1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Đề xuất lựa chọn hình thức xuất khẩu Đề xuất về mặt hàng xuất khẩu

Đề xuất lựa chọn hình thức xuất khẩu Đề xuất về mặt hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ - 47trang

II. Đề xuất lựa chọn hình thức xuất khẩu


Công ty thâm nhập vào thị trờng mới qua hệ thống kênh phân phối mà Công ty đã thiết lập đợc. Hình thøc xt khÈu cđa C«ng ty phơ thc rÊt nhiỊu vào cấu trúc kênh
phân phối. Công ty May Thăng Long là công ty sản xuất và kinh doanh về hàng may mặc đã lâu năm trên thị trờng nên Công ty cần thiết lập cho mình một hệ thống kênh
phân phối sao cho phù hợp với hình thức xuất khẩu trực tiếp vì hình thức này cho phép Công ty thu đợc nhiều lợi nhuận do giảm đợc chi phí cho các khâu trung gian. Đồng
thời, hình thức xuất khẩu trùc tiÕp cho phÐp C«ng ty trùc tiÕp tiÕp xóc với khách hàng trên thị trờng và hoạt động sản xuất của Công ty sẽ sát với nhu cầu thị trờng hơn. Công
ty cần: + Thiết lập cấu trúc kênh và tổ chức quan hệ phù hợp với các thành viên trong kênh.
+ Nhận dạng và tuyển mộ các trung gian phân phối. + Thiết lập hệ thống quản lý kênh.
+ Đa ra mức giá hợp lý. Mục tiêu của Công ty đến năm 2002 là tăng tỷ hàng bán FOB lên 85 tổng
doanh thu xuất khẩu, không còn hình thức xuất khẩu gián tiếp.

III. Đề xuất về mặt hàng xuất khẩu


- Về chủng loại và chất lợng sản phẩm: Mục đích là đáp ứng nhu cầu và hạn
chế những rủi ro trong kinh doanh, Công ty cần có một chủng loại sản phẩm phong phú cả chiều rộng và chiều sâu. Các chủng loại sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Công ty
hiện nay bao gồm Jacket, sơ mi, quần áo bò, Jean... là những chủng loại sản phẩm đã tồn tại lâu năm trên thị trờng với uy tín và chất lợng cao, đợc thị trờng chấp nhận.
- Chọn lọc sản phẩm: Do Công ty sản xuất kinh doanh nhiều sản phẩm nên để
tập trung chú trọng vào một mặt hàng thì Công ty phải lựa chọn những sản phẩm trọng điểm để tiếp thị trên thị trờng. Việc lựa chọn những sản phẩm nào để tiếp thị là do nhu
39
cầu hay xu hớng nhu cầu của khách hàng trên thị trờng đó chấp nhận những sản phẩm nào.
- Nhãn hiệu sản phẩm: Nhãn hiệu sản phẩm thờng là do bên bán đa ra. Công ty
có thể lựa chọn một số trong các chiến lợc nhãn hiệu sau: + Chiến lợc mở rộng nhãn hiệu: Là chiến lợc Công ty sử dụng loại nhãn hiệu
cho một loại sản phẩm mới. + Chiến lợc nhiều nhãn hiệu: Công ty áp đặt nhiều nhãn hiệu cho một loại sản
phẩm. + Chiến lợc nhiều nhãn mới: Đôi khi Công ty cũng phải đa ra một nhãn mới để
hấp dẫn ngời tiêu dùng hơn. Chiến lợc này áp dụng cho mặt hàng mới và có nhãn hiệu mới để hấp dẫn ngời tiêu dùng trên thị trờng.
- Về bao bì sản phẩm: Việc quyết định về bao bì hàng hóa của Công ty phải phù
hợp với phơng tiện vận tải nh: Hàng không, tàu biển, đờng sắt, đờng bộ Tuy nhiên vì
sản phẩm của Công ty là hàng may mặc nên bao bì hàng hóa thờng rất sang trọng và lịch sự, khách hàng có thể trực tiếp quan sát hàng hóa từ bên ngoài bao bì nh: Đối với
hàng sơ mi thì bao bì đợc sử dụng là bìa cứng và chất dẻo, đối với hàng Jean thì bao bì đợc sử dụng là túi nhựa PVC
- Xây dựng quy định, quy trình tiêu chuẩn hàng xuất khẩu: Hiện nay tình hình
chung của ngành may Việt Nam là cha có hệ thống các quy định, quy trình tiêu chuẩn hàng xuất khẩu nên Công ty cần phải xây dựng và ban hành các quy định, quy trình tiêu
chuẩn hàng may xuất khẩu cho mình.
+ Cụ thể hóa trách nhiệm của từng công đoạn sản xuất cũng nh hệ thống quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất. Đồng thời, Công ty chỉ rõ phạm vi, các bớc công
việc kiểm tra chất lợng sản phẩm. + Xây dựng chuẩn mực riêng cho từng mặt hàng và tùy theo thay đổi của các mã
hàng mà có bổ sung thay đổi kịp thời.
40
+ Công nhân và cán bộ phải tuân theo các quyết định, quy trình tiêu chuẩn hóa, nếu sai sót phải chịu trách nhiệm theo quyết định quản lý chất lợng sản phẩm.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ trong sản xuất: Công ty đang triển khai quản lý
chất lợng sản phẩm sơ mi theo tiêu chuẩn ISO 9000 nên Công ty cần giám sát kiểm tra kịp thời nhằm hạn chế những sai sót xảy ra, nâng cao hiệu quả sản xuất và sản phẩm
làm theo đúng tiêu chuẩn.
- Đội ngũ KCS: Lựa chọn các cán bộ KCS có năng lực chuyên môn về ngành
may, có trách nhiệm, sức khoẻ tốt có thể đáp ứng đợc yêu cầu của Công ty về đảm bảo chất lợng sản phẩm và giữ uy tín với khách hàng.

IV. §Ị xt gi¸ xt khÈu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất lựa chọn hình thức xuất khẩu Đề xuất về mặt hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×