1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Quyết định sản phẩm xuất khẩu

Quyết định sản phẩm xuất khẩu

Tải bản đầy đủ - 47trang

xúc trực tiếp với thị trờng, kiểm soát đợc sản phẩm, giá... Song cũng có hạn chế: cần có sự đầu t cho các tổ chức bán, bị ràng buộc bởi thị trờng nớc ngoài.

3. Xuất khẩu ủy thác


Là tổ chức đại diện cho ngời mua của nớc ngoài c trú tại nớc của ngời xuất khẩu và hoạt động trên cơ sở các đơn đặt hàng của khách hàng nớc ngoài. Tiền thù lao do
phía ngời mua trả. Thuận lợi đối với nhà sản xuất là họ có thể thanh toán đợc ngay trong nớc, rủi ro về tín dụng ít hơn. Nhng về hạn chế chỉ có sự kiểm soát mong manh
đối với hoạt động của trung gian phân phối.

4. Xuất khẩu theo đơn đặt hàng


Nhà xuất khẩu phải làm sản phẩm theo đúng quy cách, mẫu mã, chất lợng... của đơn đặt hàng. Đối với hình thức xuất khẩu này thờng có số lợng hàng hóa lớn và diễn ra
không thờng xuyên.

V. Xác lập và triển khai các quyết định marketing - Mix


1. Quyết định sản phẩm xuất khẩu


- Sản phẩm xuất khẩu là những sản phẩm mà khách hàng hay ngời mua dùng để tiêu dùng, ngời mua công nghiệp ở nớc ngoài nhận đợc bản quyền sở hữu sản phẩm khi
tiến hành mua bán trong khuôn khổ pháp luật. - Kế hoạch hóa và phát triĨn s¶n phÈm xuÊt khÈu cã c¸c c¸ch thøc sau:
+ Bổ sung hay phát triển sản phẩm mới xuất khẩu:
Lấy sản phẩm tiêu thụ ở nội địa để xuất khẩu sang thị trờng nớc ngoài nếu thấy sản phẩm này có thể thích ứng đợc nhu cầu tại thị trờng này.
Công ty liên doanh, liên kết hoặc mua giấy phép bản quyền về sản phẩm của
một công ty khác để phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu của công ty. Tuy nhiên, việc này rất khó khăn bởi luật bảo vệ bản quyền của các quốc gia. Vì vậy, khi
thực hiện công việc này trớc hết phải xem xét đến môi trờng pháp luật.
Công ty đầu t nghiên cứu sản phẩm mới. 11
+ Thay đổi, cải tiến sản phẩm hiện tại: Nhằm thích ứng sản phẩm của công ty với nhu cầu thị trờng đồng thời cần phải
thay đổi sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp để tạo ra một lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng các phơng pháp sau:
Hạt nhân sản phẩm: Hình dáng, chức năng, kích thớc... của sản phẩm.
Đóng gói sản phẩm: Thay đổi hình dáng, mẫu mã, mầu sắc, bao bì để tạo ra sự
độc đáo với mục đích là hấp dẫn ngời mua.
Đối với dịch vụ bảo trợ: Nh các dịch vụ bảo trợ trớc và sau khi bán hàng. + Thải loại sản phẩm: Khi sản phẩm không đợc chấp nhận trên thị trờng, hoặc bị
đánh giá là yếu kém, không đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, lúc này công ty cần phải thải loại chúng và thay thế bằng các sản phẩm mới hoặc cải tiến.
- Quyết định chủng loại sản phẩm: Đợc diễn ra theo hai chiều hớng chiều rộng và chiều sâu tức là quyết định kinh doanh nhiều loại hàng hóa hay kinh doanh một loại
hàng hóa với các mức chất lợng giống nhau và khác nhau. Việc công ty kinh doanh nhiều mặt hàng không những làm thỏa mãn nhu cầu
khách hàng trên thị trờng nớc ngoài, đồng thời cũng đảm bảo sự an toàn trong kinh doanh, giảm bớt đợc những rủi ro trong buôn bán nhng nó lại đòi hỏi chi phí đầu t rất
lớn và các nhà kinh doanh phải cân nhắc sự liên quan giữa chi phí và lợi nhuận. - Quyết định về tiêu chuẩn hàng và thích nghi:
+ Về tiêu chuẩn hàng: Mỗi loại sản phẩm có mức độ tiêu chuẩn hóa khác nhau hoặc giống nhau nh: Sản
phẩm may mặc, sản phẩm nông nghiệp, thiết bị và các dịch vụ thì thờng đợc cá biệt hóa.
+ Thích nghi về sản phẩm: Sự thích nghi trong tiêu dùng, sử dụng sản phẩm với những điều kiện sử dụng thuận lợi và yếu tố khách quan nh khí hậu, địa hình của ngời
tiêu dùng.
12
- Quyết định về bao bì hàng hóa xuất khẩu: Bao bì hàng hóa không chỉ đơn thuần là vật bảo vệ hàng hóa mà các nhà kinh doanh còn sử dụng bao bì với mục đích quảng
cáo, hớng dẫn sử dụng... Khi thiết kế bao bì, các nhà thiết kế phải chú ý đến thị hiếu, thẩm mỹ của khách hàng, tính chất, đặc điểm của hàng hóa để thuận tiện cho việc vận
chuyển và các điều kiện bốc dỡ hàng hóa. - Quyết định nhãn mác sản phẩm: Nhãn mác là cơ sở để phân biệt sản phẩm của
công ty khác. Nhãn mác phải phù hợp với từng loại sản phẩm dễ đọc, dễ nhớ, dễ thấy và gây ấn tợng. Tuy nhiên, khi lựa chọn nhãn mác cần chú ý đến các điểm sau:
+ Luật bảo vệ nhãn mác của quốc tế. + Phù hợp với quan niệm và thị hiếu ở thị trờng nớc ngoài.
2. Quyết định giá xuất khẩu 2.1. Khái niệm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyết định sản phẩm xuất khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×