1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 47 (trang)
Đề xuất xúc tiến thơng mại xuất khẩu Đề xuất lựa chọn khách hàng xuất khẩu

Đề xuất xúc tiến thơng mại xuất khẩu Đề xuất lựa chọn khách hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ - 47trang

phẩm này. Đây cũng là phơng pháp rất hấp dẫn đối với khách hàng. Xác định giá xuất khẩu theo tỷ lệ lãi định mức dự kiến
Giá xuất khẩu = tỉng chi phÝ s¶n xt + chi phÝ xt khÈu + lợi nhuận định mức - ấn tợng giá xuất khẩu: Bớc cuối cùng của quy trình định giá là ổn định giá.
Đây là giá cụ thể cho từng loại sản phẩm, với một cách khác bớc này trả lời cho câu hỏi sản phẩm giá bao nhiêu? Tuy nhiên có một vấn đề mà Công ty cần phải cân nhắc là: Có
nên ấn định giá cứng hay giá mềm đối với mỗi loại sản phẩm hay không. Giá cứng đợc
hiểu là giá cố định cho một loại sản phẩm, còn giá mềm là giá thay đổi theo thời gian. Trong nỊn kinh tÕ thÞ trêng nh hiƯn nay, tình hình cạnh tranh là tơng đối khó
khăn đối với Công ty. Vì vậy, Công ty cần phải sử dụng mức giá linh hoạt để thích ứng với tình hình cạnh tranh, kinh doanh trên thị trờng.

V. Đề xuất xúc tiến thơng mại xuất khẩu


Xúc tiến thơng mại là một quyết định quan trọng trong các quyết định của Marketing Mix, mà bất kể công ty nào hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trờng
nội địa hay quốc tế đều phải dùng đến. Nó không chỉ là những chính sách, biện pháp hỗ trợ cho các chính sách sản phẩm, giá và phân phối mà còn làm tăng cờng kết quả thực
hiện của các chính sách đó. Trong thời gian qua, hoạt động xúc tiến thơng mại xuất khẩu của Công ty đợc thực hiện rất hạn chế do viƯc xt khÈu hµng hãa trùc tiÕp tíi tay
ngêi tiêu dùng là cha có. Hoạt động xuất khẩu của Công ty chủ yếu vẫn là hình thức FOB, gia công và xuất khẩu theo hạn ngạch Nhà nớc giao. Nh vậy, Công ty cần đẩy
mạnh hoạt động xúc tiến thơng mại của mình qua các công cụ: + Về quảng cáo: Mở trang Web Site trên mạng Internet, trên các tạp chí, tạp san
chuyên về ngành may mặc. + Tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế tổ chức tại Việt Nam hoặc quốc tế.
+ Catalogue: Công ty sử dụng khi tham gia các hội chợ triển lãm và tại trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty khi có khách tham quan hoặc mua hàng.
42
+ In ấn và phát hành các tài liệu về Công ty, về ngành nghề sản xuất kinh doanh, chủng loại sản phẩm, công nghệ hiện có, lịch sử ra đời

VI. Đề xuất lựa chọn khách hàng xuất khẩu


Trong những năm qua, với những nỗ lực của toàn Công ty nói chung và bộ phận Marketing nói riêng, số lợng khách hàng của Công ty May Thăng Long ngày càng tăng
đặc biệt là một số thị trờng mới mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng lợi nhuận. Nhng vấn đề là ở chỗ: Công ty cần chú trọng
vào những thị trờng có triển vọng nhất và những sản phẩm mũi nhọn để tránh xuất khẩu và mở rộng những thị trờng có tiềm ẩn nguy cơ bất lợi cho Công ty trong tơng lai. Xác
định các mặt hàng mũi nhọn và khách hàng trọng điểm thì việc đầu t của Công ty sẽ thu đợc hiệu quả kinh tế và bỏ lỡ ít cơ hội trong kinh doanh. Vì vậy, trong thời gian tới,
Công ty cần tăng cờng thâm nhập vào thị trờng quốc tế, tìm hiểu và tiếp xúc với khách hàng đến với Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc tìm hiểu về Công
ty.
VII. Đề xuất hoàn thiện bộ phận Marketing xuất khẩu và nâng cao nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên
Do sự chuyển đổi cơ chế hiện nay, Công ty cần có đội ngũ cán bộ vừa phải nhanh nhạy nắm bắt thời cơ vừa phải có kinh nghiệm và trình độ quản lý nhằm đáp ứng nhu
cầu đổi mới trong quản lý sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để có đợc đội ngũ nhân viên
nh vậy, mỗi nhân viên và cán bộ lãnh đạo của Công ty phải là những ngời giỏi về nghiệp vụ chuyên môn ở vị trí của mình trong Công ty đồng thời có khả năng sử dụng
tốt ngoại ngữ trong hoạt động kinh doanh, hiểu biết tâm lý, thị hiếu, thói quen của khách hàng. Các cán bộ phải luôn rèn luyện thói quen theo dõi, ghi nhận, nghiên cứu
và phân tích các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà mình kinh doanh, thị trờng và giá cả trên thị trờng nớc ngoài. Muốn vậy, Công ty trớc hết cần thực hiện đào
tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, thực hiện việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc trong các phòng kinh doanh để kịp thời nắm bắt các nhu cầu và sự biến động của thị tr-
ờng thông qua việc tham gia các mạng thông tin sẵn có tại thị trờng Việt Nam. 43
Thêm vào đó, khả năng tiếp thị tốt cũng là một trong các tiêu chuẩn không thể thiếu đối với Công ty May Thăng Long. Vì vậy, muốn Công ty hoạt động tốt đòi hỏi
phải có khả năng tiếp thị hơn hẳn các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong nớc. Bởi vì thị trờng ở đây mà Công ty tiếp cận là thị trờng nớc ngoài, nơi mà các đòi hỏi tiêu chuẩn
phải cao hơn hẳn so với thị trờng trong nớc và phải luôn ở mức ngang bằng với các tiêu chuẩn chung của thị trờng Thế giới.
Để đáp ứng đợc các yêu cầu trên, Công ty cần có chế độ khuyến khích các công nhân viên theo theo các khóa tại chức và dài hạn, đi học tập bồi dỡng kiến thức ở các tr-
ờng đại học. Đặc biệt cần có hình thức đào tạo thích hợp và khẩn trơng về khả năng ngoại ngữ cho một số cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu của Công ty.

VIII. Một số đề xuất và quản lý vĩ mô của Nhà nớc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất xúc tiến thơng mại xuất khẩu Đề xuất lựa chọn khách hàng xuất khẩu

Tải bản đầy đủ ngay(47 tr)

×