1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khái niệm tồn cầu hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (722.89 KB, 105 trang )


tế - xã hội. Do vậy, cần có sự can thiệp của nhà nước vào vấn đề này một cách phù hợp và đúng đắn để đạt được sự bền vững về cả kinh tế, xã hội và văn hoá.
Vai trò của chính phủ: Một là, lồng ghép di dân vào các chương trình phát triển và xố đói giảm nghèo,
đặc biệt là những chương trình có mục tiêu giảm nghèo. Chính phủ cần nắm rõ
thơng tin nhiều hơn về tình hình di cư để có sự can thiệp kịp thời: hỗ trợ về nhà cửa,
việc làm và tiếp cận vốn vay ngân hàng, dịch vụ y tế, giáo dục, nắm bắt được nhu cầu của từng nhóm di cư khác nhau trong tổng số lao động phổ thông.
Hai là, cần có sự phân bố đồng đều quyền lợi ở thành phố chứ không phải nới rộng khoảng cách giữa giàu và nghèo, tăng cường việc làm ở khu vực nông thôn và
tạo ra công nghệ lao động. Ba là, Nhà nước cần có các chính sách để hạn chế tổn thất cho người di cư khi
họ đến nơi ở mới, tạo điều kiện ổn định cho người di cư và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
1.2.2.
Bối cảnh tồn cầu hố `và tác động của tồn cầu hóa đến dòng di cư nơng thơn ra thành thị.

1.2.2.1. Khái niệm tồn cầu hóa


Theo từ điển Bách khoa: Tồn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi
ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hố, kinh tế, v.v. trên quy mơ tồn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá hầu
như được dùng để chỉ các tác động của thương mại nói chung và tự do hóa thương mại hay tự do thương mạị nói riêng. Cũng ở góc độ kinh tế, người ta chỉ thấy các
dòng chảy tư bản ở quy mơ tồn cầu kéo theo các dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, văn hoá.
Theo quan niệm của Ủy ban Châu Âu cho rằng: “Tồn cầu hố có thể định nghĩa như là một q trình mà thơng qua đó thị trường và sản xuất ở nhiều nước khác
nhau đang trở nên ngày càng phụ thuộc lẫn nhau do có sự năng động của việc bn
bán hàng hóa và dịch vụ cũng như có sự lưu thông tư bản và công nghệ. Đây không phải là hiện tượng mới mà là sự tiếp tục của một tiến trình đã được khơi mào từ khá
lâu”. Theo quan niệm trên thì thực chất tồn cầu hóa là tồn cầu hóa kinh tế. Theo IMF, “Tồn cầu hố là sự gia tăng của quy mơ và hình thức giao dịch hàng
hóa, dịch vụ xuyên qua sự lưu thông vốn quốc tế với việc truyền bá rộng rãi nhanh chóng của kĩ thuật làm tăng mức độ phụ thuộc lẫn nhau của nền kinh tế các nước
trên thế giới.” Theo nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc IX thì: “Tồn cầu hố là sự tự do hóa
thương mại, thị trường. Tồn cầu hóa đó là tiến trình tồn cầu hóa về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội được đẩy mạnh bởi công nghệ tin học và viễn thơng”.
Dù có nhiều định nghĩa khác nhau về tồn cầu hóa, song tất cả những định nghĩa được đề cập đến trong các nghiên cứu chủ yếu là tồn cầu hóa về kinh tế. Có thể
nói, tồn cầu hóa về kinh tế vẫn là một đề tài chiếm vị trí trọng tâm, những lĩnh vực khác của tồn cầu hóa cũng đều xuất phát từ những nguyên nhân và lý do kinh tế,
những mối quan hệ kinh tế - chính trị - xã hội vượt ra khỏi biên giới quốc gia một nước. Vì vậy, có thể nói: “Tồn cầu hóa ngày nay có bản chất chủ yếu là tồn cầu
hóa kinh tế, với những tác động sâu rộng của nó đến các mặt đời sống xã hội như: qn sự, chính trị, văn hóa, mơi trường…và việc giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong các lĩnh vực này khơng thể khơng liên quan đến tồn cầu hóa kinh tế”.

1.2.2.2. Các kênh tác động nói chung trong bối cảnh tồn cầu hố


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (105 trang)

×