1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Loại hình di cư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (722.89 KB, 105 trang )


dân cư về nhiều mặt. Điều này cần được quan tâm đúng mức để có thể giải quyết vấn đề di cư một cách hợp lý.

1.1.2. Loại hình di cư


Di cư diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau gồm: di cư trong nước và di cư quốc tế. Trọng tâm nghiên cứu của đề tài là tập trung phân tích luồng di cư nơng
thơn ra thành thị hay di cư trong nước. Do vậy, di cư được chia thành các loại hình theo căn cứ sau:
a. Theo pháp lý Bao gồm: di cư có tổ chức hay di cư tự do hợp pháp và di cư không hợp pháp.
- Di cư có tổ chức: diễn ra trong khn khổ chương trình của nhà nước, trong trường hợp này những người di cư thường nhận một khoản trợ cấp hỗ trợ và thường
di chuyển nơi ở thường trú của gia đình. - Di cư tự do hợp pháp: là việc chuyển đến nơi sinh sống mới do bản thân người
di cư tự quyết định bao gồm cả việc lựa chọn địa bàn nhập cư, tổ chức di chuyển, cũng như trang trải mọi phí tổn và tìm việc làm…
- Di cư bất hợp pháp: là việc chuyển đến nơi ở mới giống như di cư tự do hợp pháp, tuy nhiên người di cư lờ đi các quy định và cố gắng tránh liên lạc với các cấp
chính quyền. b. Theo nơi đi và nơi đến
Dựa theo nơi đi và nơi đến có 4 loại hình: nơng thơn – nơng thôn, nông thôn – thành thị, thành thị - thành thị và thành thị - nông thôn.
c. Theo thời gian Theo thời gian, di cư có thể chia thành: di cư lâu dài, di cư tạm thời và di cư
theo mùa vụ. - Di cư lâu dài: Là nhóm những người di cư đến một khoảng thời gian tương đối
dài và có ý định ở lại nơi đến. - Di cư tạm thời: những người tới một địa bàn trong một thời gian nhất định để
học tập, làm việc trước khi có quyết định liệu có sống ở đó hay không.
- Di cư theo mùa vụ: Là trường hợp đặc biệt của di dân tạm thời. Thuật ngữ “mùa vụ” không nhất thiết mang nghĩa mùa vụ thu hoạch, mặc dù nó có thê là như
vậy đối với người di dân. Thuật ngữ này còn hàm ý những hoạt động mùa khác như mùa xây dựng hoặc mùa du lịch bao gồm cả loại hình đi làm ăn xa ở nơng thơn. Có
thể nói, di cư theo mùa vụ là những người ra thành phố trong những lúc nông nhàn để tìm kiếm việc làm, khơng có ý định cư trú lâu dài và sẽ quay về khi có nhu cầu
lao động và cơng việc gia đình ở q hương.

1.1.3. Các mơ hình về di cư


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

×