1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Mục tiêu của công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỨC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT
KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY INTIMEX

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI


1. Mục tiêu của công ty


Những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã và đang tiếp tục phát triển ở mức ổn định, tiếp tục tiến sâu vào con đường hội nhập với kinh tế khu
vực và kinh tế thế giới. Đặc biệt sau một năm gia nhập chính thức vào WTO, Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc về mọi mặt. Chúng ta tiếp tục
thực hiện lộ trình cắt giảm thuế theo Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPTAFTA và của WTO, thực hiện chuyển các mặt hàng trong
danh mục loại trừ tạm thời sang danh mục cắt giảm. Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty xuất nhập khẩu Intimex đã đề ra những mục tiêu phát
triển cho cơng ty mình như sau: - Cơng ty xuất nhập khẩu Intimex là công ty đứng thứ nhất trong lĩnh
vực xuất khẩu cà phê ở Việt Nam. Trong năm 2007 Công ty mẹ xuất khẩu 33.700 tấn, kim ngạch đạt 50.100.000 USD. Mục tiêu xuất khẩu cà phê của
Công ty năm 2008 là tốc độ tăng kim ngạch 6 so với năm 2007. Theo dự báo lượng xuất khẩu sẽ tăng mạnh trong năm 2008 và giá xuất khẩu năm nay
sẽ tăng khá so với năm 2007. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty vẫn là các nước trong khối ASEAN, các nước EU, Bắc Âu và Hoa Kỳ và đặc biệt
quan tâm đến việc xúc tiến thị trường Trung Quốc. Để đạt được các mục tiêu xuất khẩu trên cần có các giải pháp sau:
+ Tận dụng cơ hội thị trường nhằm đạt được giá trị cao nhất cho một đơn vị sản phẩm xuất khẩu. Trước mắt, cần tập trung vào khâu công ngh
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
sau thu hoạch, như thực hiện phân loại và sấy khô theo đúng các tiêu chuẩn các nước nhập khẩu nhằm tăng giá trị xuất khẩu trên một đơn vị sản phẩm.
+ Đẩy mạnh hoạt động giao dịch, xuất khẩu trên các sàn giao dịch quốc tế để tìm kiếm mức giá có lợi trong xuất khẩu.
+ Tiếp tục xây dựng thương hiệu và xuất khẩu cà phê đã qua chế biến. - Nhằm đẩy nhanh và mạnh công tác xuất khẩu cà phê, Công ty đã và
đang xây dựng một hệ thống các nhà máy chế biến nơng sản, trạm thu mua với mục đích chế biến, nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu đồng thời tôn
trữ sản phẩm đã qua chế biến để xuất khẩu. Đồng thời công ty cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hang mục đầu tư để đưa vào vận hành khai thác,
cụ thể như: dự án về xây dựng các trung tâm thương mại mới, dự án nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, dự án xây dựng xí nghiệp chế biến nơng sản thực
phẩm… Trong thời gian tới công ty vẫn giữ vững và tiếp tục phát triển các
hoạt động kinh doanh của mình bên cạnh đó là việc nhanh chóng đưa vào sử dụng và khai thác tối đa các cơng trình đã đầu tư. Cơng ty cố gắng hết mình
để hồn thành các mục tiêu đề ra nhằm đẩy mạnh vị thế của mình trên thương trường và phát triển hơn nữa để góp phần nâng cao đời sống cán bộ
cơng nhân viên của cơng ty. Do đó cơng ty phấn đấu đạt chỉ tiêu sau: + Tăng sản lượng nông sản thực phẩm và nâng cao kim ngạch xuất
khẩu từ 5 tỷ USD hiện nay lên khoảng 9-11 tỷ vào năm 2010. + Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cà phê cố gắng đạt 6
so với 2007. + Phấn đấu tăng tỷ suất hàng hóa trong nơng nghiệp từ 31 hin nay
lờn khong 45 vo nm2010.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Về thị trường xuất khẩu thì cơng ty vẫn triệt để khai thác các thị trường truyền thống như các nước trong khối ASEAN, một số nước Châu Á
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, các nước Châu Âu Pháp, Đức, Anh, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Italia, Rumani…, một số nước thuộc Châu Mỹ, Châu
Úc và Trung Đông. Đồng thời công ty đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới có
tiềm năng xuất khẩu lớn hơn.

2. Phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×