiện vận tải Làm thủ tục hải quan.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


địa điểm hàng đến, tên nước và địa chỉ hàng đi,hành trình chuyên chở, tên tàu,số hiệu của chuyến đi.
Kiểm tra chất lượng cà phê Mặt hàng cà phê của cơng ty thường được xuất khẩu sang thị trường
khó tính như: Thụy Sỹ, Đức, Nga, Anh…Vì vậy, yêu cầu về chất lượng, số lượng, độ ẩm…của cà phê được công ty chú trọng. Công ty luôn kiểm tra
chặt chẽ, nghiêm ngặt cà phê trước khi giao hàng. Nội dung kiểm tra như: kiểm tra về phẩm chất, trọng lượng, độ ẩm, phần trăm vỡ…dựa theo hợp
đồng đã ký. Ngoài ra, mặt hàng cà phê còn phải được qua khâu kiểm tra dịch thực vật, việc kiểm dịch thực vật được tiến hành bởi phòng thực vật địa
phương và được cấp chứng thư. Việc kiểm tra chất lượng cà phê được thực hiện hai lần. Lần thứ nhất, tổ chức kiểm tra tại nơi cung ứng trong quá trình
thực hiện hợp đồng nội, thông thường do kỹ thuật viên của công ty cử đến để tiến hành. Lần thứ hai, được tiến hành trước khi cà phê được đóng vào
container và kẹp chì; trong lần kiểm tra này cơng ty thường thuê Cafecontrol do hợp đồng quy định kiểm tra và cấp chứng thư. Chứng thư là một loại
giấy tờ quan trọng trong việc thanh toán và giải quyết tranh chấp có thể xảy ra sau này.

3. Thuê phương tiện vận tải


Công ty chủ yếu xuất khẩu theo điều kiện FOB nên khơng có trách nhiệm th phương tiện vận tải. Tuy nhiên trong những hợp đồng mà công ty
giành được quyền về thuê phương tiện vận tải xuất theo CIF và CF thì cơng ty cố gắng tốt nhất để đảm bảo giảm chi phí và đảm bảo hàng hóa được
an tồn. Cơng ty tìm kiếm các thơng tin các hãng tàu nước ngồi cơng ty thường th tàu chợ vì khối lượng hàng xuất khẩu của cơng ty thường khối
lượng nhỏ và khoảng cách vận chuyển gần. Sau khi xác định số lượng hàng cần chuyên chở, tuyến đường, thời điểm giao hàng cho đủ theo như hợp
TrÇn ThÞ Quúnh Nga Líp: TMQT 46
đồng thì cơng ty tiến hành nghiên cứu các hãng tàu, lịch trình chạy và cước phí để lựa chọn cho phù hợp.
4.Mua bảo hiểm cho hàng hóa
Vì xuất theo FOB nên cơng ty khơng phải mua bảo hiểm cho hàng hóa. Nếu có mua thì cơng ty thường mua bảo hiểm của Bảo Việt và PJCO và
thường mua bảo hiểm chuyến vì khối lượng hàng nhỏ chỉ một chuyến là đủ. Việc mua bảo hiểm được thực hiện như sau: căn cứ vào hợp đồng ngoại
thương và nội dung của LC nếu thanh toán bằng LC để biết loại phương tiện chuyên chở và điều kiện bảo hiểm phù hợp, sau đó cán bộ của cơng ty
đến công ty bảo hiểm để lập Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa theo mẫu, nộp phí bảo hiểm và cuối cùng là gửi cho người bán chứng từ bảo hiểm. Tuy
nhiên do ít xuất khẩu CIF và CFR nên nghiệp vụ mua bảo hiểm chưa hiệu quả.

5. Làm thủ tục hải quan.


Sau khi cà phê được chuẩn bị xong, và đóng bao cẩn thận thì cán bộ nghiệp vụ của cơng ty sẽ hồn thành những cơng việc: nhận container rỗng
từ đơn vị vận tải và mở tờ khai hải qua. Trước khi xếp hàng vào container, công ty phải khai báo Hải quan để làm thủ tục.
Quy trình làm thủ tục hải quan như sau: Nếu hàng thuộc diện cho phép kiểm đại diện, Hải quan kiểm hóa phải lấy mẫu đại diện theo đúng quy
định trong cùng, ngoài cùng, hai bên mép, trên đỉnh và dưới đáy. Hải quan kiểm hóa phải giám sát q trình xếp hàng vào container.
Khai báo hải quan: Công ty tự kê khai đầy đủ các nội dung theo mẫu của tờ khai hải quan. Sau khi đã hoàn thành việc kê khai thì phải nộp lại
tờ khai cho hải quan kèm theo các chứng từ theo yêu cầu của tờ khai hải quan như: Hợp đồng thương mại 01 bản sỏo, bn kờ chi tit 02 bn chớnh,
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
giấy giới thiệu 01 bản chính, đăng ký kinh doanh 01 bản sao, mã số XNK 01 bản sao, ủy quyền 01 bản sao. Các chứng từ và các tờ khai hải quan
luôn được công ty quan tâm, cử các cán bộ có kinh nghiệm thực hiện. Tuy nhiên trong q trình thực hiện cán bộ của cơng ty còn nhiều thiếu sót như
làm thiếu chứng từ, khai báo chưa rõ ràng, đầy đủ dẫn tới phải khai báo lại làm mất thời gian và tốn kém chi phí đi lại và làm cho tiến độ thực hiện hợp
đồng bị chậm. Sau khi hàng được xếp xong, Hải quan kẹp chì container và xác nhận
vào tờ khai hải quan, sau đó khi hàng tới bãi container Hải quan giám sát kho bãi phải kiểm tra lại. Công ty thường làm đơn xin được kiểm tra cà phê tại
kho riêng của công ty gửi đến hải quan Tỉnh, Thành phố nơi đăng ký làm thủ tục, kèm theo giấy phép cơng nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ngồi khu
vực cửa khẩu do hải quan Tỉnh, thành phố cấp. Khi đơn được duyệt thì cơng ty chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để hải quan tiến hành kiểm tra
hàng hóa. Thực hiện quyết định của hải quan sau khi kiểm tra giấy tờ và hàng
hóa.

6. Giao hàng cho phương tiện vận tải


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×