1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Thanh lý hợp đồng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


- 3 Bản vận đơn gốc. - Hóa đơn thương mại.
- Chứng nhận trọng lượng, số lượng. - Chứng nhận trọng lượng.
Sau khi hồn thành nghĩa vụ giao hàng cơng ty sẽ xuất trình cho ngân hàng thanh tốn bộ chứng từ như quy định của hợp đồng để được thanh toán.

8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.


Do đặc điểm mặt hàng cà phê dễ hư hỏng trong quá trình lưu giữ và vận chuyển, vì vậy trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu
cơng ty thường gặp phải những vấn đề khiếu nại do mấy nội dung sau: Chất lượng, độ ẩm, Cà phê bị mốc hoặc việc giao hàng bị thiếu hay chậm so với
quy định của hợp đồng. Khi xảy ra trường hợp bị khiếu nại cơng ty thường đặt vấn đề hòa giải lên hàng đầu, thương lượng để đi đến kết quả tốt đẹp cho
cả hai bên nhằm tạo dựng quan hệ làm ăn lâu dài, củng cố uy tín của doanh nghiệp với bạn hàng. Khi không giải quyết bằng thương lượng hòa giải thì
cơng ty sẽ nhờ Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam – Bên cạnh phòng thương mại quốc tế Việt Nam Do hai bên thỏa thuận xét xử. Phán quyết
cuối cùng của trọng tài sẽ là chung thẩm và ràng buộc cho cả hai bên. Phí trọng tài sẽ do bên thua chịu.

9. Thanh lý hợp đồng


Sau khi đã thực hiện xong hợp đồng, nếu khơng có khiếu nại gì xảy ra hoặc có xảy ra nhưng đã giải quyết xong thì cơng ty và nhà nhập khẩu tiến
hành thanh lý hợp đồng. Việc thanh lý hợp đồng làm thành văn bản, có chữ ký của Công ty và người nhập khẩu. Hợp đồng đã được thanh lý thì mọi
quyền khiếu nại về thực hiện hp ng khụng cũn hiu lc.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
IV. NHẬN XÉT CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY INTIMEX.
1. Những kết quả đạt được Qua quá trình nghiên cứu việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê
tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex, Công ty đã đạt được những kết quả sau: Hầu hết 100 các hợp đồng xuất khẩu cà phê ký kết với các đối tác
nước ngoài đều thực hiện được. Mặc dù trong quá trình thực hiện hợp đồng gặp phải khó khăn nhưng cơng ty vẫn đạt được kết quả nhất định. Các chỉ
tiêu kinh tế tài chính ngày càng tăng, quy mơ xuất khẩu ngày càng lớn. Nếu như năm 2005, sản lượng xuất khẩu của mặt hàng cà phê là 124.155 tấn, kim
ngạch xuất khẩu cà phê chỉ đạt được 100.632.733 triệu USD, chiếm tỷ trọng 85,67 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản thì năm 2006 giá trị kim
ngạch xuất khẩu cà phê đạt là 135.000.000 USD 108.000 tấn, chiếm tỷ trọng 87,1 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản và năm 2007 là
50.100.000 USD 33.700 tấn, chiếm tỷ trọng 73,25. Điều này góp phần tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, từ đó khẳng định năng lực phát triển kinh
doanh và vị thế của Công ty với vai trò là doanh nghiệp Nhà nước điều tiết hoạt động kinh doanh thị trường trong và ngoài nước.
Thị trường xuất khẩu chiến lược của Công ty không chỉ dừng lại ở thị trường truyền thống mà còn ln tìm kiếm mở rộng hơn sang các thị
trường mới. Công ty luôn tăng cường hợp tác kinh doanh với các bạn hang trong nước cũng như ngoài nước nhằm nâng cao uy tín của mình, tạo lòng tin
với khách hàng khó tính trên thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, Đức…làm tiền đề vững chắc để công ty thâm nhập vào các thị trường mới, bạn hàng mới. Việc
công ty tổ chức tốt các hợp đồng đã góp phần tăng cường hợp tác kinh doanh với bạn hàng trong nước, mở rộng thị trường. Hiện nay, công ty đã thiết lập
được quan hệ buôn bán với hầu hết các nước trờn th gii: EU, Singpore,
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Mỹ, thị trường Đơng Bắc Á, ASEAN…Còn với mặt hang cà phê thì cơng ty ln tìm các nguồn hàng có chất lượng cao, phù hợp theo yêu cầu của khách
hang. Thông qua xuất khẩu hàng hóa cơng ty có thể tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá cả và chất lượng. Từ đó hồn thiện mình
trong cơng tác quản trị sản xuất và kinh doanh và nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên.
Trong quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu: Có thể thấy 100 hợp đồng cà phê ký kết với các đối tác đều được thực hiện. Thông qua việc
tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê, các kỹ năng, kinh nghiệm trong xử lý công việc của các cán bộ công nhân viên của công ty được nâng
cao, từ đớ hiệu quả kinh doanh của công ty được nâng cao. Việc tổ chức thực hiện các khâu trong tổ chức thực hiện hợp đồng được tổ chức khá tốt, mặt
khác sự điều phối giữa các khâu này cũng đạt hiệu quả và nhịp nhàng nên việc tổ chức thực hiện hợp đồng đạt được kết quả như đã đề ra. Điều này đạt
được là do: - Công ty có trách nhiệm rất cao trong việc thực hiện các khâu quan
trọng trong hợp đồng như kiểm tra chất lượng, giao hàng lên tàu, làm thủ tục hải quan, thanh toán nhằm đảm bảo thực hiện tốt hợp đồng và nâng cao uy
tín của Cơng ty. - Các khâu trong hợp đồng được thực hiện theo một trình tự quy định
hợp lý, linh hoạt cao phù hợp với năng lực kinh doanh vốn có của Cơng ty. Bên cạnh đó cơng ty đã tiến hành liên kết với một số cơ sở sản xuất cung cấp
nguồn đầu vào như: Công ty xuất nhập Nghệ An, Công ty xuất nhập khẩu Đắc Lắc…Công ty thiết lập được một mạng lưới các chân hàng, đại lý thu
mua hàng ở nhiều tỉnh thành. Vì vậy mà hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty diễn ra thuận lợi hơn, nguồn hàng xuất khẩu ổn định nên các hợp
đồng đã thực hiện khá tốt các yêu cầu của khách hàng. Chất lượng hng ca
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
cơng ty cũng ngày một nâng cao phù hợp sở thích tiêu dùng của khách hàng và được ưa chuộng trên thế giới.
Kết quả kinh doanh đạt được như trên bắt nguồn từ một số khía cạnh sau:
Trước hết là do dấu hiệu khả quan của nền kinh tế trong nước và thế giới. Giá cả các mặt hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng cà phê đã đi vào ổn
định, đối với mặt hàng cà phê Robuta loại II và giá xuất khẩu tăng 1140 USDtấn tháng 102005 lên 1210 USDtấn tháng 72006 và lên đến 1800
USDtấn tháng 62007. Cơng ty tích cực tham gia các hội chợ triễn lãm, tham gia các hội
nghị, hội thảo chuyên đề nhằm phát huy tốt hơn nữa năng lực kinh doanh xuất khẩu của mình, từ đó nâng cao cơng tác tổ chức thực hiện hợp đồng
xuất khẩu. Thành công trong thay đổi cơ cấu bộ máy đã phát huy năng lực sản xuất kinh doanh của tồn bộ cơng ty, góp phần đưa hoạt động vào quỹ
đạo phát triển theo hướng chiến lược của Công ty và Bộ thương mại. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty ngày càng phát huy được năng lực và
ln nỗ lực phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngồi ra, Cơng ty khơng ngừng thắt chặt mối quan hệ với các đại lý thu mua, các chân hang có
uy tín, đảm bảo cung ứng hàng xuất khẩu chất lượng, kịp thời. Bên cạnh đó công ty đều tổ chức đánh giá lại hoạt động của mình sau mỗi đợt xuất khẩu
để tìm ra khuyết điểm để khắc phục và phát huy hơn nữa khả năng của mình. Cơ sở vật chất của cơng ty không ngừng được đổi mới, hệ thống cơ cấu tổ
chức hồn thiện hơn và ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế của cơng ty.

2. Những vấn đề còn tồn tại


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×