1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.03 KB, 116 trang )


Phần II Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK
Thiết bị truyền hình chủ yếu thông qua Bảng
Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh
------------------------------

I. Giíi thiƯu chung vỊ c«ng ty xnk thiÕt bị điện ảnh truyền hình


1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:


Công ty vật t điện ¶nh lµ mét doanh nghiƯp thc nhµ níc thµnh lËp theo quyết định số 92 VHTT QĐ ngày 20 7 1979 của bộ văn hoá thông tin .
Công ty vật t điện ảnh đợc đổi tên thành xnk thiết bị điện ảnh - truyền hình theo quyết định số 239 QĐ ngày 2531993 của bộ văn hoá thông tin .
Công ty đợc cấp giấy phép kinh doanh số 108084, giấy phép đăng ký kinh doanh xnk số 1.17.1.008GP .
Từ ngày công ty thành lập đến nay, trải qua 25 năm xây dựng và trởng thành bắt đầu từ những ngày khó khăn gian khổ bằng sự nỗ lực của bản thân công ty
và sự quan tâm giúp đỡ của đảng và nhà nớc . Công ty đã không ngừng phát
triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng , xây dung cơ sở vật chất đầy đủ , nâng cao trình độ kinh doanh của công ty và sự quả lý của cán bộ , công nhân viên , đáp
ứng nhu cầu của thời đại xã hội . Tính đến đến thời điểm này công ty công ty có các cơ sở làm việc sau :
- Trung tâm công nghệ điện ảnh và truyền hình đợc thành lập theo quyết định số 178 QĐ -BVHTT của bộ văn hoá thông tin đăng ký kinh doanh số
311817 do sở kế hoạch và đầu t cấp ngày 642001 chuyên kinh doanh các thiết
khoa tài chính ngân hàng
54
bị chuyên dùng phục vụ ngành phát thanh truyền hình ,các thiết bị điện tử viễn thông , các hệ thống quan sát nghe nhìn .
Địa chỉ 31 nguyễn chí thanh - ba đình - Hà nội - Trung tâm thơng mại điện ảnh và video : Chuyên kinh doanh các thiết bị âm
thanh ánh sáng phục vụ ngành văn hoá Địa chi : 65 Trần Hng đạo hoàn kiếm - Hà nội
- Chi nhánh tại Tphcm 50 Trơng định Phờng bến thành Quận I TPHCM
- Đại diện giao nhận tại hãy phòng 17 Trần hứng đạo - hãy phòng
1.2. Tình hình hoạt động của công ty trong năm: 2001,2002 . 1.2.1. tình hình hoạt động của công ty
- hình thức sở hữu vèn : vèn cđa nhµ níc - LÜnh vùc kinh doanh : Thiết bị phát thanh - truyền hình vật t điện ảnh

1.2.2 Chính sách kinh tế áp dụng tại công ty


- Niên độ kế toán : Năm 2001 bắt đầu ngày 112001 kết thúc 31122001
Năm 2002 bắt đầu ngày 112002 kết thúc 31122002 - Đơn vị sử dơng 6tiỊn tƯ ghi chÐp sỉ kÕ to¸n : Đồng việt nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng : nhật ký chứng từ - Phơng pháp kế toán tài sản :
+ Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định
+ Phơng pháp khấu hao áp dụng và các trờng hợp khấu hao đặc biệt: Ph- ơng pháp khấu hao bình quân
- Phơng pháp kế toán hàng tồn kho : + Phơng pháp xác định giá trị hàng nhập kho cuối kỳ : Nhập trớc xuất trớc
+ Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thờng xuyên
Một số nhận xét về tình tài chính của công ty:
Công ty luôn đảm bảo tình hình tài chính trong sạch,lành mạnh,đảm bảo các nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu,doanh thu,thuế lợi tức và các khoản thuế khác
khoa tài chính ngân hàng
55
của nhá nớc nộp vào ngân sách.Qua các đợt thanh tra và kiểm toán luôn đợc kết luận là đơn vị có tình hình tài chính trong sạch,luôn đợc bằng khen của uỷ ban
nhân dân thành phố hà nội về thành tích nộp thuế của công ty đối với nhàn - ớc,bằng khen của cục hải quan,và bằng khen của bộ văn hoá thông tin về hoàn
thành tốt các nhiệm vụ công tác.Với thành tích của công ty,công ty đã đợc chủ tịch nớc CHXHCNVN tặng thởng huân chơng lao động hạng 3.
Theo số liệu tình tài chính trên cho thấy tình hình tài chính của công ty đang có xu hớng ngày một phát triển,mở rộng và đi lên
1.3 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 1.3.1 Chức năng nhiệm vơ cđa c«ng ty

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×