1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty Biện pháp thực hiện kế hoạch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


Về thị trường xuất khẩu thì cơng ty vẫn triệt để khai thác các thị trường truyền thống như các nước trong khối ASEAN, một số nước Châu Á
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, các nước Châu Âu Pháp, Đức, Anh, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Italia, Rumani…, một số nước thuộc Châu Mỹ, Châu
Úc và Trung Đông. Đồng thời công ty đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới có
tiềm năng xuất khẩu lớn hơn.

2. Phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của cơng ty


Dựa theo tình hình phát triển kinh tế trong và ngoài nước và thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua cơng ty đã đề
ra kế hoạch kinh doanh cho mình trong năm 2008: - Duy trì và đảm bảo sự phát triển ổn định lĩnh vực kinh doanh xuất
khẩu, nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động xuất khẩu, đặc biệt các nhóm hàng nơng sản trong đó mặt hàng cà phê rất được chú trọng, thủy sản. Đổi
mới cách họat động, cơ chế điều hành kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
- Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, phát triển sản xuất và chế biến nằm đảm bảo một phần nguồn hàng cho hoạt động xuất khẩu, tăng cường
xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng. Đồng thời, tập trung xây dựng thêm các mặt hàng chủ lực mới. Cân đối lĩnh vực xuất khẩu giữa miền Bắc
và miền Nam, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nơng sản ở phía Bắc như chè, lạc nhân..

3. Biện pháp thực hiện kế hoạch


Sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù hợp với mô hình hoạt động của cơng ty cổ phần theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ đảm bảo được tính tự chủ
của các đơn vị, tiếp tục hình thành các đơn vị thành viên với mơ hình đa dạng như cơng ty con, cụng ty liờn kt...
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Nhanh chóng đưa vào khai thác các dự án đã hoàn thành giai đoạn đầu tư một cách có hiệu quả, tiếp tục triển khai các dự án đã được Bộ
Thương mại thông qua, nghiên cứu mở rộng các dự án mang tính chiến lược một cách khẩn trươngn năng động và hiệu quả. Đây là định hướng và giải
pháp cơ bản, lâu dài và có vị trí hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty trong những năm tới khi tổ chức kinh doanh theo mơ hình
cơng ty Mẹ - cơng ty Con. Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu: Bên cạnh
thị trường, bạn hàng đã có, tiếp tục phát triển thêm các bạn hàng mới. Tùy theo từng mặt hàng xuất khẩu Công ty đặt ra trọng tâm thị trường phát triển
cho phù hợp, trong đó đặc biệt quan tâm đến các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Mỹ, EU. Chú trọng hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại
do Bộ Thương mại và các cơ quan hữu quan tổ chức, tham gia hội chợ, thắt chặt mối quan hệ trong và ngoài nước...nhằm tìm kiếm đối tác kinh doanh
cũng như tập hợp và xử lý thông tin phục vụ cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cải tiến phương thức kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty khi chuyển sang công ty cổ phần. Tăng cường hoạt động kinh
doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và đi vào thực chất đặc biệt là trong kinh doanh hàng nhập khẩu, đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh, vừa
phòng chống rủi ro thất thốt tiền vốn. Phát huy hơn nữa thế mạnh trong kinh doanh mặt hàng nông sản,
tiến hành mở rộng và đẩy mạnh phát triển các mặt hàng khác như: gạo, cao su, tinh bột sắn,chè, hạt điều, cơm dừa...Chuyển hướng dần từ xuất khẩu
chưa chế biến sang hàng đã qua chế biến cú cht lng v giỏ tr cao.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn kinh doanh, khơng để phát sinh nợ xấu, đồng thời có các biện pháp tiếp tục thu hồi dứt điểm các khoản
nợ cũ, các khoản nợ khó đòi. Tiến hành rà sốt, đánh giá lại các dự án đầu tư để điều chỉnh cho
phù hợp với tình hình thực tế. Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý điều hành, tiếp tục hồn thiện hệ
thống quy chế quản lý của Cơng ty nhằm phát huy hơn nữa quyền tự chủ cho các đơn vị, đồng thời đảm bảo công tác quản lý được đồng bộ và hiệu quả.
Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ cơng nhân viên có trình độ chuyên môn, nâng lực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thích ứng với
các phương thức kinh doanh đa dạng trong thời kỳ mới. Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng gắn với vị trí cơng tác và
hiệu quả công việc của người lao động, phù hợp với mơ hình cơng ty cổ phần.
Tổ chức lại hoạt động của các đồn thể cho phù hợp với cơng ty cổ phần nhằm phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của người
lao động
II. NHỮNG THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ CỦA
CÔNG TY XNK INTIMEX NÓI RIÊNG 1. Thời cơ cho hoạt động xuất khẩu cà phê
1.1.Xu hướng phát triển của quốc tế trong những năm tới - Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật tạo điều kiện thúc đẩy
nển kinh tế thế giới phát triển mạnh, việc ứng dụng công nghệ cao hiện đại vào trong sản xuất và chế biến cà phê sẽ trở nên phổ biến vì vậy m cht
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng được những yêu cầu khó tính cảu khách hàng quốc tế.
- Tự do hóa thương mại đang diễn ra một cách mạnh mẽ đã lôi cuốn tất cả các quốc gia trên thế giới do đó cơ hội dành cho các cơng ty kinh
doanh quốc tế cũng nhiều nhưng bên cạnh đó thách thức cũng khơng ít nên việc mở rộng thị trường kinh doanh là bài tốn mà quốc gia nói chung và
doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nói riêng phải đối mặt. - Năm 2003, ASEAN 6 đã nhất trí giảm thuế nhập khẩu xuống dưới
5 cho hàng hóa của 10 nước thành viên từ ngày 112003 để tiến tới bãi bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu vào năm 2010 và Việt Nam thì phải giảm thuế
xuống còn 5 vào nămg 2010 và miễn thuế nhập khẩu hoàn toàn vào năm 2015. Sự gia hạn thêm thời gian này so với các nước trong khu vực là một
lợi thế rất lớn cho Việt Nam trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
- Cuối năm 2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Việt Nam cam kết thực hiện lộ
trình giảm thuế các mặt hàng. Việc Việt Nam gia nhập vào WTO sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và
ngành mặt hàng cà phê nói riêng. 1.2.
Đối với mặt hàng cà phê: Hiện nay, theo nhận định của Tổ chức cà phê thế giới ICO
,
xu hướng tiêu dùng cà phê trên thế giới đang ngày càng tăng. Theo đó, giá cà
phê của thế giới đã tăng cao trong vòng 4 tháng đầu năm 2008 và xu hướng sẽ vẫn ổn định ở mức cao. Sự biến động của giá cà phê xuất khẩu trong mấy
tuần gần đây chỉ là do ảnh hưởng của sự xuống giá của đồng USD. Do đó, vấn đề cơ bản đối với các nước sản xuất cà phê vẫn là đối phú vi tỡnh hỡnh
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
sản xuất trong bối cảnh các vật tư đầu vào của sản xuất đang tăng mạnh. Ngày 123, Tổ chức Cà phê Thế giới ICO đã nâng dự báo về sản lượng cà
phê thế giới vụ 200708 thêm 2 triệu bao so với trước đó, lên 118 triệu bao loại 60 kg, nhờ triển vọng từ vụ mùa bội thu ở Việt Nam - nước sản xuất cà
phê robusta lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, dự báo mới nhất của ICO vẫn thấp hơn so với con số 125 triệu bao đạt được trong vụ 200607.
Cà phê là mặt hàng nông sản được xếp vào mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao của Việt Nam. Vì Việt Nam có:
- Năng suất bình quân của thế giới là 0,75 tạha, Châu Á là 0,87 tạha, trong khi đó của Việt Nam là 12-13 tạha.
- Chi phí sản xuất thấp hơn các nước trồng cà phê khác, chi phí bình qn vào khoảng 650-700 USDtấn cà phê nhân. Nếu tính cả chi phí chế biến
thì giá thành cho một tấn cà phê xuất khẩu là 750-800 USDtấn. Còn Ấn Độ thì chi phí sản xuất gồm cả khấu hao cơ bản là 1.412 USDtấn cà phê chè;
926,9 USDtấn cà phê vối, Colombia là 2.118 USDtấn cà phê vối. Chi phí thấp hơn so với các nước xuất khẩu cà phê khác thì Việt Nam có thể hồn
tồn tự tin trong cạnh tranh về giá cà phê xuất khẩu với các nước khác. - Điều kiện tự nhiên phù hợp đã tạo cho cà phê Việt Nam có hương
vị thơm ngon, độc đáo hơn. 1.3.
Đối với cơng ty XNK Intimex: - Cơng ty có các chi nhánh hoạt động tập trung ở các thành phố lớn,
có các bến cảng biển nên mọi hoạt động của công ty diễn ra thuận lợi hơn. - Đối với cơng ty thì mặt hàng cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực,
có thị trường tiêu thụ rất lớn. Trong nhiều năm liên tiếp thì cơng ty ln là đơn vị dẫn đầu toàn ngành về kim ngạch xuất khẩu và xâm nhập vào một số
thị trường mới có nhu cu cao.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
- Cơng ty có các chân hàng và đại lý hàng ổn định nên giảm thiểu được sự tác động của thị trường đến giá cả hàng hóa hay sự khan hiếm hàng
hóa trên thị trường và đảm bảo nguồn hàng cho xuất khẩu.

2. Thách thức đối với hoạt động thúc đẩy xuất khẩu cà phê


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×