1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Phân tích việc lựa chọn các hình thức xuất khẩu của Công ty

Phân tích việc lựa chọn các hình thức xuất khẩu của Công ty

Tải bản đầy đủ - 47trang

Công ty May Thăng Long là công ty nhà nớc hoạt động trên thị trờng may mặc xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Công ty là: Sơmi, áo Jacket, áo dệt kim,
quần áo Jean nên sự lựa chọn thị tr
ờng xuất khẩu của Công ty tập trung vào các tiêu chuẩn trên. Đồng thời Công ty xác lập cho mình những thị trờng mới nhằm thúc đẩy
hoạt động xuất khẩu theo hình thức FOB, từ đó tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu theo hình thức này nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận của Công ty, cụ thể nh sau:
- Thị trờng Mỹ: Đây là một thị trờng đầy triển vọng đối với Công ty bởi nó có nhiều tiềm năng và sức tiêu thụ lớn do nhu cầu thị trờng hay thay đổi. Mặt khác, thị tr-
ờng Mỹ là thị trờng chỉ mua đứt sản phẩm nên cho phép Công ty thu đợc mức lợi nhuận cao hơn thị trờng khác. Đây là một rong những thị trờng trọng điểm của Công ty trong
thời gian tới. Đồng thời, Công ty May Thăng Long sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm các phơng án
phát triển mở rộng thị trờng của Công ty tới các thị trờng có sức tiêu thụ lớn nhất nh: Đức, Pháp, Thụy Điển, Nhật, Mỹ. Đây là thị trờng các nớc phát triển. Bên cạnh đó,
Công ty còn chú trọng đến thị trờng châu á nh: Hông Kông, Đài Loan, Hàn Quốc Các khách hàng ở các nớc đang phát triển châu á đã có bề dầy quan hệ làm ăn lâu dài
với Công ty nhng thờng là sau khi họ đặt gia công ở Công ty May Thăng Long họ lại tiến hành để tái xuất khẩu sang các nớc phát triển khác để kiếm lời. Mặt khác, xu hớng
hiện nay trên Thế giới về sản phẩm may mặc đang có sù di chun tõ c¸c níc ph¸t triĨn sang c¸c nớc đang phát triển và chậm phát triển vì sản xuất ở các nớc này rẻ hơn nhiều.
Chính vì vậy, Công ty May Thăng Long sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bạn hàng ở các nớc phát triển, ký hợp đồng trực tiếp với các khách hàng này để thu đợc lợi nhuận cao hơn.

4. Phân tích việc lựa chọn các hình thức xuất khẩu của Công ty


- Hình thức xuất khẩu trực tiếp ở Công ty gọi là hàng FOB hay hàng bán đứt đang là hoạt động xuất khẩu đợc quan tâm. Thực chất của xuất khẩu trực tiếp hàng may
mặc của Công ty là việc mua nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ ra thị trờng nớc ngoài. Xuất khẩu trực tiếp có những u điểm nổi bật sau:
25
+ Công ty có thể tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch của Công ty.
+ Công ty có thể liên hệ trực tiếp, đều đặn với các khách hàng và các thị trờng n- ớc ngoài, biết đợc nhu cầu của khách hàng và tình hình bán hàng đó nên có thể thay đổi
sản phẩm và những điều kiện bán hàng kịp thời trong những trờng hợp cần thiết. + Công ty giảm đợc chi phí trung gian, do đó doanh thu và lợi nhuận của Công ty
tăng lên. Bên cạnh những u điểm trên, hoạt động xuất khẩu trực tiếp cũng có một số nhợc
điểm sau: + Đòi hỏi Công ty phải đủ mạnh về năng lực sản xuất, phải có uy tín, vốn lớn và
phải có khả năng nghiên cứu và khai thác thị trờng. + Rủi ro trong kinh doanh xuÊt khÈu trùc tiÕp rÊt cao.
B»ng uy tÝn và kinh nghiệm nhiều năm của mình, Công ty May Thăng Long đang tìm các biện pháp khả thi để phát triển phơng thức xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc.
- Hình thức gia công xuất khẩu: Song song với hình thức xuất khẩu trực tiếp Công ty vẫn tiếp tục duy trì hình thức gia công xuất khẩu để luôn luôn đảm bảo việc
làm cho ngời lao động, giữ đợc các mối quan hệ làm ăn từ trớc đến nay. Thực hiện ph- ơng thức gia công xuất khẩu, khách hàng cung cấp từ kiểu mốt, tài liệu kỹ thuật và tất
cả nguyên vật liệu; khách hàng đảm nhận các khâu cung cấp nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra. Bên đặt gia công luôn chủ động và tranh thủ đợc phí gia công rẻ
tại Việt Nam. Do làm gia công nên các công ty may mặc xuất khẩu ở Việt Nam nói chung và Công ty May Thăng Long nói riêng luôn luôn bị động và hiệu quả kinh tế
nhìn chung thấp. Các khách hàng nớc ngoài tranh thủ ép giá làm thiệt hại rất lớn cho ngành may mặc xuất khẩu nớc ta. Với tình hình hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong đó
có Công ty May Thăng Long đã nhanh chóng dần chuyển sang kinh doanh với hình thức mua nguyên liệu, bán thành phẩm.
26
Tuy nhiên, do điều kiện thực tế của Công ty May Thăng Long cha thể chuyển sang hoàn toàn sản xuất theo kiểu mua nguyên liệu, bán thành phẩm và vì những u
điểm phơng thức gia công xuất khẩu trong thị trờng may mặc xuất khẩu nớc ta hiện nay nên Công ty vẫn duy trì hình thức này. Hình thức gia công xuất khẩu tuy có nhợc điểm
là hiệu quả kinh tế không cao, không chủ động trong sản xuất nhng có u điểm là Công ty không phải lo đầu vào và đầu ra, không phải xây dựng bản thiết kế sản phẩm; hợp
đồng gia công thờng ký trong thời gian dài hạn nên Công ty có thể có đủ việc làm cho công nhân, đảm bảo đời sống cho họ. Mặt khác, khả năng thanh toán của phơng thức
sản xuất này đợc đảm bảo song lợi nhuận thấp, vòng quay của vốn chậm, Công ty hoàn toàn bị động do phụ thuộc vào khách hàng và Công ty cha thực sự tiếp xúc với khách
hàng vì thờng phải qua trung gian. - Hình thức xuất khẩu ủy thác gia công: Trong hình thức xuất khẩu này, Công ty
chịu trách nhiệm ký hợp đồng ngoại thơng với khách hàng, làm thủ tục thanh toán với khách hàng và đợc trả lệ phí ủy thác từ đơn vị ủy thác. Hình thức xuất khẩu ủy thác gia
công giúp Công ty thu đợc lợi nhuận, tăng kim ngạnh xuất khẩu và hỗ trợ cho các xí nghiệp may địa phơng.
- Hình thức xuất khẩu theo nghị định th: Là hình thức xuất khẩu mà Công ty thực hiện hiệp định của chính phủ trong việc trả nợ nớc ngoài. Việc thanh toán đợc thực hiện
sau khi có xác nhận của ngân hàng rằng bộ chứng từ đã đợc ngân hàng của nớc nhận trả nợ khấu từ bộ tài chính sẽ trực tiếp thanh toán cho Công ty bằng Việt Nam đồng. Hình
thức xuất khẩu này cho phép Công ty thu đợc lợi nhuận tơng đối cao và là một trong những điều kiện giúp Công ty mở rộng thị trờng.
Nh vậy, hoạt động xuất khẩu của Công ty May Thăng Long đợc thực hiện qua nhiều hình thức xuất khẩu khác nhau. Nhờ vào đó, Công ty nhanh chóng chiếm lĩnh
thêm nhiều thị trờng mới và đợc rất nhiều bạn hàng tin tởng, đặt quan hệ kinh doanh lâu dài với Công ty.

5. Phân tích tình hình xác lập, triển khai các quyết định Marketing - Mix xuÊt khÈu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích việc lựa chọn các hình thức xuất khẩu của Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×