1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Ưu điểm Đánh giá chung

Ưu điểm Đánh giá chung

Tải bản đầy đủ - 47trang

+ Quảng cáo: Công ty thờng xuyên gửi mẫu chào hàng, Catalogue, quảng cáo cho đại diện các hãng nớc ngoài tại Việt Nam hoặc trực tiếp cho khách hàng khi họ đến
thăm quan, tìm hiểu tại Công ty nhằm giới thiệu các mẫu mốt của Công ty với khách hàng và ngời tiêu dùng trên thị trờng.
+ Chào hàng: Là công cụ đợc sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp khuyếch trơng. Đối với loại hình quảng cáo chào hàng này, Công ty phải truyền đạt đến đối tợng nhận
tin của mình thông qua một thông điệp giao tiếp. Một thông điệp hoàn hảo phải đủ 3 yếu tố sau: Hấp dẫn mắt, hấp dẫn tai, hấp dẫn hành động mua của khách hàng.

6. Đánh giá chung


Việc nhìn nhận, đánh giá những thành tựu và những mặt tồn tại trong hoạt động Marketing xuất khẩu hàng may mặc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì hoạt động
Marketing xuất khẩu hàng may mặc là hoạt động chiến lợc của Công ty May Thăng Long. Đánh giá hoạt động Marketing xuất khẩu hàng may mặc cho phép Công ty xác
định phơng hớng sản xuất kinh doanh sao cho có thể phát huy đợc những điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, trên cơ sở đó đẩy mạnh hoạt động Marketing xuất khẩu hàng may
mặc của Công ty trong thời gian tới.

6.1. Ưu điểm


+ Hoạt động nghiên cứu Marketing xuất khẩu của Công ty trong những năm vừa qua tạo ®iỊu kiƯn cho thiÕt kÕ mÉu m· lu«n lu«n đợc đổi mới, đa dạng hóa về chủng
loại, kích cỡ, màu sắc, chất liệu và chất lợng sản phẩm cao và giá thành đợc khách hàng có thể chấp nhận đợc, phù hợp với nhu cầu thị trờng nớc ngoài. Điều đó thể hiện rõ qua
kết quả kinh doanh; Công ty đã vợt qua nhiều khó khăn, thử thách của thị trờng để hoà nhập với môi trờng kinh doanh nói chung và tạo vị thế tốt cho mình, đợc nhiều khách
hàng tín nhiệm. + Công ty xác định đợc việc tổ chức hợp đồng kinh doanh, đợc Nhà nớc giao
vốn, các ngân hàng cho vay vốn cũng nh vai trò của từng chính phủ trên thị trờng mà Công ty tham gia nhằm hạn chế những rủi ro trong kinh doanh do vi phạm pháp luật,
chính sách và đạo luật mà chính phủ nớc đó đang áp dụng. 31
+ Hoạt động nghiên cứu Marketing xuất khẩu đã từng bớc giúp Công ty chuyển dần từ hoạt động xuất khẩu theo hạn ngạch, gia công xuất khẩu sang hình thức xuất
khẩu theo giá FOB đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, thời gian quay vòng vốn
nhanh hơn tránh đợc tình trạng ứ đọng vốn, hàng hóa, tiến hành hình thức xuất khẩu
theo giá FOB vừa tạo quan hệ với bán hàng vừa mang lại lợi Ých kinh tÕ cho C«ng ty. + Tõng bíc më rộng thị trờng xuất khẩu của Công ty sang Mỹ và các thị trờng
khác để dần dần bù đắp vào khối thị trờng Đông Âu trớc đây bị tan vỡ. Công ty đã tìm kiếm đợc những thị trờng mới nh: Đức, Nhật, Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc
+ Đẩy mạnh sản xuất nội địa và hoạt động tiêu thụ hàng hóa tại thị trờng nội địa. + Việc lựa chọn thị trờng xuất khẩu của Công ty đúng đắn thì việc đầu t của
Công ty sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao và bỏ lỡ ít nhất các cơ hội kinh doanh. + Cũng nh mọi công ty sản xuất kinh doanh khác của Việt Nam, Công ty May
Thăng Long còng lùa chän cho m×nh h×nh thøc xt khÈu sao cho có lợi nhất cho Công ty. Đó là hình thức xuất khẩu FOB, đây là hình thức xuất khẩu đảm bảo mức lợi nhuận
và sự an toàn cao nhất cho nhà xuất khẩu. + Các quyết định Marketing - Mix: ChØ chđ u tËp trung vµo viƯc qut định
sản phẩm xuất khẩu với cơ cấu chủng loại hợp lý nhất, chất lợng cao, mức giá xuất khẩu, việc phân phối và xúc tiến thơng mại cần đợc chú trọng hơn nữa.

6.2. Nhợc điểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ưu điểm Đánh giá chung

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×