1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty Tình hình cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của Công ty hiện nay

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty Tình hình cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của Công ty hiện nay

Tải bản đầy đủ - 47trang

2.1. Chức năng


+ Sản xuất, xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm may mặc có chất lợng cao theo đơn đặt hàng trong nớc và nớc ngoài, sản xuất các sản phẩm nhựa, kinh doanh kho
ngoại phục vụ hàng dƯt may ViƯt Nam. + NhËn lu gưi c¸c trang thiết bị, phụ tùng thay thế, nguyên phụ liệu ngành dệt
may chờ xuất nhập khẩu. + Quản lý, chỉ đạo, cung cấp những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thiết bị kỹ
thuật thích hợp, cùng với chiến lợc phát triển chung cho các đơn vị thành viên.

2.2. Nhiệm vụ


+ Có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nớc giao, để thực hiện đợc mục tiêu sản xuất kinh doanh, cũng nh hoàn thành nghĩa vụ của Nhà nớc.
+ Thực hiện các khoản nợ phải trả, phải thu ghi trong bảng cân đối tài sản của Công ty tại thời điểm thành lập, trả các khoản tín dụng do Công ty trực tiếp vay hoặc do
Công ty bảo lãnh vay. + Quản lý hoạt động kinh doanh, đảm bảo cân đối vốn của Nhà nớc, đáp ứng nhu
cầu thị trờng và bình ổn giá cả những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu theo đúng quy định của Nhà nớc.
+ Đảm bảo và nâng cao thu nhập cho ngời lao động.

3. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty


- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty May Thăng Long là sản xuất hàng may mặc cao cấp, gia công may mặc để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu và phục
vụ nhu cầu tiêu dùng trong nớc. Trớc đây, hoạt động xuất khẩu của Công ty chủ yếu là
xuất khẩu ủy thác và gia công cho khách hàng theo nghị định của Chính phủ. Sản phẩm sản xuất của Công ty chủ yếu là: áo sơ mi, áo Jacket, quần âu, quần bò, áo bò, áo dệt
kim
18
Đến nay, Công ty đã có quyền xuất nhập khẩu trực tiếp cùng khả năng có thể huy động vốn dễ dàng hơn nên trong một số năm qua, Công ty May Thăng Long đã rất nỗ
lực trong công tác nghiên cứu thị trờng, tìm những phơng hớng mở rộng và phát triển thị trờng đồng thời không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất để chủ
động thỏa mãn nhu cầu hàng may mặc luôn thay đổi và ngày càng nâng cao của khách hàng trong và ngoài nớc, đặc biệt chú ý đến thị trờng nhiều tiềm năng nên hoạt động
xuất khẩu của Công ty đã đem lại lợi nhuận ngày càng tăng qua hình thức xuất khẩu nh: Gia công xuất khẩu cho các đơn đặt hàng, gia công vừa mua nguyên vật liệu về sản
xuất để bán đứt cho khách hàng. Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh kho ngoại và xuất khẩu các sản phẩm nhựa
khác.

4. Tình hình cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của Công ty hiện nay


Hiện nay, Công ty có khoảng 40 loại máy móc thiết bị khác nhau. Đại đa số các máy móc thiết bị trong Công ty thuộc thế hệ tơng đối mới, chủ yếu từ những năm 1989
1990 trở lại đây, nguồn nhập các loại máy thiết bị của Công ty chủ yếu từ một số n- ớc tiên tiến về công nghệ dệt may nh: Nhật, Tây Đức, Hàn Quốc, Hungary Mỗi xí
nghiệp của Công ty hiện nay đợc trang bị khoảng 155 máy các loại. Với trình độ công
nghệ vào loại khá tiên tiến nh vậy, Công ty đã đủ khả năng sản xuất các sản phẩm may
mặc. Để nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của sản phẩm, Công ty vẫn liên tục nghiên cứu và đầu t thêm nhiều loại máy móc thiết bị mới. Nhiều phơng án đổi mới
công nghệ đang tiếp tục đợc xây dựng và thực hiện, đa thêm các máy móc thiết bị tự động, công nghệ hiện đại vào để sản xuất các mặt hàng cao cấp, tốt hơn, chủng loại đa
dạng hơn, đáp ứng nhanh chóng kịp thời cho nhu cầu thị trờng nớc ngoài cũng nh thị trờng nội địa.
Tổng mặt bằng diện tích của Công ty May Thăng Long tại 250 - đờng Minh Khai khoảng 15.000m
2
trong đó diện tích nhà xởng khoảng 7.200m
2
.
19
Về tình hình tài chính của Công ty trong những năm qua, tuy việc tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhng Công ty tập
trung chủ đạo lo đủ nguồn vốn bằng các hình thức nh: Vay ngân hàng, huy động vốn, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho và xin bổ sung thêm vốn lu động nên hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty luôn đợc đảm bảo và hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nớc, đảm bảo nguồn tiền mặt để trả lơng cho cán bộ, công nhân viên theo đúng kỳ
hạn và các khoản chi ngày lễ, ngày tết Ngoài ra, Công ty còn đầu t
thêm các máy móc thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất. Đến cuối năm 2001, tổng nguồn vốn kinh doanh
của Công ty đạt: 68.843.676.527
đ
- Tài sản cố định: 36.413.067.381
đ
- Tài sản lu động: 32.430.609.146
đ
- Và các quỹ: 170.441.158
đ
Có thể nói cơ cấu tài chính của Công ty khá an toàn và có rất nhiều thuận lợi trong việc huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là điều kiện tốt để Công ty
có thể khai thác tài sản cố định hiệu quả hơn.

5. Nguồn lao động cđa C«ng ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty Tình hình cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính của Công ty hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×