1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Quyền tự do kinh doanh của công ty Khả năng tài chính Trình độ kinh doanh của cán bộ công nhân viên trong công ty Uy tín của công ty trên thị trờng quốc tế

Quyền tự do kinh doanh của công ty Khả năng tài chính Trình độ kinh doanh của cán bộ công nhân viên trong công ty Uy tín của công ty trên thị trờng quốc tế

Tải bản đầy đủ - 47trang

+ Nghiên cứu mức độ cạnh tranh. + Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh.
+ Nghiên cứu các giải pháp cạnh tranh chủ yếu của các đối thủ.

II. Phân tích khả năng xuất khẩu của công ty


1. Quyền tự do kinh doanh cđa c«ng ty


C«ng ty mn cã qun tù do kinh doanh trên thị trờng phải có đầy đủ t cách pháp nhân, đủ thẩm quyền để tham gia vào hoạt động kinh doanh thơng mại hay công
ty phải có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi đợc cụ thể nh sau:
- Có giấy phép thành lập, giấy phép kinh doanh do đơn vị có thẩm quyền cấp. - Có tài khoản ngân hàng và tự chủ về tài chính.
- Độc lập về tài sản. - Độc lập về pháp luật và bình đẳng trớc pháp lt vỊ kinh tÕ x· héi khi tham gia
c¸c quan hệ kinh tế xã hội. - Độc lập trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm trớc pháp luật hiện
hành về các hoạt động kinh doanh của mình. - Có năng lực về tài chính thể hiện qua vốn pháp định và khả năng huy động vốn
trên thị trờng.

2. Khả năng tài chính


Khi tham gia các hoạt động kinh doanh thơng mại quốc tế, các công ty chịu rất nhiều chi phí: Chi phí đi lại, chi phí tham gia hội chợ triển lãm, chi phí nghiên cứu thị
trờng nớc ngoài, Do vậy, công ty phải có nguồn tài chính nhất định có thể đảm bảo
cho hoạt động kinh doanh của công ty có thể diễn ra một cách hoản hảo theo kế hoạch đề ra nhằm thu đợc lợi nhuận có thể bù đắp đợc những chi phí đã bỏ ra và đảm bảo cho
công ty có thể tồn tại và phát triển trên thị trờng.

3. Trình độ kinh doanh của cán bộ công nhân viên trong công ty


8
Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty có đợc năng lực nh: tính quyết đoán, khả năng nắm bắt thông tin nhanh, chính xác và xác định đợc mức độ quan trọng của
các yếu tố khách quan ảnh hởng tới hoạt động kinh doanh của công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh đem lại hiệu quả cao nhất.

4. Uy tín của công ty trên thị trờng quốc tế


Công ty cần xây dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp nhất đối với khách hàng trên thị trờng quốc tế nhằm củng cố sự tin cậy của khách hàng đối với công ty. Do vậy,
công ty phải đảm bảo chất lợng những hàng hóa mà công ty kinh doanh, đảm bảo đúng quy định, đúng thời điểm, đúng quy cách và phẩm chất hàng hóa đã quy định trong hợp
đồng. Mặt khác, đối với các hàng hóa có giá trị lớn, thời gian sử dụng tơng đối dài thì công ty cần có dịch vụ sau bán nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng bằng việc
đảm bảo quyền lợi cho ngời tiêu dùng cả sau khi đã sử dụng sản phẩm.

III. Lựa chọn thị trờng xuất khẩu và thị trờng mục tiêu nớc ngoài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyền tự do kinh doanh của công ty Khả năng tài chính Trình độ kinh doanh của cán bộ công nhân viên trong công ty Uy tín của công ty trên thị trờng quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×