1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
§Ị xt gi¸ xt khÈu

§Ị xt gi¸ xt khÈu

Tải bản đầy đủ - 47trang

+ Công nhân và cán bộ phải tuân theo các quyết định, quy trình tiêu chuẩn hóa, nếu sai sót phải chịu trách nhiệm theo quyết định quản lý chất lợng sản phẩm.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ trong sản xuất: Công ty đang triển khai quản lý
chất lợng sản phẩm sơ mi theo tiêu chuẩn ISO 9000 nên Công ty cần giám sát kiểm tra kịp thời nhằm hạn chế những sai sót xảy ra, nâng cao hiệu quả sản xuất và sản phẩm
làm theo đúng tiêu chuẩn.
- §éi ngò KCS: Lùa chän c¸c c¸n bé KCS cã năng lực chuyên môn về ngành
may, có trách nhiệm, sức khoẻ tốt có thể đáp ứng đợc yêu cầu của Công ty về đảm bảo chất lợng sản phẩm và giữ uy tín với khách hàng.

IV. Đề xuất giá xuất khẩu


Giá là một trong bốn biến số của Marketing - Mix. Giá cả là biến số rất linh hoạt và nhạy cảm với nhu cầu bởi nó tác động trực tiếp tới tâm lý, thị hiếu của ngời tiêu
dùng trên thị trờng.
- Xác định giá xuất khẩu thấp nhất: Dựa vào tổng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mức lợi nhuận định mức.
- Xem xét nhu cầu của khách hàng: Cho phép Công ty có thể áp dụng những bớc tiếp theo của quy trình định giá bởi vì nếu thị trờng mà không có nhu cầu thì Công ty
cũng không nên cung ứng và xây dựng kế hoạch cung ứng nữa. - Xác định mục tiêu định giá: Tùy thuộc mục tiêu của Công ty mà Công ty có thể
đa ra các mức giá khác nhau nhằm đạt đợc mục tiêu của Công ty trên từng thị trờng. - Xác định chiến lợc giá: Lúc này Công ty phải có chiến lợc định giá để đạt đợc
mục tiêu của mình; ứng với mỗi mục tiêu Công ty có thể đa ra chiến lợc giá khác nhau sao cho phù hợp nhất.
- Xác định phơng pháp định giá: Sau khi xác định đợc một chiến lợc giá để theo đuổi, Công ty tiến hành phơng pháp định giá theo giá trị. Đây là phơng pháp Công ty
tính giá thấp cho sản phẩm có chất lợng với mong muốn cho khách hàng hiểu đợc chủ trơng của Công ty đảm bảo đặc biệt cho khách hàng khi mua và tiêu dùng những sản
41
phẩm này. Đây cũng là phơng pháp rất hấp dẫn đối với khách hàng. Xác định giá xuất khẩu theo tỷ lệ lãi định mức dự kiến
Giá xuất khẩu = tổng chi phí sản xuất + chi phí xuất khẩu + lợi nhuận định mức - ấn tợng giá xuất khẩu: Bớc cuối cùng của quy trình định giá là ổn định giá.
Đây là giá cụ thể cho từng loại sản phẩm, với một cách khác bớc này trả lời cho câu hỏi sản phẩm giá bao nhiêu? Tuy nhiên có một vấn đề mà Công ty cần phải cân nhắc là: Có
nên ấn định giá cứng hay giá mềm đối với mỗi loại sản phẩm hay không. Giá cứng đợc
hiểu là giá cố định cho một loại sản phẩm, còn giá mềm là giá thay đổi theo thời gian. Trong nền kinh tế thị trờng nh hiện nay, tình hình cạnh tranh là tơng đối khó
khăn đối với Công ty. Vì vậy, Công ty cần phải sử dụng mức giá linh hoạt để thích ứng với tình hình cạnh tranh, kinh doanh trên thị trờng.

V. Đề xuất xúc tiến thơng mại xuất khẩu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§Ị xt gi¸ xt khÈu

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×