1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Các nguồn tác động môi tr ờng trong việc quy hoạch khu dân c Trung tâm công cộng, dịch vụ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.12 KB, 47 trang )


Tuy nhiên tác động này sẽ đợc chấm dứt khi Công ty Xi măng Hải Phòng ngừng hoạt động tại đây theo nh kế hoạch di chuyển nhà máy trong thời gian tới.
Việc khu đô thị Bắc sông Cấm nằm ở phía tây Bắc của các khu nhà máy và khu công nghiệp của Hải Phòng là không tránh khỏi bị ảnh hởng. Giải pháp ở đây
đã đợc nghiên cứu kỹ với toàn bộ dải cây xanh cách ly trên đảo Vũ Yên và một lá phổi xanh nằm kề bên khu vực sân Golf đã trung hòa và bảo vƯ cho khu vùc.
HiƯn nay cha cã dÊu hiƯu vỊ ô nhiễm đất canh tác hoặc đất không canh tác trong vùng dự án. Đất canh tác nông nghiệp tơng đối màu mỡ với năng suất canh
tác lúa tơng đối cao khoảng 8 tấnhanăm. Vùng đất bồi có thể sử dụng cho nuôi trồng thủy sản năng suất thấp. Giá trị sử dụng đất phụ thuộc vào sản xuất nông
nghiệp. 4.3
. Đánh giá tác động đối với môi tr ờng trong quá trình quy hoạch:

4.3.1. Các nguồn tác động môi tr ờng trong việc quy hoạch khu dân c


:
Tổ chức kiến trúc các công trình xây dựng trong khu vực này bao gồm: Các công trình hành chánh cấp quận, các cơ quan chính trị, tổ chức quần chúng, xã hội
cấp quận; các công trình giáo dục nh trờng học, trờng dạy nghề, nhà trẻ, mẫu
giáo...; các nhà văn hóa, các công trình thơng nghiệp; y tế, TDTT, vui chơi giải trí, các công trình dịch vụ, các khu nhà ở. Khi triển khai qui hoạch khu dân c tại đây,
với việc hình thành cơ sở vật chất của đô thị giúp cho việc cải thiện chất lợng sống nh cấp thoát nớc, điều kiện vệ sinh. Tuy nhiên do việc gia tăng dần số, tổng lợng
thải do sinh hoạt cũng sẽ gia tăng, nồng độ ô nhiễm về nớc thải sinh hoạt, khí thải do đun nấu, tiếng ồn... Thực tế có thể thấy ở vùng ven đô thì khi trở thành đô thị,
mật độ dân c còn thấp hơn rất nhiều so với khu đô thị nên các tác động môi trờng do qui hoạch dân c tại vùng là có thể chấp nhận đợc.

4.3.2. Trung tâm công cộng, dịch vụ:


Đợc xác định là khu quận trung tâm thành phố Hải Phòng do vậy các công trình tiện ích, dịch vụ công sẽ đợc trung tâm nhiều ở đây. Tại đây sẽ hình thành nên
khu trung tâm bao gồm các công trình hành chính chính trị của thành phố nh: UBND thành phố, Thành ủy, các cơ quan an ninh, pháp chế... cùng các công trình
thơng mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, các trụ sở giao dịch trong nớc và quốc tế, các văn phòng đại diện: các công trình văn hoá nghệ thuật, các công trình TDTT.
Nh vậy khi hình thành các khu này thì ảnh hởng của nó không chỉ là khu vực đô thị mới mà còn có cả thành phố. Đó là sự dịch chuyển trung tâm thành phố với
các trung tâm hành chính, thơng mại từ quận Hồng Bàng và Ngô Quyền ra khu vực đô thị mới.
Việc bố trí này phù hợp với phát triển chung, khi mà quĩ đất trong các khu vực đô thị đã quá chật hẹp khó phát triển các công trình hành chính, thơng mại,
dịch vụ công cho tơng xứng với tầm cỡ một đô thị hiện đại nh Hải Phòng trong t- ơng lai. Khi triển khai quy hoạch khu vực trung tâm thành phố sẽ làm tăng mật độ
giao thông tại đây cùng các vấn đề về nớc thải và vệ sinh môi trờng khác. chất lợng môi trờng sẽ thay đổi đặc biệt là chất lợng môi trờng không khí do ô nhiễm giao
thông. Các vấn đề về nớc thải và vệ sinh môi trờng sẽ đợc giải quyết các dịch vụ công của đô thị và cơ sở hạ tầng đồng bộ.
Để giảm các tác động môi trờng do qui hoạch khu dân c là khu dịch vụ hành chính, thơng mại... trung tâm thành phố, dự án có tổ chức các dải cây xanh đô thị
và các công viên.

4.3.3. Du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×