1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Về thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hang chủ yếu của cơng ty. Vấn đề miễn, hồn thuế nhập khẩu. Tình hình nộp thuế nhập khẩu tại cơng ty TNHH IPC.

Về thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hang chủ yếu của cơng ty. Vấn đề miễn, hồn thuế nhập khẩu. Tình hình nộp thuế nhập khẩu tại cơng ty TNHH IPC.

Tải bản đầy đủ - 106trang

Khoa Luật
tính tốn. - Phương pháp 6: Xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu theo phương
pháp suy luận. Đây chính là cơ sở pháp lý để cơng ty IPC xác định giá tính thuế cho các
mặt hàng thép nhập khẩu của mình. Ngun tắc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu cuả công ty là áp dụng tuần tự và linh hoạt các phương pháp trên
và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế. Phương pháp xác định được dựa vào các tài liệu, số liệu và thông tin tại thời điểm xác định
giá tính thuế. Trong đó, cơng ty sử dụng phương pháp thứ nhất- phương pháp trị giá giao dịch, là phương pháp chủ đạo, xác định giá tính thuế cho phần lớn
các trường hợp nhập khẩu hàng hố. Theo đó, cơng ty xác định giá tính thuế nhập khẩu căn cứ vào giá hoá đơn của nhà nhập khẩu và các chi phí thực tế
phát sinh có hố đơn, chứng từ. Rõ ràng, việc chuyển từ hệ thống xác định giá tính thuế dựa trên giá tối thiểu những năm trước đây sang hệ thống áp
dụng giá tính thuế dựa trên giá trị giao dịch đã hạn chế sự áp đặt một chiều từ phía cơ quan quản lý nhà nước, khắc phục tình trạng cơng chức hải quan có
quyền lực tuyệt đối trong khâu định giá hàng nhập khẩu để tính thuế. Vì vậy, số thuế nhập khẩu sẽ minh bạch và công bằng hơn, công ty IPC chủ động hơn
trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động trong kê khai, nộp thuế theo quy định. Trong một số trường hợp, hàng nhập khẩu của công ty đăng ký
Tờ khai hải quan một lần để nhập khẩu nhiều lần thì thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để xác định giá tính thuế cho từng
lần nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu.

2.5. Về thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hang chủ yếu của công ty.


Trong thời gian hoạt động, thuế suất nhập khẩu đối với một số mặt hàng thép của công ty liên tục được điều chỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
quốc tế. Thuế nhập khẩu đối với phôi thép, năm 2001 công ty nhập khẩu với mức
thuế 7, nhưng đến tháng 72003 là 10 và từ tháng 82004 đến nay là 5. Đối với thép xây dựng, công ty nhập khẩu với thuế suất 40 năm 2001, vậy
mà đến tháng 82004 giảm xuống một nửa, chỉ còn 20, từ tháng 102005 đến nay lại tiếp tục giảm xuống còn 10. Thép tấm, thép lá mà cơng ty nhập
khẩu thì thuế suất nhập khẩu lài tăng từ 0 đến 7 bắt đầu từ tháng 102005. Các loại thép tốt loại 1 mà công ty nhập khẩu thi thuế suất thường là 0.

2.6. Vấn đề miễn, hoàn thuế nhập khẩu.


Miễn thuế nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 16, Khoản 6, điểm đ, Luật thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu, thì vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được
là đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Như vậy, theo quy định này, công ty sẽ được miễn thuế nhập khẩu khi nhập khẩu mặt hàng là thép cán nóng có
chiều rộng 600 mm trở lên. Cơng ty tự xác định và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác và trung thực mặt hàng thuộc diện miễn
thuế khi đăng ký Tờ khai hải quan. Hoàn thuế nhập khẩu.
Trong một số trường hợp, công ty đã nộp thuế nhập khẩu cho hàng hố nhập khẩu, nhưng trên thực tế lại khơng nhập khẩu do hàng bị sai quy cách so
với hợp đồng đã đăng ký mà lỗi do phía nước ngồi, cơng ty đã lập một bộ hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
- Cơng văn u cầu hồn thuế nhập khẩu. - Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu
- Chứng từ nộp thuế. - Hoá đơn mua hàng.
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
Xem công văn số 5230BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về hồn thuế nhập khẩu

2.7. Tình hình nộp thuế nhập khẩu tại công ty TNHH IPC.


Công ty TNHH IPC là công ty chấp hành tốt pháp luật về thuế nhập khẩu, khơng có các hành vi gian lận thương mại như: nhập khẩu trái phép
hàng hoá bị cấm nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa có điều kiện mà khơng có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nhập khẩu hàng hố vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ. Đồng thời, công ty không nợ thuế quá hạn, không nợ tiền phạt do vi phạm về thuế và hải quan, tổ chức tốt hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán và
thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, thời hạn nộp thuế nhập khẩu của công ty là thời hạn áp dụng đối với đối
tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế nhập khẩu, tức là 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan.
Sau khi nhận được thơng báo thuế, kế tốn thuế của công ty sẽ làm thủ tục chuyển tiền trong tài khoản của công ty tại ngân hàng vào tài khoản quy
định của Kho bạc nhà nước số tiền thuế đó và nhận lại biên lai nộp thuế.
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
Bảng 2.12: Tình hình nộp thuế nhập khẩu theo mặt hàng tại công ty TNHH IPC năm 2006.
STT Mặt hàng
Thuế suất nhập khẩu Số tiền thuế VNĐ
1 Thép cuộn cán
nóng, cán nguội 0-5
822.655.403
2 Kiện cán nóng, cán
nguội 0-5
672.701.663
3 Thép hình H
10 482.845.306
4 Thép dự ứng lực
5 398.874.359
5 Thép tấm
0-7 262.636.301
6 Thép lá
10 107.655.403
7 Thép lá mạ kẽm
10 146.544.088
8 Các loại khác
0-10 813.264.154
Tổng 3.707.176.677
Nguồn: Danh mục dữ liệu chính của cơng ty TNHH IPC.
Bảng 2.13: Tình hình nộp thuế theo quý của công ty TNHH IPC năm 2006.
Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu
Quý I Quý II
Quý III Quý IV
Thuế nhập
khẩu 415.730.317
1.265.916.156 721.865.032
1.303.565.172
Nguồn: Danh mục dữ liệu chính của cơng ty TNHH IPC. Trong năm 2006, tuy thuế suất nhập khẩu của nhiều mặt hàng đã cắt
giảm theo các cam kết của Việt Nam, nhưng số thuế nhập khẩu mà công ty nộp vẫn tăng mạnh 3,7 tỷ đồng trong khi năm 2005 chỉ có 1,45 tỷ đồng. Đó
là do số lượng và khối lượng mặt hàng nhập khẩu của công ty lại khơng ngừng tăng lên. Trong đó, số thuế nhập khẩu quý 2 và quý 4 là tăng mạnh
nhất. Ba tháng đầu năm số thuế nhập khẩu là ít do những biến động của thị trường thép nên nhu cầu thép giảm nên số lượng thép nhập khẩu giảm.
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
Kết luận chương 2: Trong hoạt động nhập khẩu thép, công ty TNHH
IPC là công ty chấp hành tốt pháp luật về thuế nhập khẩu. Cơng ty có đội ngũ kế tốn thuế có trình độ chun mơn, am hiểu pháp luật thuế nhập khẩu cũng
như các nghiệp vụ liên quan đến thuế nhập khẩu. Các hoạt động kê khai, tính thuế và nộp thuế luôn được chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Tuy
nhiên, trong vấn đề hoàn thuế nhập khẩu, cơng ty nhiều khi còn chần chừ do ngại thủ tục. Do vậy, trong thời gian tới công ty cần nhanh chóng hơn nữa
trong việc làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, đồng thời tiếp tục phát huy những mặt tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu của mình.
Việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu của công ty IPC trong điều kiện hội nhập như hiện nay có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Vì vậy, cơng ty
cần phối hợp với Nhà nước để có những giải pháp chủ động thực hiện các cam kết, đồng thời nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh, không ngừng
mở rộng quy mô sản xuất.
Lê Thị Hà Ly Luật kinh doanh 45
Khoa Luật
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU
I. Những bất cập trong pháp luật thuế nhập khẩu và thực thi pháp luật thuế nhập khẩu

1. Những bất cập từ phía Nhà nước.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hang chủ yếu của cơng ty. Vấn đề miễn, hồn thuế nhập khẩu. Tình hình nộp thuế nhập khẩu tại cơng ty TNHH IPC.

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×