1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Một số kiến nghị đối với Nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


hoạt động xuất nhập khẩu cho cán bộ xuất nhập khẩu, đồng thời bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho cán bộ làm việc lâu năm để họ kịp thời thích ứng
với cơ chế làm việc mới. Việc mời các chun gia có uy tín ở các nước như Thái Lan, Trung Quốc…về hỗ trợ kinh nghiệm và chuyên mơn trong lĩnh
vực xuất nhập khẩu là thiết thực.Ngồi ra biện pháp nâng cao hiệu quả giao dịch và ký kết hợp đồng xuất khẩu, biện pháp đổi mới trang thiết bị máy móc
tiên tiến phù hợp cũng đóng góp nâng cao hơn nữa hiệu quả của quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu nói chung và hợp đồng xuất khẩu cà phê
nói riêng.

2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước


Nỗ lực của một mình các doanh nghiệp cũng không thể làm nên thành công do đó sự đóng góp của Nhà nước là điều tất yếu. Các doanh
nghiệp cần sự hỗ trợ của Nhà nước. 2.1.Hỗ trợ cho các công ty xuất khẩu
Công ty Intimex nói chung và các cơng ty xuất khẩu khác nói riêng đều cần hỗ trợ của Nhà nước. Vì ngành sản xuất hàng nông sản phù thuộc rất
nhiều vào thời tiết và mang tính thời vụ đậm nét với chu kỳ sản xuất tương đối dài trong khi đó hoạt động xuất khẩu mặt hàng này thì lại diễn ra suốt
năm và thường đánh giá cao vào các kỳ giáp vụ do đó để đảm bảo cho việc xuất khẩu liên tục thì cơng ty phải có lượng vốn lớn để mua hàng và dự trữ
hàng xuất khẩu cho cả năm. Nhu cầu vốn của công ty là rất nhiều nên công ty vẫn phải vay từ các ngân hàng tuy nhiên khi vay thì cơng ty gặp khó khăn
trong vấn đề tài sản thế chấp, thủ tục vay…Vậy nên Nhà nước cần phải đưa ra một số biện pháp để khuyến khích ngân hàng cho các cơng ty vay vốn thu
mua hàng để từ đó có thể chủ động hn trong khõu chun b hng cho xut khu.
Trần Thị Quúnh Nga Líp: TMQT 46
Việc quan trọng hiện nay, Nhà nước cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người nông dân trồng cà phê thay đổi cách thức thu hái, chế biến cà phê Việt
Nam, không được hái cà phê xanh, cà phê non, tổ chức hái thành 2-3 lần. Hiện cà phê Việt Nam chỉ tuốt 1 lần, mà tỷ lệ này chiếm tới 88. Nếu thay
đổi thói quen đó, ơng Tự cho rằng, mỗi năm chúng ta có thể thu thêm 100 triệu USD.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cải thiện chất lượng, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thi trường thế giới, các doanh
nghiệp cần áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4193:2005. Đây là hệ thống tiêu chuẩn mới, trong đó áp dụng cách tính lỗi khuyết tật để đánh giá chất lượng, phù
hợp với cách đánh giá chất lượng chung của Hội đồng cà phê thế giới ICO. Việc áp dụng tiêu chuẩn mới còn được xem là bước đột phá để hướng
dẫn nông dân thay đổi tạp quán tư duy sản xuất và nâng cao chất lượng cà phê cũng là xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập. Trên thực tế, TCVN
4193:2005 đã ban hành từ năm 2006 nhưng đến nay mới có khoảng 10 số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước áp dụng và chỉ chiếm 1-2 sản
lượng cà phê xuất khẩu. Mặt khác, phần lớn các hợp đồng xuất khẩu cà phê của Việt Nam hiện nay vẫn theo hình thức thoả thuận về chất lượng dựa theo
cách phân loại cũ, chủ yếu dựa trên 3 tiêu chí: độ ẩm, tỷ lệ hạt đen, hạt vỡ, chưa theo tiêu chuẩn mới.
Bộ tiêu chuẩn này rất phù hợp với ISO của thế giới nhưng cái khó của Việt Nam là phải chọn giải pháp nào để thay đổi cách canh tác của nông
dân đồng thời Nhà nước cần tạo điều kiện về sân bãi, thiết bị phục vụ cho việc bảo quản và sơ chế. Mặt khác, Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ
về tài chính đề phòng lúc thời tiết xấu, ảnh hưởng đến chất lượng cà phê Việt Nam.
Nhà nước cần lập quỹ bình ổn giá cả để trợ giúp cho cụng ty
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Giá cả hàng nơng sản biến động liên tục, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay tỷ lệ lạm phát rất cao, sự sụt giá làm cho các công ty và cả các cơ sở
chế biến bị thua lỗ nên Nhà nước cần có một quỹ bình ổn giá để giảm đi một phần khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và cơng ty Intimex nói riêng.
Đối với hệ thống ngân hàng thì nhà nước cần xem xét lại các quỹ về tài sản thế chấp để giữ đúng vai trò là điều kiện đảm bảo an tồn vốn vay chứ khơng
phải là căn cứ giữa ngân hàng và công ty. Lập quỹ bảo hiểm cho hoạt động xuất khẩu các mặt hàng cà phê
Để chiếm lĩnh thị trường nhiều công ty đã thực hiện hình thức bán chịu cho khách hàng hoặc là thanh tốn chậm. Việc mua bán theo hình thức
này giúp cho các cơng ty tiêu thụ hàng hóa và giữ chân được khách hàng nhưng công ty thường gặp rủi ro vì khơng có vốn. Bên cạnh đó thị trường cà
phê thì ln biến động, giá cả lên xuống thất thường cộng thêm mặt hàng cà phê dễ bị hao hụt và hư hỏng do đó Nhà nước nên lập quỹ bảo hiểm xuất
khẩu để khuyến khích các cơng ty yên tâm xuất khẩu và giúp bảo toàn vốn khi gặp rủi ro.
Nhà nước cần trợ giúp công ty trong việc thu mua sản phẩm vì tình hình hiện nay việc thu mua cà phê rất phức tạp, việc phân định chất lường cà
phê cần theo một hệ thống tiêu chuẩn thống nhất. Do vậy cần có một hệ thống thu mua đúng thời vụ, giá cả, quản lý chặt chẽ sản phẩm và nâng cao
chất lượng cà phê. Tránh hiện tượng tranh mua, tranh bán và hiện tượng độc quyền, ép giá trong việc thu mua nguyên liệu của người sản xuất.
Nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu để giữ diện tích cà phê ở Việt Nam ở mức phù hợp, theo hướng giảm diện tích cà phê vơi có hiệu quả kinh
tế thấp và tăng diện tích trồng cà phê chè ở những nơi có điều kiện sinh thái phù hợp. Biện pháp này nhằm mục đích duy trì sản lượng cà phê trong nước
ổn định mc thu hoch khong 750.000 tnnm.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Thơng qua sản xuất thì hàng hóa được tạo ra để phục vụ cho tiêu dùng. Việc sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô cơ cấu, chất lượng của
hàng hóa. Đối với ngành sản xuất cà phê nói riêng thì việc sản xuất chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Do đó Nhà nước cần phải đầu tư mạnh cho phát
triển sản xuất theo chiều sâu để từng bước nâng cao chất lượng hàng. Tạo nguồn vốn ban đầu cho sản xuất
Vốn là yếu tố cơ bản cho việc đầu tư sản xuất và đối với người nông dân thì nguồn vốn rất hạn chế do đó để phát triển họ cần được hỗ trợ nguồn
vốn ban đầu. Hỗ trợ cho người nơng dân cũng góp phần giúp công ty chuẩn bị tốt trong khâu chuẩn bị hàng cho xuất khẩu. Hiện nay chính sách nhà nước
cho người dân vay vốn được áp dụng phổ biến nhằm hỗ trợ cho việc mở rộng diện tích gieo trồng, thay đổi cơ cấu giống cây trồng, đầu tư khoa học
hiện đại…Chính sách vay vốn với lãi suất ưu đãi được đưa ra để nơng dân có điều kiện đầu tư cho sản xuất nhưng hiện nay chính sách này diễn ra còn dàn
trải chưa thực sự tập trung nên hiệu quả của nó mang lại chưa thực sự thiết thực cho người dân. Vì vậy Nhà nước nên cải cách cơ chế cho vay vốn theo
hướng đơn giản hơn nữa đối với các thủ tục cho vay, thực hiện đưa vốn cho vay trực tiếp đến từng cơ sở, từng hộ nơng dân bên cạnh đó là đưa cán bộ kỹ
thuật về các địa phương để hướng dẫn caho người dân cách thức sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
Đầu tư chi phí cho nghiên cứu cải tạo giống cây trồng nhằm nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm.
Sự hiểu biết của người dân đối với nông nghiệp, thị trường trong và ngoài nước chưa đầy đủ nên nảy sinh một vài hiện tượng như: người dân
chạy theo những giống cây trồng có năng suất cao mà khơng chú ý đến chất lượng của nó ví dụ như cà phê chủ yếu là loại Rubuta. Việc này làm ảnh
hưởng đến hoạt động xuất khẩu, làm cho giá c luụn mc thp hn so vi
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
giá trung bình của thế giới. Mặt khác xu thế hiện nay đối với ngành nông sản là chuyển từ cạnh tranh giá cả sang cạnh tranh bằng chất lượng của hàng hóa
nên đây sẽ là một khó khăn cho ngành nơng sản nói chung và ngành sản xuất mặt hàng cà phê nói riêng. Để hạn chế bớt sự bất lợi này thì cần sự hỗ trợ
của Nhà nước đó là Nhà nước nên đầu tư một nguồn vốn cho việc nghiên cứu tạo ra giống cây trồng mới để vừa đảm bảo năng suất cao đồng thời đảm
bảo chất lượng tốt, ngồi ra là các chương trình phổ biến kiến thức về cây trồng cho người nông dân, về cách diệt trừ sâu bệnh, về việc sử dụng thuốc
trừ sâu, về phân bón…nhằm bổ sung kiến thức cho người dân. Tạo vùng nguyên liệu tập trung
Nhà nước phải có chính sách cụ thể để tạo ra các vùng ngun liệu tập trung có quy mơ lớn, có cơ sở hạ tầng đầy đủ phục vụ cho việc sản xuất
ra các sản phẩm cà phê có chất lượng cao. Khuyến khích nước ngồi đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực sản xuất
chế biến nơng sản nói chung và mặt hàng cà phê nói riêng. Mặt hàng cà phê xuất khẩu hiện nay là cà phê thô nên dù kim ngạch
xuất khẩu có tăng nhưng giá trị thu về lại khơng cao. Do đó u cầu đặt ra là phải tăng hàm lượng tinh của mặt hàng này hơn nữa bằng cách thu hút đầu tư
nước ngoài vào ngành chế biến vì đầu tư nước ngồi thường có vốn để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, tạo
ra sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao và mẫu mã đẹp hơn. Trong những năm tới đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành cà phê nên
phải xây dựng thêm nhiều cụm chế biến công nghiệp bao gồm công nghệ chế biến ướt và khô, hệ thống xay xát, đánh bóng, sân phơi nhà kho…Nhu cầu
trang bị đồng bộ rất lớn song không thể chế tạo hoặc mua sắm chắp vá như hiện nay mà cần phải cân nhắc kỹ khi nhập thiết bị để đảm bo cht lng v
giỏ c.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
2.2.Hồn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo hướng đơn giản, thơng thống hơn, phù hợp với cơ chế thị trường và xu thế nền kinh
tế thế giới Những quy định và các hàng rào thương mại là những yếu tố ảnh
hưởng lớn đến kết quả hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng nông sản. Hiện nay các chính sách và quy định xuất nhập khẩu được đổi mới và hoàn
thiện dần. Đặc biệt khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO thì các hàng rào thương mại đang được dần gỡ bỏ.
- Hệ thống các văn bản pháp lý, quy định phải đảm bảo được tính đồng bộ nhất quán trong việc khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia
sản xuất hàng xuất khẩu để tạo nguồn hàng ổn định lâu dài hơn. Thực trạng hiện nay việc khuyến khích xuất khẩu trực tiếp và khuyến khích đầu tư sản
xuất hàng xuất khẩu ở nước ta mới chỉ tập trung ở các công ty sản xuất trực tiếp hàng xuất khẩu và kinh doanh xuất nhập khẩu. Do đó Nhà nước cần điều
chỉnh sao cho nó đồng bộ để khuyến khích tất cả doanh nghiệp tham gia nhiệt tình, tạo ở họ sự tin tưởng hơn nữa.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất khẩu Công tác quản lý xuất khẩu của Nhà nước còn nhiều bất cập, nhiều
khi còn khơng ít các thiếu sót và nhược điểm cần khắc phục và giải quyết. Nhà nước cần sửa đổi bổ sung tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu phát
triển hơn nữa. Hiện nay các thủ tục xuất khẩu đã được đơn giản nhưng vẫn còn gây khó khăn cho các cơng ty xuất khẩu nên gây lãng phí thời gian, cơng
sức của doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý hoạt động xuất nhập khẩu nhiều khi còn tỏ ra quan liêu cửa quyền gây khó dễ cho các doanh nghiệp khi hồn
thành các thủ tục. Nhà nước cần áp dụng các biện pháp để tránh hiện tượng tiêu cực, đem lại niềm tin cho các doanh nghiệp. Trước mắt Nhà nước nên
giao hạn ngạch cho các công ty đáng tin cậy đủ điều kin v vn, mng li
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
thu mua và khả năng dữ trữ lớn. Mặt khác Bộ thương mại cũng cần phải giám sát chặt chẽ phối hợp hoạt động giữa các doanh nghiệp nhằm tránh tình
trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp bằng cách hạ giá một cách bất hợp lý, gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp và Nhà nước.
2.3.Phát huy vai trò của các ngành liên quan cùng với việc nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng.
Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới, việc phát huy vai trò các ngành có liên quan như Bảo hiểm-Ngân hàng-Hải quan-
Vận tải cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng thực sự cần thiết và quan trọng. Mở rộng và phát triển các dịch vụ nghiên cứu-triển khai cùng với công
tác giáo dục và đầu tư cơ sỏ hạ tầng nơng thơn. Hồn thiện hệ thống kho bãi và dịch vụ giao nhận, quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xuất
khẩu như hệ thống giao thông, các bến cảng, kho hng
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
PHẦN III. KẾT LUẬN
Trong vài năm gần đây việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê nói riêng và nơng sản nói chung của Cơng ty xuất nhập khẩu Intimex đã có xu
hướng tăng lên. Điều đó được chứng minh qua sự gia tăng của kim ngạch xuất khẩu cà phê qua mấy năm gần đây. Sụ gia tăng này là do số lượng và
chất lượng hàng xuất khẩu đã được công ty chú trọng. Tuy vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định về chất lượng. Mặt hàng cà phê vốn là mặt hàng xuất
khẩu chủ lực của cơng ty nói riêng và nước ta nói chung nên việc đẩy mạnh sản xuất cà phê trong nhiều năm tới đang được khuyến khích đầu tư. Cơng ty
xuất nhập khẩu Intimex là doanh nghiệp trực thuộc Bộ thương mại nên việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng
thực sự rất có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy vai trò quan trọng của Cơng ty ở thị trường trong nước và nâng cao vị thế của công ty trên thị trường
quốc tế. Xu hướng hợp tác trong khu vực và trên toàn cầu đang diễn ra mạnh
mẽ, tạo ra những cơ hội cũng như những thách thức đối với toàn thể các doanh nghiệp. Công ty là một trong những đơn vị đứng đầu về xuất khẩu
nơng sản, hồn thành chỉ tiêu đề ra của Bộ. Từ kết quả đạt được và những tổn tại mà cơng ty đang gặp phải nói chung và trong xuất khẩu trong những
năm qua nên em xin đưa ra một số biện pháp như trên. Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trên cơ sở thực
tế của Cơng ty XNK Intimex và có xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam và thế giới hiện nay, do đó cần có những nghiên cứu mới theo diễn biến mới.
Với hiểu biết còn hạn chế và thời gian nghiên cứu cũng như các điều kiện khách quan không cho phép nên mức độ giải quyết vấn đề trong đề tài chưa
thể đạt đến mức hồn thiện và còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các Thầy cơ và các bạn quan tâm đến đề tài để chuyên đề ca
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
em được hồn thiện và có ý nghĩa thực tiễn hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Văn Tuấn và các cô chú, cùng
các anh chị đang công tác tại phòng XNK số 6 đã nhiệt tình giúp em hon thnh ti ny.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế - Trường Đại học
Kinh tế quốc dân. 2. Luật Thương mại – Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Hà Nội
3. Luật hải quan – Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Hà Nội 4. Báo cáo tổng kết kinh doanh các năm 2005 – 2007 của Công ty XNK
Intimex. 5. Một số trang web:
http:vst.vista.gov.vn http:www.cpv.org.vn
http:www.mpi.gov.vn http: www.intimexco.com
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHO..............................................................................................108
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×