1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Vấn đề áp dụng pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Vấn đề áp dụng pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tải bản đầy đủ - 106trang

Khoa Luật
tương đối chắc chắn, nước sơn mịn, phẳng, không bị gồ gề. Chiến lược cạnh tranh mà công ty sử dụng là cạnh tranh bằng giá do công ty có lợi thế là
nguyên vật liệu đầu vào thép. Bước sang năm 2006, công ty IPC đã bắt đầu xúc tiến xuất khẩu thép ra
thị trường nước ngoài, cụ thể là thị trường Mỹ, Việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra thị trường nước ngồi là một định hướng quan trọng của IPC.
Ngoài ra, vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng là một định hướng trong thời gian tới. Theo đó, mỗi nhóm nhân viên sẽ chuyên về một
mảng thị trường hoặc nhóm sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY


1. Thực thi pháp luật thuế nhập khẩu ở Việt Nam.


1.1. Vấn đề áp dụng pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Từ 112006, khi thực hiện Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan, thủ tục kê khai thuế, nộp thuế đã
được cải tiến, chuyển từ việc ấn định số thuế phải nộp theo thông báo thuế sang cơ chế đối tượng nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế vào ngân sách nhà
nước, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế.
Các thủ tục về thuế nhập khẩu đã từng bước được đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh, ý thức tuân thủ pháp luật thuế nói chung và
thuế nhập khẩu nói riêng ngày càng được nâng cao. Năm 2006, với tổng số 1.315 cuộc đối thoại về thuế với doanh nghiệp, 4.499 lượt bài viết về thuế
đăng tải trên các báo, tạp chí, 30.484 buổi phát thanh, 3.744 buổi truyền hình, 823.628 ấn phẩm tuyên truyền, 92.092 lượt tố chức, cá nhân được tập huấn về
chính sách thuế, v.v… đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ thuế, của đối tượng nộp thuế, tạo điều kiện để họ thực hiện nghĩa vụ của
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
mình. Ngay từ khi bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế bao cấp sang cơ
chế thị trường 1986, thực hiện mở cửa hội nhập và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cùng với việc cải cách chính sách thuế Việt Nam nói chung
1990 đến nay, chính sách thuế nhập khẩu ln được quan tâm xây dựng và hồn thiện cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế đất nước từng thời kỳ.
Chính vì thế, thuế nhập khẩu đã góp phần to lớn trong việc đảm bảo nguồn thu ngân sách, bảo hộ và tạo điệu kiện cần thiết cho một số ngành công
nghiệp non trẻ như: Sắt thép, xi măng, điện tử, hố chất, v.v…. có cơ hội đứng vững và từng bước chiếm lĩnh thị trường trước hàng nhập khẩu.
Theo thống kê của cơ quan hải quan, bình qn có khoảng 70 kim ngạch nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi, 27 áp dụng thuế suất ưu đãi đặc
biệt và 3 áp dụng thuế suất thông thường. Vừa qua, Ngân hàng thế giới WB và Tổ chức Tài chính quốc tế IFC
cơng bố Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2007. Báo cáo này được WB và IFC nghiên cứu, điều tra và đưa ra công bố dựa trên 10 chỉ số đánh giá: Thành
lập doanh nghiệp, cấp giấy phép, tuyển dụng và sa thải lao động, đăng ký tài sản, vay vốn, bảo vệ nhà đầu tư, thương mại quốc tế, đóng thuế, thực thi hợp
đồng, giải thể doanh nghiệp. Theo đó, Việt Nam xếp hạng 104 trên tổng số 175 nền kinh tế thế giới, so với năm trước thì vị trí của Việt Nam đã bị sụt
giảm 6 bậc. Về nộp thuế, khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam phải thanh toán thuế 32 lầnnăm, mất 1050h để thực hiện việc này và chịu 41.6
chi phí tổng lợi nhuận để đóng thuế. Việt Nam xếp 120175 quốc gia về sự thuận lợi trong đóng thuế, đứng sau cả Thái Lan, Singapore, Malaysia,
Campuchia, Philippines,....... Các nội dung về quản lý thuế nhập khẩu đã được quy định trong các văn
bản pháp luật thuế nhập khẩu tạo có sở pháp lý cho việc thực thi pháp luật
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
trong thực tiễn. Điều này được thể hiện: - Thủ tục hành chính thuế nhập khẩu đã từng bước được cải tiến. Các
thủ tục về thuế nhập khẩu đã đơn giản hơn, thời gian giải quyết các cơng việc nhanh chóng hơn. Các cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi, mức
thuế suất ưu đãi, điều kiện miễn giảm thuế mà theo quy định của các văn bản pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế biết mà không cần làm thủ tục xin
miễn giảm thuế nhập khẩu. - Cơ chế quản lý thuế nhập khẩu ngày càng được hoàn thiện phù hợp
với sự phát triển của nền kinh tế, phù hợp với trình độ quản lý của cơ quan thuế và hải quan, của cán bộ thuế và hải quan. Đó là cơ chế người nộp thuế tự
tính, tự kê khai, và tự nộp thuế theo thông báo. Việc kiểm tra hàng hoá nhập khẩu được phân loại theo mức độ tín nhiệm, có trường hợp khơng cần phải
kiểm tra, có trường hợp phái kiểm tra mẫu, có trường hợp phải kiểm tra 100.
- Xây dựng các quy trình quản lý thuế nhập khẩu: Đó là quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu theo Quyết định số 928QĐ-TCHQ của
Tổng cục hải quan-Bộ Tài chính; Quy trình kiểm tra xác định giá tính thuế nhập khẩu theo Quyết định số 640QĐ-TCHQ của Tổng trưởng Tổng cục hải
quan ban hành và Công văn số 2417TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan-Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm của quy trình kiểm tra giá tính thuế.
1.2. Vấn đề thực hiện các cam kết. 1.2.1. Tình hình thực hiện CEPTAFTA.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề áp dụng pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×