1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giao hàng cho phương tiện vận tải Làm thủ tục thanh toán.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


giấy giới thiệu 01 bản chính, đăng ký kinh doanh 01 bản sao, mã số XNK 01 bản sao, ủy quyền 01 bản sao. Các chứng từ và các tờ khai hải quan
luôn được công ty quan tâm, cử các cán bộ có kinh nghiệm thực hiện. Tuy nhiên trong q trình thực hiện cán bộ của cơng ty còn nhiều thiếu sót như
làm thiếu chứng từ, khai báo chưa rõ ràng, đầy đủ dẫn tới phải khai báo lại làm mất thời gian và tốn kém chi phí đi lại và làm cho tiến độ thực hiện hợp
đồng bị chậm. Sau khi hàng được xếp xong, Hải quan kẹp chì container và xác nhận
vào tờ khai hải quan, sau đó khi hàng tới bãi container Hải quan giám sát kho bãi phải kiểm tra lại. Công ty thường làm đơn xin được kiểm tra cà phê tại
kho riêng của công ty gửi đến hải quan Tỉnh, Thành phố nơi đăng ký làm thủ tục, kèm theo giấy phép công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa ngồi khu
vực cửa khẩu do hải quan Tỉnh, thành phố cấp. Khi đơn được duyệt thì cơng ty chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để hải quan tiến hành kiểm tra
hàng hóa. Thực hiện quyết định của hải quan sau khi kiểm tra giấy tờ và hàng
hóa.

6. Giao hàng cho phương tiện vận tải


Giao theo điều kiện FOB cảng Sài Gòn, số ít được ký theo điều kiện FOB cảng Hải Phòng nên trước thời gian giao hàng ít nhất là 3 ngày, bên
nước ngồi sẽ chuyển đến cho cơng ty hướng dẫn giao hàng và từ đó cơng ty tiến hành liên lạc với cơ quan điều độ cảng để nắm vững kế hoạch giao hàng
ngày giờ tàu đến để có kế hoạch chuyên chở hàng vào cảng. Trong quá trình xếp hàng lên tàu thì cán bộ của công ty giám sát cùng khách hàng hoặc
người đại diện của khách hàng nắm chắc số lượng hàng giao và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp đến, cán bộ của công ty sẽ thông báo
cho khách hàng về tình hình giao hàng lên tàu. Sau khi giao hng xong cỏn
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
bộ cơng ty lấy biên lai thuyền phó để xác nhận là đã giao hàng và sau đó đổi lấy vận đơn. Ngồi ra công ty sẽ cung cấp cho khách hàng Bộ chứng từ: Biên
lai thuyền phó, Giấy gửi hàng đường biển, Vận đơn đường biển, ngồi ra còn có giấy chứng nhận xuất xứ CO và các giấy tờ khác theo thỏa thuận của
hai bên. Công ty thường sử dụng điều kiện giao hàng FOB là do yêu cầu của
khách hàng và do các Doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và cơng ty Intimex nói riêng chưa đủ năng lực xuất khẩu nhiều theo điều kiện CIF và
CFR. Công ty đang cố gắng xuất khẩu theo điều kiện CIF và CFR vì giao hàng theo điều kiện này sẽ đem lại thuận lợi cho cơng ty, tránh được tình
trạng bị giao động trong giao hàng, mặt khác thu được nhiều lợi nhuận hơn.

7. Làm thủ tục thanh tốn.


Thanh tốn có ý nghĩa vơ cùng quan trọng vì đó là kết quả cuối cùng của một chuỗi công việc: Giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp
đồng. Do vậy công ty luôn tiến hành kiểm tra cận thận, chu đáo, từng cơng việc trong khâu thanh tốn.
Phương thức thanh tốn mà cơng ty Intimex thường sử dụng là thư tín dụng khơng huỷ ngang Irrevocable letter ò credit. Phương thức này áp
dụng đối với các đối tác mới có quan hệ bn bán, những người nhập khẩu khơng có đại diện ở Việt Nam để đảm bảo quyền lợi cho cơng ty. Với các
khách hàng quen thuộc và có đại diện ơ Việt Nam thì cơng ty thường sử dụng phương thức đổi chứng từ trả tiền ngay Cash Against Document-
CAD. Phương thức CAD đơn giản, giao hàng xong là cơng ty có thể lấy tiền ngay vì chỉ khi nhập khẩu chuyển đủ tiền ký quỹ thì ngân hàng mới thông
báo cho công ty để công ty tiến hành giao hàng. Bộ chứng từ xuất trình cũng đơn giản hơn, ngân hàng thanh toán cho người xuất khẩu chủ yếu dựa vào
loại chứng từ phải xuất trình chứ khụng kim tra tng ni dung chng t nh
Trần Thị Quúnh Nga Líp: TMQT 46
phương thức LC. Tuy nhiên hình thức này cỏ rủi ro là nếu người mua không nhận hàng nữa sẽ không cần chứng từ trong khi chuyển hàng rồi. Còn thanh
tốn LC thì việc mở LC có nhiều tập quán ở nước nhập khẩu mà công ty không thoã mãn được, mặt khác thời gian giao dịch cần nhiều thời gian do
đó chi phí lớn. Các bước tiến hành thanh tốn LC:
Khi đã chấp nhận LC thì cơng ty phải lập bộ chứng từ thanh toán gồm:
- Chứng từ hàng hóa: Hóa đơn thương mại Conmercial Invoice, Phiếu đóng gói Packing List, Chứng nhận trọng lượng Certificate of
Weight và chất lượng Certificate of Quality do cafecontrol cấp Theo thoả thuận của hợp đồng.
- Chứng từ vận tải: Vận đơn đường biển Bill of Loading - Chứng từ hải quan: Tờ khai hải quan Customer Declaration, Giấy
chứng nhận xuất xứ Certificate of Original, Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Certificate of Phytosanitory.
Các bước thanh toán CAD: Khi được các ngân hàng thông báo đã ký quỹ đủ 100 giá trị hợp
đồng thì cơng ty tiến hành giao hàng, đồng thời chuẩn bị bộ chứng từ thanh toán Bộ chứng từ này là do thỏa thuận của hai bên và được ghi rõ trong hợp
đồng bao gồm: - Thư xác nhận đã giao hàng cho người mua do người mua có đại diện
ở Việt Nam cấp. - Bản sao vận đơn là hóa đơn thương mại có xác nhận ca ngi nhp
khu cú i din Vit Nam.
Trần Thị Quúnh Nga Líp: TMQT 46
- 3 Bản vận đơn gốc. - Hóa đơn thương mại.
- Chứng nhận trọng lượng, số lượng. - Chứng nhận trọng lượng.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cơng ty sẽ xuất trình cho ngân hàng thanh toán bộ chứng từ như quy định của hợp đồng để được thanh toán.

8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×