1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Quyết định phân phối Quyết định xúc tiến thơng mại Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty May Thăng Long

Quyết định phân phối Quyết định xúc tiến thơng mại Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty May Thăng Long

Tải bản đầy đủ - 47trang

+ Phơng pháp lu trữ: Đợc công ty xuất khẩu chủ động, công ty nắm bắt đợc đầy đủ các thông tin về giá cả. Chiết khấu cho ngời bán buôn, bán lẻ, nhà nhập khẩu và hệ
thống phân phối ở nớc ngoài. Để áp dụng đợc phơng pháp này, công ty phải xác định tổng chi phí. Lấy giá bán
lẻ trừ đi tổng chi phí sẽ đợc giá xuất khẩu.

3. Quyết định phân phối


- Quyết định kênh phân phối: + Công ty căn cứ vào mục tiêu, lợi nhuận thì phải dựa trên hiệu quả của kênh
phân phối. + Công ty dựa vào chỉ tiêu phục vụ khách hàng nếu công ty muốn nâng cao uy
tín, năng cao chất lợng phục vụ khách hàng để lựa chọn.
14
Các kênh phân phối mà công ty có thể lựa chọn:
- Quyết định chọn khách hàng trực tiếp: Công ty căn cứ vào các tiêu chuẩn sau để lựa chọn khách hàng trùc tiÕp cho c«ng ty:
+ LÜnh vùc kinh doanh, hƯ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lới kinh doanh. + Khả năng tài chính, uy tín của công ty ở thị trờng nớc ngoài.
+ Thái độ, quan điểm kinh doanh đối với công ty trên thị trờng.

4. Quyết định xúc tiến thơng mại


- Quảng cáo: quyết định về kinh phí quảng cáo, đối tợng quảng cáo... để đạt đợc mục đích là gây sự chú ý, quan tâm, ham muốn và cuối cùng làm cho họ trở thành
khách hàng của công ty.
Các tổ chức thương mại ở nước ngoài
Công ty sản xuất
hay công ty thương
mại Nhà xuất
khẩu Người
tiêu dùng cuối cùng
ở nước nhập khẩu
Các tổ chức thương mại ở nước nhập khẩu
Nhà xuất
khẩu Nhà
nhập khẩu
Các tổ chức thương mại ở nước nhập
khẩu
15
- Tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm. - Tổ chức và phát hành các tài liệu có liên quan đến công ty.
- Tổ chức các cuộc hội thảo và quà tặng.
16
ch ơng 2
phân tích thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu hàng may mặc của Công ty May Thăng Long thời gian qua
I Khái quát tình hình tổ chức kinh doanh của Công ty

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty May Thăng Long


Ngày 5 8 1958, Công ty May Xt khÈu ra ®êi cã trơ së ë 15 Cao Bá Quát, tiền thân của Công ty May Thăng Long ngày nay. Công ty May Xuất khẩu ra đời là sự
mở đầu có tính chất lịch sử khai sinh ra ngành may mặc xuất khẩu Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty đợc trình bày chi tiết tại Phụ lục 1.
Cho đến nay là thành viên của Tổng Công ty May Việt Nam, Công ty May Thăng Long đã trở thành một trong những doanh nghiệp đầu đàn của ngành may Việt
Nam. Sản phẩm của Công ty rất đa dạng và có uy tín trên thị trờng nhiều nớc nh: EU, Mỹ, Nhật, Đức... và hiện nay Công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên 30 nớc của các
châu lục. Sản phẩm của Công ty đa dạng với thiết kế dây chuyền hợp lý có thể sản xuất đợc nhiều chủng loại khác nhau nh Jacket, quần áo thể thao, áo khoác các loại...
Công ty không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trờng, tăng thêm bạn hàng và khẳng định vị trí của mình trên thị trờng quốc tế.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty May Thăng Long


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyết định phân phối Quyết định xúc tiến thơng mại Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty May Thăng Long

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×