1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 77 (trang)
Vận tải quốc tế: 1. Khái niệm chung về vận tải:

Vận tải quốc tế: 1. Khái niệm chung về vận tải:

Tải bản đầy đủ - 77trang

CHƯƠNG II HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU


I. Vận tải quốc tế: 1. Khái niệm chung về vận tải:


Sự di chuyển vị trí về khơng gian và thời gian của cơng cụ sản xuất, sản phẩm lao động và bản thân con người là một nhu cầu tất yếu của xã hội. Trong
nghĩa rộng, vận tải là một quy trình kỹ thuật của bất kỳ sự di chuyển vị trí nào của con người và vật phẩm. Nhưng với ý nghĩa kinh tế, vận tải bao gồm những
sự di chuyển vị trí của con người và vật phẩm thoả mãn đồng thời hai tính chất: là một hoạt động sản xuất vật chất và là một hoạt động kinh tế độc lập. Từ lâu
vận tải là một hoạt động kinh tế có mục đích của con người nhằm thay đổi vị trí của con người và hàng hoá từ nơi này đến nơi khác. Nhờ có vận tải con người đã
chinh phục được khoảng cách không gian và đã tạo ra khả năng sử dụng rộng rãi giá trị sử dụng của hàng hoá và thoả mãn nhu cầu đi lại của con người. Do đó,
lịch sử phát triền vận tải gắn liền với lịch sử phát triển của xã hội loài người. Vận tải quốc tế là hình thức chuyên chở hàng hoá hoặchành khách giữa hai
hay nhiều nước, tức là điểm đầu và điểm cuối của quá trình vận tải nằm ở lãnh thổ của hai nước khác nhau. Sự ra đời và phát triển của vận tải quốc tế gắn liền
với sự phân công lao động trong xã hội và trong quan hệ buôn bán giữa các nước với nhau. Vận tải quốc tế và buôn bán quốt tế có mối quan hệ chặt chẽ và
hữu cơ với nhau. Vận tải được phát triển trên cơ sở của sản xuất và trao đổi hàng hố. Ngược lại, hồn thiện hệ thống vận tải, giảm giá thành chuyên chở sẽ tạo
điều kiện mở rộng quan hệ buôn bán quốc tế.

2. Vận tải đường biển:


Diện tích của mặt biển chiếm trên 23 tổng diện tích của trái đất. Từ lâu con người đã biết lợi dụng các đại dương làm các tuyến đường giao thông để chuyên
chở hành khách và hàng hoá giữa các nước với nhau. Vận tải đường biển xuất hiện rất sớm và phát triển nhanh chóng. Hiện nay vận tải đường biển giữ vị trí số
- 38 -
một trong việc phục vụ lưu chuyển hàng hoá trên thế giới . Nó đảm chuyên chở khoảng 80-85 khối lượng hàng hố lưu thơng, chiếm khoảng 64 trị giá hàng
hoá trong giao dịch quốc tế. Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn và ưu điểm nổi bật của vận tải đường biển là giá thành rất thấp, nguyên nhân
chủ yếu là trọng tải tàu biển lớn, cự lý vận chuyển trung bình dài, năng suất lao động cao... Khối lượng hàng hoá chuyên chở bằng đường biển tăng nhanh và
liên tục. Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải đường biển.
Nước ta có trên 3200km bờ biển chạy từ Bắc xuống Nam nằm trên đường hàng hải quốc tế chạy từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Mối quan hệ hợp tác
kinh tế và buôn bán giữa nước ta với nước ngoài ngày càng mở rộng. Vận tải đường biển chuyên chở trên 80 tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của
nước ta. Giữa các cảng nước ta với cảng của nhiều nước trên thế giới đã hình thành các luồng tàu thường xuyên và tàu chuyến.

II. Hợp đồng thuê tàu: 1. Định nghĩa:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vận tải quốc tế: 1. Khái niệm chung về vận tải:

Tải bản đầy đủ ngay(77 tr)

×