1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Nghiên cứu thị trờng xuất khẩu

Nghiên cứu thị trờng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ - 47trang

nớc ngoài và ngợc lại. Chính vì vậy, khi gia nhập vào thị trờng Thế giới, các công ty phải am hiểu môi trờng pháp luật chính trị ở các quốc gia đó thông qua hoạt động
nghiên cứu các vấn đề sau: + Vai trò của Chính phủ: Đây là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh
doanh quốc tế, đợc chia thành 3 nhóm: Nhóm xúc tiến hoạt động thơng mại quốc tế.
Nhóm cạnh tranh hay thay thÕ sù qu¶n lý xuÊt khÈu b»ng những hãng t nhân. Nhóm ngăn cản.
Chính phủ các nớc thờng áp dụng hai nhóm đầu với các công ty trong níc, nhãm thø ba ¸p dơng víi c¸c công ty nớc ngoài.
+ Những kiểm soát của Chính phủ bao gồm: Những đòi hỏi bắt buộc về giấy phép quan hệ thơng mại với nớc ngoài.
Thuế quan xuất nhập khẩu và các loại thuế. Những điều tiết về hối đoái.
- Nghiên cứu các yếu tố thuộc môi trờng cạnh tranh quốc tế: Ngày nay trên thị trờng quốc tế, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, khốc
liệt. Bất kỳ công ty nào khi tham gia vào thị trờng đều phải đối mặt với cạnh tranh. Các nhà quản lý cần phải liên tục ghi nhận và đánh giá về tình hình cạnh tranh trên thị trờng
quốc tế. Trên quan điểm Marketing, nhà xuất khẩu có thể cạnh tranh về giá hay phi giá. Cạnh tranh về giá có thể hoàn toàn đợc thể hiện một cách mạnh mẽ trên các thị
trờng mà ở đó ngời mua tìm kiếm những cái mà giá bán rẻ nhất, phù hợp nhất. Những điều kiện cạnh tranh liên quan tới nhu cầu ngời mua đôi khi đợc áp dụng đầy đủ. Song
những điều kiện cạnh tranh đó có khi nổi bật lên từ những nhu cầu và lợi ích của ngời mua làm công cụ thực hiện quyền lợi của nhà xuất khẩu.

3.2. Nghiên cứu thị trờng xuất khẩu


6
- Nghiên cứu tập tính và thói quen của ngời tiêu dùng: Nghiên cứu yếu tố này giúp cho công ty xuất khẩu biết thị trờng cần những mặt hàng gì? Số lợng? Chất lợng?
Khi nào mua? Mua nh thế nào? Tuy nhiên, việc nghiên cứu này phức tạp, khó khăn, đặc biệt là đối với các công ty xuất khẩu của Việt Nam.
- Nghiên cứu tập tính, tinh thần của ngời tiêu dùng nớc ngoài: Là những vấn đề mà con ngời nghĩ, đa số các hành động của con ngời đều phụ thuộc nhất định vào
những điều mà họ suy nghĩ. Việc nghiên cứu tập tính tinh thần bao gồm: Nghiên cứu nhu cầu, động cơ, hình ảnh của sản phẩm trong khách hàng, thái độ của ngời tiêu dùng
nớc ngoài đối với hàng nhập ngoại - Nghiên cứu giá cả thị trờng nớc ngoài: Là rất quan trọng đối với các công ty
xuất khẩu khi đa ra quyết định về giá xuất khẩu của mình. Các vấn đề nghiên cứu bao gồm: Giá bán buôn, giá bán lẻ, giá nhập khẩu, các nhân tố ảnh hởng và xu thế biến
động của giá. - Nghiên cứu ngời nhập khẩu: Là một nội dung nghiên cứu không thể bỏ qua vì
nó ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Vì vậy, trớc khi tiến hành quan hệ buôn bán trao đổi với một bạn hàng đặc biệt với một bạn hàng nớc ngoài, ta
phải nghiên cứu chi tiết về bạn hàng, công ty phải dựa vào các điểm trọng yếu sau: + Đầy đủ t cách pháp nhân.
+ Khả năng về tài chính và uy tín trên thị trờng. + Năng lực kinh doanh mặt hàng của công ty.
+ Quan điểm thuận lợi. - Nghiên cứu tình hình cạnh tranh ở thị trờng xuất khẩu: Đây là một nội dung
quan trọng trong nghiên cứu Marketing xuất khẩu, ở đây nhiệm vụ của các nhà nhập khẩu là phải tìm điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh để có biện pháp cạnh
tranh phù hợp. Tuy nhiên, đối với các công ty của Việt Nam, việc nghiên cứu này gặp rất nhiều khó khăn bởi cả yếu tố khách quan và chủ quan: Thiếu thông tin chính xác,
khả năng trình độ còn hạn chế. Các vấn đề cần nghiên cứu đó là:
7
+ Nghiên cứu mức độ cạnh tranh. + Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh.
+ Nghiên cứu các giải pháp cạnh tranh chủ yếu của các đối thủ.

II. Phân tích khả năng xuất khẩu của công ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu thị trờng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×