1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 125 (trang)
Cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ quan hành chính nhà nước.

Tải bản đầy đủ - 125trang

89

2.3 Vi phạm hành chính:


Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy đònh
của pháp luật phải bò xử lý hành chính. Vi phạm hành chính có những đặc điểm cơ bản sau:
- Hành vi trái pháp luật xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước. - Hành vi đó do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý đối với tổ chức -
yếu tố lỗi phải được xác đònh ở từng con người cụ thể. - Hành vi đó không phải là tội phạm.
- Hành vi đó được pháp luật quy đònh phải bò xử lý hành chính.
2.4 Xử lý vi phạm hành chính VPHC: 2.4.1 Nguyên tắc xử lý VPHC.
- Mọi VPHC phải được phát hiện kòp thời và phải đình chỉ ngay. Việc xử lý VPHC phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để. Mọi hậu quả do VPHC gây ra phải được
khắc phục theo đúng quy đònh của pháp luật. - Cá nhân, tổ chức chỉ bò xử lý hành chính khi có VPHC do pháp luật quy đònh.
- Việc xử lý VPHC phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy đònh của pháp luật.
- Một hành vi VPHC chỉ bò xử lý hành chính một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi VPHC thì mỗi ngøi vi phạm đều bò xử lý. Một người thực hiện nhiều hành vi VPHC
thì bò xử lý về từng hành vi vi phạm. - Việc xử lý VPHC phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm
và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết đònh hình thức biện pháp xử lý thích hợp. - Không xử lý VPHC trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính
đáng, sự kiện bất ngờ hoặc VPHC trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

2.4.2 Thời hiệu xử lý VPHC


- Một năm kể từ ngày VPHC được thực hiện. - Hai năm đối với VPHC trong các lónh vực: tài chính, chứng khoán, sỡ hữu trí tuệ, xây
dựng, môi trường, an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh hoặc VPHC là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.
- Đối với cá nhân bò khởi tố, truy tố hoặc có quyết đònh đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự mà có quyết đònh đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án thì bò xử lý hành chính
nếu hành vi có dấu hiệu VPHC, thời hiệu xử lý VPHC là 3 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử lý nhận được quyết đònh đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.
- Trong thời hạn nêu trên nếu cá nhân, tổ chức có VPHC mới hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nêu trên.
90

2.4.3 Các hình thức xử lý VPHC.


Xử lý VPHC bao gồm xử phạt VPHC và các biện pháp xử lý hành chính khác. - Xử phạt VPHC:
+ Xử phạt VPHC được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi
phạm các quy đònh của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy đònh của pháp luật phải bò xử phạt hành chính.
+ Các hình thức xử phạt VPHC bao gồm: Hình thức xử phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tòch thu tang
vật, phương tiện được sử dụng để VPHC. Chú ý: Người nước ngoài VPHC còn có thể bò xử phạt trục xuất, trục xuất được áp dụng
là hình thức xử phạt chính hoặc xử phạt bổ sung tùy từng trường hợp cụ thể. + Mức phạt: căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, mức phạt tiền trong xử phạt VPHC
là từ 5.000 đồng đến 500.000.000 đồng. - Các biện pháp xử lý hành chính khác.
+ Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi VPPL về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự không áp
dụng đối với người nước ngoài. Các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: Giáo dục tại xã, phường, thò trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa
bệnh; quản chế hành chính.
- Thẩm quyền xử lý VPHC: Chủ tòch UBND: xã, phường, thò trấn, quận, huyện, thò xã,
thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển, Hải quan; Kiểm lâm, Cơ quan thuế, Quản lý thò trường; Thanh tra
chuyên ngành; Giám đốc cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ nội đòa, Giám đốc cảng vụ hàng không; Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự.
2.5 Trách nhiệm hành chính TNHC 2.5.1. Khái niệm TNHC:
- Trách nhiệm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính của chủ thể pháp luật hành chính được thể hiện ở sự áp dụng những chế tài pháp luật hành chính đối với chủ thể
đó theo trình tự do luật đònh bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
2.5.2. Đặc điểm của TNHC: TNHC có những đặc điểm riêng biệt so với những dạng trách nhiệm pháp lý khác.
Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính, không có vi phạm hành chính
thì không có TNHC. - Các biện pháp TNHC không đồng nhất với các biện pháp cưỡng chế hành chính nói
chung. Vì các biện pháp TNHC chỉ được áp dụng trên cơ sở quyết đònh xử lý. Còn các biện pháp cưỡng chế hành chính khác biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành chính được áp dụng
đối với cả những trường hợp khi chưa có vi phạm pháp luật xảy ra hoặc khi đã có vi phạm xảy ra rồi nhưng chưa có quyết đònh xử lý.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ quan hành chính nhà nước.

Tải bản đầy đủ ngay(125 tr)

×