1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ - 106trang

Khoa Luật
Thách thức còn nhiều, nhưng với bản lĩnh của một công ty biết tạo thế đi lên trong gian khó, IPC đã có những bước tiến rõ rệt trong hoạt động kinh
doanh của mình.
Biểu đồ: Doanh thu của công ty TNHH IPC giai đoạn 2003-2006
Doanh thu của công ty TNHH IPC giai đoạn 2003- 2006
100 200
300 400
500
1 2
3 4
Doanh thu N
ă m
Doanh thu Tỷ đồng Năm
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm 2003-2006 của công ty IPC. Năm 2005, IPC đã dành 1,7 tỷ đồng để đầu tư liên kết, liên doanh. Tổng giá
trị tài sản của công ty đã tăng lên hơn 186 tỷ, gần bằng 2 lần so với năm 2004. Tuy nhiên, nhìn vào bảng cân đối kế tốn cho thấy, hai khoản mục là giá trị
hàng tồn kho và khoản phải thu khách hàng lại tăng lên. Năm 2005, giá trị hàng tồn kho là 136.807.562, tăng lên gấp 2 lần năm 2004, và khoản phải thu
khách hàng là 36,8 tỷ đồng trong khi năm 2004 chỉ có 13 tỷ. Điều này chứng tỏ công ty chưa thực hiện tốt khâu tiêu thụ, thanh tốn. Trong tương lai, cơng
ty cần khắc phục nhược điểm này.

5.2. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.


Hoạt động trên một thị trường tiêu thụ thép khá rộng như Việt Nam, công ty đã phát huy được thế mạnh của mình, đó chính là nguồn nhân lực.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty đều là những người trẻ tuổi, sáng tạo, được đào tạo bài bản trong các trường đại học uy tín trong cả nước. Ban lãnh
đạo cơng ty là những người có trình độ chun mơn cao và kinh nghiệm trong kinh doanh, có tầm nhìn chiến lược. Xưởng sản xuất của công ty tại Hải
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
Phòng vẫn đang thực hiện một số cơng đoạn nhằm làm tăng chất lượng sản phẩm thép nhập khẩu. Trong thời gian tới, công ty chủ trương nâng cao công
suất hoạt động của xưởng, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thép của thị trường.
Bảng 2.6: Nhu cầu tiêu thụ thép theo chủng loại sản phẩm.
Chủng loại Năm 2000
Năm 2005 Năm 2010
Khối lượng1000T
Tỷ lệ
Khối lượng1000T
Tỷ lệ
Khối lượng1000T
Tỷ lệ
Tổng nhu cầu
2500 100
3900 100
11000 100
Sản phẩm dài
1500 60
2140 55
5700 50
1.Thép thanh tròn
2.Thép dây cuốn
3.Thép hình 670
26.8 1050
27 2900
25 550
22 625
16 1480
13 280
11.2 465
12 720
12 Sản phẩm
dẹt 1000
40 1760
45 5300
50 1.Thép tấm
2.Théplá cán nóng
3.Thép lá cán nguội
4.Tôn mạ các loại
5.Ống hàn hình uốn
200 250
175 200
175 8
10
7 8
7 270
390
350 430
320 7
10
9 11
8 840
1370
1060 1160
870 8
13
10 11
8
Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam. Hiện nay, cơng ty còn đang tiến hành dự án sản xuất máng đèn cung cấp
cho thị trường trong nước. Theo kế hoạch, công ty hợp tác, liên kết với cơng ty TNHH Đồn Kết-Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội với tổng số vốn ban đầu là
1 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp là 50-50, chủ yếu xâm nhập vào mảng thị trường là Hà Nội và các tỉnh miền núi. Để tạo ấn tượng tốt của khách hàng đối với sản
phẩm của mình, cơng ty đang cố gắng tạo những sản phẩm mẫu có kết cấu
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
tương đối chắc chắn, nước sơn mịn, phẳng, không bị gồ gề. Chiến lược cạnh tranh mà công ty sử dụng là cạnh tranh bằng giá do cơng ty có lợi thế là
ngun vật liệu đầu vào thép. Bước sang năm 2006, công ty IPC đã bắt đầu xúc tiến xuất khẩu thép ra
thị trường nước ngoài, cụ thể là thị trường Mỹ, Việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra thị trường nước ngồi là một định hướng quan trọng của IPC.
Ngoài ra, vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng là một định hướng trong thời gian tới. Theo đó, mỗi nhóm nhân viên sẽ chuyên về một
mảng thị trường hoặc nhóm sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hồn thành tốt kế hoạch đặt ra.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY


1. Thực thi pháp luật thuế nhập khẩu ở Việt Nam.


1.1. Vấn đề áp dụng pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Từ 112006, khi thực hiện Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan, thủ tục kê khai thuế, nộp thuế đã
được cải tiến, chuyển từ việc ấn định số thuế phải nộp theo thông báo thuế sang cơ chế đối tượng nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế vào ngân sách nhà
nước, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế.
Các thủ tục về thuế nhập khẩu đã từng bước được đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh, ý thức tuân thủ pháp luật thuế nói chung và
thuế nhập khẩu nói riêng ngày càng được nâng cao. Năm 2006, với tổng số 1.315 cuộc đối thoại về thuế với doanh nghiệp, 4.499 lượt bài viết về thuế
đăng tải trên các báo, tạp chí, 30.484 buổi phát thanh, 3.744 buổi truyền hình, 823.628 ấn phẩm tuyên truyền, 92.092 lượt tố chức, cá nhân được tập huấn về
chính sách thuế, v.v… đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ thuế, của đối tượng nộp thuế, tạo điều kiện để họ thực hiện nghĩa vụ của
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×