1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 122 (trang)
Giới thiệu về dự án đầu t xây dựng. Các giai đoạn đầu t. Các giai đoạn lập dự án đầu t.

Giới thiệu về dự án đầu t xây dựng. Các giai đoạn đầu t. Các giai đoạn lập dự án đầu t.

Tải bản đầy đủ - 122trang

vốn... rất cần sự t vấn của các cơ quan chuyên môn làm dịch vụ đầu t giúp đỡ.
Hiện nay trong thực tế, một số dự án vì mục đích cá nhân, hoặc một số tập thể muốn dự đợc chấp thuận và Cốt tìm đợc đối tác đầu t, nên
trong quá trình thực hiện các nội dung của dự án đã đa vào những số liệu thông tin không chÝnh x¸c, thËm chÝ tù nghÜ ra sè liƯu cho khớp cho đẹp các
kết quả. Hậu quả rất nhiều dự án gặp khó khăn hoặc thất bảitong quá trình thực hiện.
Tính pháp lý: Dự án muốn đợc nhà nớc cấp giấy phép thì trớc hết dự án không chứa đựng những điều trái với luật và chính sách của nhà nớc và
tiếp nhận đầu t nớc ngoài. Muốn vậy xây dựng dự án phải trớc tiên nghiên cứu thật tỉ mỉ những vấn đề mang tính chất pháp lý có liên quan.

2. Giới thiệu về dự án đầu t xây dựng.


Tên dự án: Dự án đầu t xây dựng khu trung tâm văn hoá và giải trí tháp nớc cổ khu vực phố cổ trung tâm Hà Nội.
Cơ quan: Công ty kinh doanh nớc sạch Hà Nội. Mục tiêu của dự án: Đầu t cãi toạ và tu sửa tháp nớc cổ Hàng Đậu
- Hà Nội Vẫn giữ kiến trúc bên ngoài thành một trung tâm vui chơi giải trí
với các hoạt động nh phòng tranh, nhà hàng, các cửa hàng, các cửa hàng thời trang, sàn nhảy, sân trời chiêm ngỡng khung cảnh khu phố cổ Hà Nội.
Vốn đầu t dự án: Tổng vốn của dự án là: Địa điểm của dự án: Dự án nằm kề bên vờn hoa Hàng Đậu Kề với
các phố Quán Thánh, Hàng Đậu, Hàng Than, Hàng Giấy, Hàng Cót và Phân Đình Phùng, quận Ba Đình thành Phố Hà Nội.
3
Phần I Một số lý luận về lập và phân tích dự án đầu
t xây dựng.
I. Nội dung dự án đầu t xây dựng theo quy định của nhà nớc.

1. Các giai đoạn đầu t.


Theo quy chế quản lý đầu t và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị Định 521999NĐ-CP ngày 08071999 của chính phủ trình tự đầu t và xây
dựng gồm ba giai đoạn: + Chuẩn bị đầu t.
+ Thực hiện đầu t. + Kết thúc đầu t và đa công trình vào khai thác sử dụng.

2. Các giai đoạn lập dự án đầu t.


Lập dự án đầu t là một bớc của quá trình chuẩn bị đầu t. Quá trình chuẩn bị đầu t gồm có:
+ Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu t và quy mô đầu t. + Tiến hành tiếp xúc thăm dò thị trờng trong và ngoài nớc để xác
định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật t sản xuất, xem xét khả năng của nguồn vốn đầu t, chọn
hình thức đầu t.
+ Tiến hành điều tra khảo sát tiến hành xây dựng. lập dự án đầu t
+ Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến ngời có thẩm quyền quyết định đầu t, tổ chức cho vay vốn đầu t và cơ quan thẩm định dự án đầu t.
Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Theo Nghị Định 52CP ban hµnh ngµy 08071999 cđa chÝnh phđ,
néi dung chđ u cđa báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm có: 1. Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu t, các điều kiện thuận lợi khó
khăn. 2. Dự kiến quy mô đầu t, hình thức đầu t.
3. Chọn khu vực đại điểm xây dựng và dự kiến nhu cầu diện tích sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hởng
về môi trờng xã hội và tái đinh c. 4. Phân tích lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật Bao gồm cả cây
trồng, vật nuôi nếu có và các điều kiện cung cấp vật t thiết bị nguyên liệu, năng lơng, dịc vụ hạ tầng.
5. Phân tích lựa chọn sơ bộ các phơng án xây dựng. 6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu t. Phơng án huy động các nguồn
vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ thu lãi.
4
7. Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu t về mặt kinh tế -
Xã hội của dự án.
8. Xác định tính độc lập khi vận hành, khải thác của dự án thành phần hoặc tiểu dự án nếu có.
Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo Nghị Định 52CP ban hµnh ngµy 08071999 cđa chÝnh phđ,
néi dung chđ u cđa báo cáo nghiên cứu khả thi gồm có: 1. Những căn cứ để xác định sự cần thiết để đầu t.
- Xuất xứ các văn bản pháp lý. Các văn bản pháp luật liên quan đến đầu t:
+ Điều luật quản lý đầu t và xây dựng. + Luật đầu t và luật doanh nghiệp.
+ Các văn bản cho phép ban đầu của các cơ quan nhà nớc có liên
quan tới việc khởi thảo dự án đầu t. + Căn cứ vào quy trình tổng thể của đất nớc để phát huy.
+ Đờng lối phát triển của doanh nghiệp. Phân tích kết quả đầu t cơ bản về tự nhiên, kinh tế, xã hội.
+ Điều kiện tự nhiên: địa chất thuỷ văn, điều kiện khí hậu, khả năng cung cấp nguyên vật liệu, ảnh hởng của nhà máy tới môi trờng xung quanh.
+ Điều kinh tế xã hội: Khả năng cung cấp nhân lực, tình hình an ninh, mức thu nhập.
Phân tích thị trờng:
+ Đánh giá nhu cầu hiện tại, dự báo nhu cầu trong tơng lai. + Xem xét khả năng phát triển, khả năng sản xuất của ngành.
+ Xem xét thị trờng các yếu tố đầu vào: Máy móc thiết bị, nguyên
vật liệu cho khâu xây dựng, lắp đặt và vận hành. + Khả năng cung cấp nhân lực với trình độ thích hợp cho dự án.
+ các điều kiện yêu cầu cơ sở hạ tầng, năng lợng + Thị trờng vốn và khả năng huy động vốn cho dự án.
Mục tiêu đầu t của dự án. + Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nớc, xuất khẩu.
+ Cải tiến đổi mới công nghệ, nâng cao chất lơng hạ giá thành. + Kết luận sự cần thiết phải đầu t của dự án.

2. Lựa chọn hình thức ®Çu t.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu về dự án đầu t xây dựng. Các giai đoạn đầu t. Các giai đoạn lập dự án đầu t.

Tải bản đầy đủ ngay(122 tr)

×