1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
Định nghĩa Trang 6 Nội dung một số điều kiện cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá Vận tải quốc tế Trang 40 Hợp đồng thuê tàu Trang 41 Sự khác nhau giữa phương thức thuê tàu chợ và thuê tàu chuyến Vận đơn đường biển và các loại chứng từ khác Trang 52 Mối l

Định nghĩa Trang 6 Nội dung một số điều kiện cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá Vận tải quốc tế Trang 40 Hợp đồng thuê tàu Trang 41 Sự khác nhau giữa phương thức thuê tàu chợ và thuê tàu chuyến Vận đơn đường biển và các loại chứng từ khác Trang 52 Mối l

Tải bản đầy đủ - 77trang

Nội dung
LỜI MỞ ĐẦU Trang 4
CHƯƠNG I: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

I. Định nghĩa Trang 6


1. Định nghĩa Trang 6

2. Các điều kiện cơ bản của một hợp đồng mua bán hàng hoá


Trang 6

II. Nội dung một số điều kiện cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá


Trang 7 1. Điều kiện tên hàng
Trang 7 2. Điều kiện số lượng
Trang 8 3. Điều kiện phẩm chất
Trang 9 4. Điều kiện cơ sơ giao hàng
Trang 13 5. Điều kiện giá cả
Trang 22 6. Điều kiện giao hàng
Trang 25 7. Điều kiện thanh toán trả tiền
Trang 28 8. Điều kiện khiếu nại
Trang 33 9. Điều kiện bảo hành
Trang 35 10.Điều kiện về trường hợp miễn trách
Trang 37 11.Điều kiện trọng tài
Trang38 12.Điều kiện vận tải
Trang 39 CHƯƠNG II: HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

I. Vận tải quốc tế Trang 40


1. Khái niệm chung về vận tải Trang 40
2. Vận tải đường biển Trang 40

II. Hợp đồng thuê tàu Trang 41


1. Định nghĩa Trang 41
2. Nội dung của hợp đồng thuê tàu Trang 42

III. Sự khác nhau giữa phương thức thuê tàu chợ và thuê tàu chuyến


Trang 50 1. Phương thức thuê tàu chợ
Trang 50 2. Phương thức thuê tàu chuyến
Trang 51

IV. Vận đơn đường biển và các loại chứng từ khác Trang 52


1. Vận đơn đường biển Trang 52
2. Một số loại vận đơn, chứng từ khác Trang 61
CHƯƠNG III: MỐI LIÊN HỆ GIỮA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ - HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU VÀ MỘT
SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

I. Mối liên hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hoá và hợp Trang 65


- 1 -
đồng thuê tàu
1. Tên hàng Trang 65
2. Số lượng Trang 66
3. Điều kiện cơ sở giao hàng Trang 67
4. Thời gian giao hàng Trang 68
5. Địa điểm giao hàng Trang 68
6. Thông báo giao hàng Thông báo tàu đến Trang 69
7. Thời hạn bốc dỡ và thưởng phạt bốcdỡ Trang 69
8. Điều kiện thanh toán Trang 70

II. Một số lưu ý đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu


Trang 72
1. Việc bán hàng trên đường vận chuyển Trang 72
2. Di chuyển rủi ro Trang 72
3. Những khác nhau quan trọng giữa hợp đồng nơi đến và hợp đồng nơi đi
Trang 74 4. Phân chia trách nhiệm về vận tải trong ngoại
thương Trang 75
5. Cước phí vận tải Trang 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 81
- 2 -
LỜI MỞ ĐẦU
Liên tiếp trong những năm gần đây, những cơng ty đa quốc gia, tập đồn kinh tế khổng lồ sát nhập, những khối thị trường chung như Liên minh châu Âu
EU, Khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ NAFTA và gần đây nhất là Khối mậu dịch tự do châu Á AFTA ra đời để có một qui mơ lớn hơn, một sức mạnh bao trùm
hơn, khả năng chi phối thị trường lớn hơn, một năng lực phát triển mạnh mẽ hơn, chứng tỏ một khuynh hướng ngày càng rõ nét và lan rộng trong kinh tế thế
giới - khuynh hướng hội nhập để phát triển. Là một nước đang phát triển với GDP bình quân chỉ khoảng 500 đôla Mỹ trên đầu người, Việt Nam khơng thể
đứng ngồi xu thế chung, cũng là cơ hội phát triển rất lớn này. Tuy nhiên, cơ hội lớn cũng là thách thức lớn, là sự mạo hiểm và thậm chí là
nguy cơ thất bại, thua thiệt nếu chúng ta nhập cuộc mà không được trang bị đủ kiến thức, non nớt về kinh nghiệm, vốn liếng mọi mặt khơng có nhiều. Các
doanh nhân Việt Nam đã đi những bước đầu tiên trong hành trình hội nhập kinh tế tồn cầu với cả thành cơng và thất bại. Làm sao để có thể nhân lên thành cơng
và hạn chế thất bại? Làm sao để có thể phát triển đi lên? Đâu là thế mạnh và đâu là chỗ yếu của chúng ta? Để làm ngoại thương không thể không hiểu biết những
kiến thức cơ bản về hoạt động ngoại thương. Thực tế cho thấy rất nhiều doanh nhân Việt Nam còn chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng cả những giáo trình
ngoại thương cơ bản, chưa nắm vững những khái niệm FOB, CIF, ... nên đã
không tránh khỏi những thất bại khơng đáng có. Đề tài “Hợp đồng mua bán hàng hoá và hợp đồng thuê tàu” đề cập một trong những vấn đề cơ bản đầu tiên
của hoạt động ngoại thương mà bất cứ doanh nhân nào cũng phải hiểu rõ khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế. Bằng cách tóm lược những điều cốt yếu
nhất trong đề tài đã chọn, em mong muốn bày tỏ những suy nghĩ của mình về hành trang cho các doanh nghiệp Việt nam để hội nhập và khẳng định được chỗ
đứng của mình trên thị trường quốc tế rộng lớn, nhiều hứa hẹn và cũng nhiều thách thức.
- 3 -
Ngoài các phần mở đầu, kết luận, khoá luận của em được chia thành 3 chương:
Chương I: Hợp đồng mua bán hàng hoá. Chương II: Hợp đồng thuê tàu
Chương III: Mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hoá - hợp đồng thuê tàu và một số lưu ý đối với các doanh nghiệp.
Em xin cảm ơn TS. Vũ Sỹ Tuấn đã hướng dẫn em trong suốt thời gian làm luận văn này.
Do kiến thức thực tế khơng nhiều, bài khố luận của em khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cơ giáo để hồn thiện
hơn kiến thức về kinh tế ngoại thương của mình.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003 Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Hà Bắc
- 4 -

CHƯƠNG I HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ


I. Định nghĩa: 1. Định nghĩa:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định nghĩa Trang 6 Nội dung một số điều kiện cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá Vận tải quốc tế Trang 40 Hợp đồng thuê tàu Trang 41 Sự khác nhau giữa phương thức thuê tàu chợ và thuê tàu chuyến Vận đơn đường biển và các loại chứng từ khác Trang 52 Mối l

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×