1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Vấn đề kê khai thuế nhập khẩu. Vấn đề xác định giá tính thuế tại cơng ty.

Vấn đề kê khai thuế nhập khẩu. Vấn đề xác định giá tính thuế tại cơng ty.

Tải bản đầy đủ - 106trang

Khoa Luật
- Thép cuộn quy cách: 5.5-5.6mmkhổ tuỳ ý - Thép cuộn cán nóng, quy cách: 2.05-2.2R1510
-Thép cuộn bọc cứng 1B và cuộn mềm Q1 •
Từ Trung Quốc. - Thép dự ứng lực 6.05.0mm
- Thép dự ứng lực PC wire - Thép dự ứng lực PC Bar, tiêu chuẩn JISG 3137
- Thép tấm, tiêu chuẩn Q345 Trong khu vực ASEAN, công ty mới chỉ nhập khẩu mặt hàng thép dự
ứng lực từ Malaysia. Thuế suất CEPT đối với sản phẩm này năm 2003 cho đến năm 2005 đều áp dụng mức thuế suất 5, đến năm 2006, đã giảm xuống
0 theo đúng cam kết. Trong trường hợp mức thuế nhập khẩu ưu đãi MFN thấp hơn so với thuế
suất CEPT thì mức thuế suất nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng nằm trong Danh mục CEPT sẽ là mực thuế suất MFN, và ngược lại, nếu mức thuế nhập
khẩu ưu đãi MFN cao hơn thuế suất CEPT thì mức thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng nằm trong Danh mục CEPT sẽ là mức thuế suất MFN.

2.3. Vấn đề kê khai thuế nhập khẩu.


Ngày 762000, Công ty TNHH IPC đã làm thủ tục đăng ký mã số thuế tại Cục thuế Hà Nội, đồng thời đăng ký mã số xuất nhập khẩu theo quy định.
Khi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 chưa có hiệu lực, cơng ty thực hiện nộp thuế nhập khẩu theo thông báo thuế của cơ quan thuế.
Công ty luôn thực hiện kê khai thuế nhập khẩu đầy đủ, chính xác và minh bạch, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai. Sau đó, nộp Tờ
khai hải quan cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan có nhiệm vụ tính số thuế phải nộp, rồi thơng báo nộp thuế cho công ty.
Từ khi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành, từ 11
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
2006, công ty thực hiện cơ chế tự khai, tự tính và tự nộp thuế. Căn cứ vào hoạt động nhập khẩu và kết quả hoạt động nhập khẩu làm phát sinh nghĩa vụ
thuế nhập khẩu được Luật thuế dự liệu và căn cứ vào quy định của pháp luật về chính sách thuế để cơng ty tính ra số thuế phải nộp ngân sách nhà nước
trong kỳ kê khai của mình, từ đó tự kê khai và tự thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng thời hạn quy định của pháp luật. Điều này đã làm tiết kiệm nhiều
thời gian và công sức cho cơ quan quản lý thuế, đồng thời nâng cao tính tự giác tự chịu trách nhiệm của đối tượng nộp thuế. Cơ quan hải quan thực hiện
chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện thu thuế nhập khẩu, sẽ tiến hành thanh tra và kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử phạt và cưỡng chế theo
luật định đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về thuế nhập khẩu.

2.4. Vấn đề xác định giá tính thuế tại cơng ty.


Việc xác định giá tính thuế theo Hiệp định GATTWTO tại Việt Nam từ năm 2004 đã đưa ra những thay đổi căn bản tạo tiền đề tích cực cho tiến trình
hội nhập và đẩy nhanh hoạt động xuất nhập khẩu. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 1552005NĐ-CP quy định việc xác định trị giá hải quan với
hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Theo nghị định, có 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng hố nhập khẩu.
- Phương pháp 1: Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu theo trị giá giao dịch.
- Phương pháp 2: Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu theo trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu tương tự.
- Phương pháp 3: Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu theo trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu giống hệt.
- Phương pháp 4: Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu theo trị giá khấu trừ.
- Phương pháp 5: Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu theo trị giá
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
tính tốn. - Phương pháp 6: Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu theo phương
pháp suy luận. Đây chính là cơ sở pháp lý để cơng ty IPC xác định giá tính thuế cho các
mặt hàng thép nhập khẩu của mình. Nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu cuả cơng ty là áp dụng tuần tự và linh hoạt các phương pháp trên
và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế. Phương pháp xác định được dựa vào các tài liệu, số liệu và thông tin tại thời điểm xác định
giá tính thuế. Trong đó, cơng ty sử dụng phương pháp thứ nhất- phương pháp trị giá giao dịch, là phương pháp chủ đạo, xác định giá tính thuế cho phần lớn
các trường hợp nhập khẩu hàng hoá. Theo đó, cơng ty xác định giá tính thuế nhập khẩu căn cứ vào giá hoá đơn của nhà nhập khẩu và các chi phí thực tế
phát sinh có hố đơn, chứng từ. Rõ ràng, việc chuyển từ hệ thống xác định giá tính thuế dựa trên giá tối thiểu những năm trước đây sang hệ thống áp
dụng giá tính thuế dựa trên giá trị giao dịch đã hạn chế sự áp đặt một chiều từ phía cơ quan quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng cơng chức hải quan có
quyền lực tuyệt đối trong khâu định giá hàng nhập khẩu để tính thuế. Vì vậy, số thuế nhập khẩu sẽ minh bạch và công bằng hơn, công ty IPC chủ động hơn
trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động trong kê khai, nộp thuế theo quy định. Trong một số trường hợp, hàng nhập khẩu của công ty đăng ký
Tờ khai hải quan một lần để nhập khẩu nhiều lần thì thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để xác định giá tính thuế cho từng
lần nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu.

2.5. Về thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hang chủ yếu của công ty.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề kê khai thuế nhập khẩu. Vấn đề xác định giá tính thuế tại cơng ty.

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×