1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Nguồn lao động của Công ty Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May Thăng Long

Nguồn lao động của Công ty Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May Thăng Long

Tải bản đầy đủ - 47trang

Về tình hình tài chính của Công ty trong những năm qua, tuy việc tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhng Công ty tập
trung chủ đạo lo đủ nguồn vốn bằng các hình thức nh: Vay ngân hàng, huy động vốn, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho và xin bổ sung thêm vốn lu động nên hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty luôn đợc đảm bảo và hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nớc, đảm bảo nguồn tiền mặt để trả lơng cho cán bộ, công nhân viên theo đúng kỳ
hạn và các khoản chi ngày lễ, ngày tết Ngoài ra, Công ty còn đầu t
thêm các máy móc thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất. Đến cuối năm 2001, tổng nguồn vốn kinh doanh
của Công ty đạt: 68.843.676.527
đ
- Tài sản cố định: 36.413.067.381
đ
- Tài sản lu động: 32.430.609.146
đ
- Và các quỹ: 170.441.158
đ
Có thể nói cơ cấu tài chính của Công ty khá an toàn và có rất nhiều thuận lợi trong việc huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là điều kiện tốt để Công ty
có thể khai thác tài sản cố định hiệu quả hơn.

5. Nguồn lao động của Công ty


Do đặc điểm của ngành may mặc cho nên tỷ lệ lao động nữ trong Công ty khá lớn. Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 2.300 ngời trong đó lao động nữ
chiếm 84. Công nhân của Công ty có tuổi đời bình quân là 26 tuổi, đại đa số đã tốt
nghiệp phổ thông trung học và đã qua các trờng lớp đào tạo về may mặc. Trong Công ty có khoảng 300 ngời đã qua các trờng trung cấp dạy nghề may mặc. Bậc thợ bình quân
trong Công ty là 47. Hàng năm Công ty đều có tổ chức thi tuyển công nhân và sát hạch tay nghề cho công nhân; vì vậy Công ty luôn có đợc đội ngũ công nhân có đủ năng lực
đáp ứng đợc yêu cầu công việc thực tế của Công ty, giảm tối đa lãng phí dùng ngời không đợc việc.
Với phơng châm tinh giảm lao động gián tiếp mà vẫn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong các năm qua, số cán bộ của Công ty chỉ duy trì ở mức 165 ngời.
20
Trong số này có khoảng hơn 100 ngời có trình độ đại học, 34 ngời trong số này nắm giữ các vị trí chủ chốt của Công ty. Có nhiều cán bộ chủ chốt trong Công ty hiện nay tuổi
đời còn rất trẻ, có trình độ đại học ở nhiều ngành khác nhau ở nhiều trờng có uy tín nh: Đại học Ngoại thơng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật Một số cán bộ có khả
năng sử dụng thành thạo Anh văn và có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác kinh
doanh xuất nhập khẩu, có khả năng đảm đơng nhiều vị trí công tác quan trọng và có
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo cao đặc biệt trong quan hệ làm ăn với khách hàng nớc ngoài. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ giàu năng lực, tâm huyết với Công ty
đã đóng góp công sức, trí tuệ không nhỏ vào thành công chung của Công ty trong sản xuất kinh doanh nói chung và trong hoạt động xuất khẩu nói riêng.

6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May Thăng Long


STT Các chỉ tiêu
ĐVT Năm 2001
1 Kim ngạch xuất khẩu FOB
Kim ngạch xuất khẩu HĐ 1.000USD
1.000USD 36.971
6.900 2
Nộp ngân sách Tr.đ
3.370 3
Lợi nhuận Tr.đ
2.480 4
Lơng bình quân đngth 1.000đ
1.000
II. phân tích thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu sản phẩm may mặc của Công ty trong thời gian qua

1. Phân tích hoạt động nghiên cứu Marketing xuất khẩu cđa C«ng ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn lao động của Công ty Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May Thăng Long

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×