1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Phân tích hoạt động nghiên cứu Marketing xuất khẩu của Công ty Phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu của Công ty

Phân tích hoạt động nghiên cứu Marketing xuất khẩu của Công ty Phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu của Công ty

Tải bản đầy đủ - 47trang

Trong số này có khoảng hơn 100 ngời có trình độ đại học, 34 ngời trong số này nắm giữ các vị trí chủ chốt của Công ty. Có nhiều cán bộ chủ chốt trong Công ty hiện nay tuổi
đời còn rất trẻ, có trình độ đại học ở nhiều ngành khác nhau ở nhiều trờng có uy tín nh: Đại học Ngoại thơng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật Một số cán bộ có khả
năng sử dụng thành thạo Anh văn và có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác kinh
doanh xuất nhập khẩu, có khả năng đảm đơng nhiều vị trí công tác quan trọng và có
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo cao đặc biệt trong quan hệ làm ăn với khách hàng nớc ngoài. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ giàu năng lực, tâm huyết với Công ty
đã đóng góp công sức, trí tuệ không nhỏ vào thành công chung của Công ty trong sản xuất kinh doanh nói chung và trong hoạt động xuất khẩu nói riêng.

6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May Thăng Long


STT Các chỉ tiêu
ĐVT Năm 2001
1 Kim ngạch xuất khẩu FOB
Kim ngạch xuất khẩu HĐ 1.000USD
1.000USD 36.971
6.900 2
Nộp ngân sách Tr.đ
3.370 3
Lợi nhuận Tr.đ
2.480 4
Lơng bình quân đngth 1.000đ
1.000
II. phân tích thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu sản phẩm may mặc của Công ty trong thời gian qua

1. Phân tích hoạt động nghiên cứu Marketing xuất khẩu của Công ty


Hoạt động nghiên cứu giúp Công ty xác định đợc thị trờng xuất khẩu và thị trờng xuất khẩu trọng điểm, cụ thể: Công ty đã lựa chọn thị trờng Nhật Bản, Liên Xô, EU.
Bởi đây là thị trờng ®ang cã sù ỉn ®Þnh vỊ kinh tÕ, sù nhËn thức của ngời dân về sản phẩm may mặc cao do vậy họ hiểu đợc chất lợng mẫu mã của sản phẩm này kéo theo
nhu cầu về sản phẩm tăng lên.
21
Ngoài ra, việc nghiên cứu còn giúp Công ty chú trọng tìm kiếm những cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trờng xuất khẩu và đặc biệt đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu
theo hình thức FOB nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty. Việc nghiên cứu nhằm mục đích cung cấp những thông tin để Công ty xác lập đợc chiến lợc xuất khẩu, phơng án xuất
khẩu cho từng thị trờng. Bên cạnh đó, Công ty còn lập quyết định để triển khai các chính sách về sản phẩm, giá cả, xúc tiến thơng mại và phân phối. Nội dung nghiên cứu
Marketing xuất khẩu của Công ty đợc trình bày chi tiết tại Phụ lục 3.

2. Phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu của Công ty


- Quyền tự do kinh doanh của Công ty May Thăng Long: Công ty May Thăng Long là một doanh nghiệp nhà nớc đợc Nhà nớc thành lập với những sản phẩm thuộc
lĩnh vực may mặc nên Công ty có đầy đủ các điều kiện về năng lực pháp lý và năng lực
hành vi. - Khả năng tài chính của Công ty May Thăng Long: Trải qua 40 năm tồn tại và
phát triển, Công ty May Thăng Long đã tạo dựng cho mình một nguồn vốn kinh doanh dồi dào và ổn định để đáp ứng cho nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong
từng giai đoạn . Năm 2001, tình hình tài chính của Công ty nh sau:
+ Nguồn vốn kinh doanh: 18.808.373.683
đ
+ Các quỹ: 170.441.158
đ
Cơ cấu vốn của Công ty thĨ hiƯn nh sau: + Tỉng vèn kinh doanh:
68.843.676.527
®
+ TSCĐ: 36.413.067.381
đ
+ Vốn lu động: 32.430.609.146
đ
Có thể nói đây là lợng vốn tơng đối lớn và ổn định qua từng năm do Công ty không ngừng bổ sung vốn kinh doanh từ lợi nhuận và các hình thức huy động vốn do
Nhà nớc cấp. Nh vậy, Công ty May Thăng Long hoàn toàn có đủ điều kiện về tài chính
22
để có thể đảm bảo kinh doanh xuất, nhập khẩu một cách ổn định trên thị trờng để đem lại lợi nhuận cao cho Công ty và đảm bảo nộp ngân sách cho Nhà nớc.
- Uy tín của Công ty May Thăng Long trên thị trờng nớc ngoài: Hơn 40 năm đã qua kể từ ngày thành lập, cùng với bao thăng trầm của đất nớc, Công ty May Thăng
Long cũng trải qua bao khó khăn, thách thức đồng thời cũng thu đợc nhiều thắng lợi to lớn trong sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng đất nớc.
Bên cạnh đó, Công ty có uy tín trên thị trờng nớc ngoài, có cơ hội giao lu với các bạn hàng quốc tế, đem sản phẩm may mặc của mình tới các quốc gia khác nhau trên Thế
giới. Với niềm tự hào là công ty may mặc xuất khẩu đầu tiên của đất nớc với bề dầy hơn 40 năm cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên giầu năng lực, tâm huyết với Công
ty và với đà phát triển trong những năm qua, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên thị trờng, Công ty càng khẳng định vị trí và uy tín của mình trên thị trờng qua việc:
Giao hàng, thanh toán đúng hợp đồng, đảm bảo chất lợng hàng giao, số lợng hàng giao, màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ nên Công ty đã tạo đ
ợc lòng tin với khách hàng. Điều
này đợc thể hiện qua số lợng khách hàng đến với Công ty. - Trình độ kinh doanh của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty: Sự cạnh
tranh trên thị trờng quốc tế đang ngày càng trở lên gay gắt hơn. Cạnh tranh gay gắt khiến cho Công ty có ít cơ hội tăng giá sản phẩm. Mục tiêu của Công ty hiện nay là làm
sao tăng đợc tỷ suất lợi nhuận. Muốn vậy không còn con đờng nào là phải giảm chi phí tèi ®a ®Ĩ sao cho víi mét møc chi phÝ cố định thu đợc lãi cao nhất. Để giải quyết vấn đề
này, Công ty May Thăng Long luôn chú trọng đến nhân tố con ngời bởi họ là đối tợng của công tác lãnh đạo, công tác quản lý và là những ngời điều hành và thúc đẩy các
hoạt động của Công ty. Trong đó phải chú ý đặc biệt đến đội ngũ cán bộ kinh doanh. - Công ty May Thăng Long là một doanh nghiệp công nghiệp sản xuất hàng may
mặc và xuất nhập khẩu trực tiếp nên càng đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân viên tác nghiệp có đầy đủ năng lực để tìm hiểu một cách rõ ràng, chính xác, kịp thời nhu cầu thị
trờng quốc tế, quy mô của nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Đồng thời phải
23
nắm bắt chính xác, kịp thời mọi thông tin về sự thay đổi nhu cầu và giá cả của thị trờng quốc tế, những nguyên nhân gây nên sự thay đổi.
- Tuy nhiên, để có đội ngũ nhân viên nh vậy, Công ty đã tổ chức đào tạo thi nâng cao trình độ, tinh giảm biên chế nhằm chọn ra đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề
với trình độ ngoại ngữ và khả năng kinh doanh cao. Đặc biệt, Công ty còn đa ra chính sách thởng phạt nghiêm minh nhằm kích thích tinh thần lao động và nâng cao tinh thần
trách nhiệm của mỗi thành viên trong Công ty trớc những công việc đợc giao.

3. Đánh giá lựa chọn thị trờng xuất khẩu và thị trờng mục tiêu của Công ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích hoạt động nghiên cứu Marketing xuất khẩu của Công ty Phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu của Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×