1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khu 1: Khu trung tâm thành phố. Khu 2: Khu ở đô thị.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.12 KB, 47 trang )


Ngoài các khu chức năng nêu trên khu đô thị còn có các công trình chức năng sau:
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nh đờng sắt, đờng bộ, đờng thuỷ. - Hệ thống kho tàng đô thị.
- Các vùng cây xanh cách ly, cây xanh phòng hộ ven sông. - Hệ thống các công trình tởng niệm: Tợng đài Thống Nhất.
3.3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất theo ph
ơng án đã chọn :
Quy hoạch sử dụng đất theo các khu chức năng sau: - Khu đô thị mới: 153959 ha.
- Khu đảo du lịch dịch vụ tổng hợp Vũ Yên: 876.3 ha. - Khu bảo tồn tự nhiên: 648.62 ha.
- Khu mặt nớc và các đất khác: 423.1 ha.

3.3.1. Khu 1: Khu trung tâm thành phố.


a. Nội dung:
Việc hình thành và phát triển trung tâm thành phố đợc phân chia thành 3 nhóm chức năng sau:
1. Các công trình tạo lập trung tâm: Bao gồm các cơ quan hành chính chính trị, quản lý, các tổ chức quần chúng
xã hội, các công trình tiêu biểu về văn hoá, giáo dục, đào tạo, thơng nghiệp, dịch vụ, y tế và nghỉ ngơi du lịch
2. Các công trình phục vụ trung tâm: Bao gồm các công trình bảo đảm cho sự tồn tại và hoạt động của trung tâm
đô thị các bãi để xe, các công trình kỹ thuật và các công trình phục vụ các nhu cầu thiết yếu hµng ngµy cđa ngêi ë vµ lµm viƯc trong trung tâm.
3. Các công trình bổ sung trung tâm: Bao gồm các công trình không có ý nghĩa đến sự hình thành và phát triển của
trung tâm hay phục vụ trung tâm, không gây ảnh hởng xấu đến chức năng phục vụ hoạt động của trung tâm nhà ở, nhà làm việc .
b.
Quy mô đất đai: Diện tích 259.11 ha bao gồm:
- Các công trình hành chính chính trị cấp thành phố đợc bố trí dọc trục trung
tâm Bắc Nam của đô thị đón trục chính từ sông Cấm vào.
- Trung tâm dịch vụ thơng mại cấp thành phố và quận, ngân hàng tài chính. - Trung tâm văn hoá, trờng đại học quốc tế, khu nghiên cứu công nghệ cao.
- Cây xanh quảng trờng. - Đất giao thông, các công trình đầu mối kỹ thuật.

3.3.2. Khu 2: Khu ở đô thị.


a. Tính chất:
Là khu đô thị mới với chức năng là khu ở cùng với các công trình hành chính chính trị cấp phờng, các công trình tiện ích công cộng phục vụ cho khu ở, các đơn
vị ở và các nhóm nhà ở, các trung thơng mại dịch vụ tổng hợp b.
Quy mô đất đai: Diện tích khoảng 594 ha bao gồm:
- 6 đơn vị ở với tổng diện tích khoảng 360 ha với đầy đủ các công trình trung
tâm tiện ích công cộng nh trờng học, trờng mẫu giáo, nhà trẻ, trạm y tế, bãi đỗ xe, cây xanh công viên đơn vị ở
- Dân số trung bình mỗi đơn vị ở khoảng 10.000 - 18.000 dân. - Hệ thống giao thông bao gồm giao thông động và giao thông tĩnh trong khu
ở đô thị có diện tích khoảng 100 ha. - Các khu đất tiện ích công cộng khu ở và các trung tâm thơng mại dịch vụ
tổng hợp cho khu với tổng diện tích khoảng 74 ha bao gồm các công trình nằm tại vị trí trung tâm của các đơn vị ở.
- Hệ thống cây xanh trong khu ở có diện tích khoảng 60 ha.

3.3.3. Khu 3: Khu đảo du lịch dịch vụ tổng hợp Vũ Yên.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×